سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
Like Tree1Likes
 • 1 Post By 1213

موضوع: Npc Skills And Spells برای OregonCore

 1. #1
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیاز1 سال ثبت نام شده استRecommendation Second Class
  جایزه ها:
  استاد برچسب زن

  شماره عضویت
  891
  تاریخ عضویت
  Dec 2015
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  195
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 46
  مورد پسند : 50 بار در 45 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  Npc Skills And Spells برای OregonCore

  سلام و خسته نباشید خدمت کاربران و مدیران عزیز

  یه اسکریپت کاربردی کاستوم که ی سری اسپل هارو لرن میکنه + مکس اسکیلو + رایدینگو اینا :

  Spells
  Maxskills
  Riding


  کد cpp :

  /*Orginal Code By : ??Conversion From Trinity To Oregon
  */
  #include "ScriptPCH.h"
  #include "ObjectMgr.h"


  enum eIcons
  {
  CHAT_ICON = 0,
  VENDOR_ICON = 1,
  FLIGHT_ICON = 2,
  TRAINER_ICON = 3,
  GEAR_ICON = 4,
  GEAR_ICON_2 = 5,
  BANK_ICON = 6,
  CHAT_DOTS_ICON = 7,
  TABARD_ICON = 8,
  SWORDS_ICON = 9,
  GOLD_DOT_ICON = 10
  };
  bool GossipHello_npc_welcome(Player *player, Creature* creature)
  {
  if (player->IsInCombat())// combat check shavad .
  {
  player->GetSession()->SendNotification("You are in combat.");
  return false;
  }


  {
  player->PrepareQuestMenu(creature->GetGUID());
  player->SendPreparedQuest(creature->GetGUID());
  }
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(TRAINER_ICON, "Learn me my skills and spells", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(TRAINER_ICON, ">>", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF);
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  return true;
  }


  bool GossipSelect_npc_welcome(Player* player, Creature* creature, uint32 sender, uint32 action)
  {
  player->CastSpell(player,63680,true,NULL,NULL,player->GetGUID());
  player->CastSpell(player,63624,true,NULL,NULL,player->GetGUID());

  switch(player->getClass())
  {
  case CLASS_WARRIOR:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(7384),
  player->LearnSpell(47436),
  player->LearnSpell(47450),
  player->LearnSpell(11578),
  player->LearnSpell(47465),
  player->LearnSpell(47502),
  player->LearnSpell(34428),
  player->LearnSpell(1715),
  player->LearnSpell(2687),
  player->LearnSpell(71),
  player->LearnSpell(7386),
  player->LearnSpell(355),
  player->LearnSpell(72),
  player->LearnSpell(47437),
  player->LearnSpell(57823),
  player->LearnSpell(694),
  player->LearnSpell(2565),
  player->LearnSpell(676),
  player->LearnSpell(47520),
  player->LearnSpell(20230),
  player->LearnSpell(12678),
  player->LearnSpell(47471),
  player->LearnSpell(1161),
  player->LearnSpell(871),
  player->LearnSpell(2458),
  player->LearnSpell(20252),
  player->LearnSpell(47475),
  player->LearnSpell(18499),
  player->LearnSpell(1680),
  player->LearnSpell(6552),
  player->LearnSpell(47488),
  player->LearnSpell(1719),
  player->LearnSpell(23920),
  player->LearnSpell(47440),
  player->LearnSpell(3411),
  player->LearnSpell(64382),
  player->LearnSpell(55694),
  player->LearnSpell(57755),
  player->LearnSpell(42459),
  player->LearnSpell(750),
  player->LearnSpell(5246);
  player->LearnSpell(3127);
  player->SaveToDB();
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->LearnSpell(2457);
  player->SaveToDB();
  /////////ARRMES/////////////
  player->LearnSpell(750);
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(197);
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(199);
  player->LearnSpell(200);
  player->LearnSpell(201);
  player->LearnSpell(202);
  player->LearnSpell(264);
  player->LearnSpell(5011);
  player->LearnSpell(266);
  player->LearnSpell(2567);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction/////////////////
  if(player->HasSpell(12294))
  {
  player->LearnSpell(47486);
  }
  //////////////Vengeur////////////////////
  if(player->HasSpell(20243))
  {
  player->LearnSpell(47498);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_PALADIN:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(3127);
  player->LearnSpell(19746);
  player->LearnSpell(19752);
  player->LearnSpell(750);
  player->LearnSpell(48942);
  player->LearnSpell(48782);
  player->LearnSpell(48932);
  player->LearnSpell(20271);
  player->LearnSpell(498);
  player->LearnSpell(10308);
  player->LearnSpell(1152);
  player->LearnSpell(10278);
  player->LearnSpell(48788);
  player->LearnSpell(53408);
  player->LearnSpell(48950);
  player->LearnSpell(48936);
  player->LearnSpell(31789);
  player->LearnSpell(62124);
  player->LearnSpell(54043);
  player->LearnSpell(25780);
  player->LearnSpell(1044);
  player->LearnSpell(20217);
  player->LearnSpell(48819);
  player->LearnSpell(48801);
  player->LearnSpell(48785);
  player->LearnSpell(5502);
  player->LearnSpell(20164);
  player->LearnSpell(10326);
  player->LearnSpell(1038);
  player->LearnSpell(53407);
  player->LearnSpell(48943);
  player->LearnSpell(20165);
  player->LearnSpell(48945);
  player->LearnSpell(642);
  player->LearnSpell(48947);
  player->LearnSpell(20166);
  player->LearnSpell(4987);
  player->LearnSpell(48806);
  player->LearnSpell(6940);
  player->LearnSpell(48817);
  player->LearnSpell(48934);
  player->LearnSpell(48938);
  player->LearnSpell(25898);
  player->LearnSpell(32223);
  player->LearnSpell(31884);
  player->LearnSpell(54428);
  player->LearnSpell(61411);
  player->LearnSpell(53601);
  player->LearnSpell(33388);
  player->LearnSpell(33391);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  /////////ARRMES/////////////
  player->LearnSpell(750);
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(197);
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(199);
  player->LearnSpell(200);
  player->LearnSpell(201);
  player->LearnSpell(202);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction/////////////////
  if(player->HasSpell(20925))
  {
  player->LearnSpell(48952);
  }
  //////////////Vengeur////////////////////
  if(player->HasSpell(12294))
  {
  player->LearnSpell(48827);
  }
  //////////////Bene/////////////////////
  if(player->HasSpell(20911))
  {
  player->LearnSpell(25899);
  }
  /////////////Horion/////////////////////
  if(player->HasSpell(20473))
  {
  player->LearnSpell(48825);
  }
  ////////////////////////////////////////
  if(player->GetTeam() == ALLIANCE){
  player->LearnSpell(31801);
  player->LearnSpell(13819);
  player->LearnSpell(23214);
  }
  else
  {
  player->LearnSpell(53736);
  player->LearnSpell(34769);
  player->LearnSpell(34767);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_HUNTER:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(3043);
  player->LearnSpell(3127);
  player->LearnSpell(3045);
  player->LearnSpell(3034);
  player->LearnSpell(8737);
  player->LearnSpell(1494);
  player->LearnSpell(13163);
  player->LearnSpell(48996);
  player->LearnSpell(49001);
  player->LearnSpell(49045);
  player->LearnSpell(53338);
  player->LearnSpell(5116);
  player->LearnSpell(27044);
  player->LearnSpell(883);
  player->LearnSpell(2641);
  player->LearnSpell(6991);
  player->LearnSpell(982);
  player->LearnSpell(1515);
  player->LearnSpell(19883);
  player->LearnSpell(20736);
  player->LearnSpell(48990);
  player->LearnSpell(2974);
  player->LearnSpell(6197);
  player->LearnSpell(1002);
  player->LearnSpell(14327);
  player->LearnSpell(5118);
  player->LearnSpell(49056);
  player->LearnSpell(53339);
  player->LearnSpell(49048);
  player->LearnSpell(19884);
  player->LearnSpell(34074);
  player->LearnSpell(781);
  player->LearnSpell(14311);
  player->LearnSpell(1462);
  player->LearnSpell(19885);
  player->LearnSpell(19880);
  player->LearnSpell(13809);
  player->LearnSpell(13161);
  player->LearnSpell(5384);
  player->LearnSpell(1543);
  player->LearnSpell(19878);
  player->LearnSpell(49067);
  player->LearnSpell(3034);
  player->LearnSpell(13159);
  player->LearnSpell(19882);
  player->LearnSpell(58434);
  player->LearnSpell(49071);
  player->LearnSpell(49052);
  player->LearnSpell(19879);
  player->LearnSpell(19263);
  player->LearnSpell(19801);
  player->LearnSpell(34026);
  player->LearnSpell(34600);
  player->LearnSpell(34477);
  player->LearnSpell(61006);
  player->LearnSpell(61847);
  player->LearnSpell(53271);
  player->LearnSpell(60192);
  player->LearnSpell(62757);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  /////////ARRMES/////////////
  player->LearnSpell(15590);
  player->LearnSpell(8737);
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(197);
  player->LearnSpell(200);
  player->LearnSpell(201);
  player->LearnSpell(202);
  player->LearnSpell(264);
  player->LearnSpell(266);
  player->LearnSpell(5011);
  player->LearnSpell(42459);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction/////////////////
  if(player->HasSpell(19386))
  {
  player->LearnSpell(49012);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(53301))
  {
  player->LearnSpell(60053);
  }
  ///////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(19306))
  {
  player->LearnSpell(48999);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(19434))
  {
  player->LearnSpell(49050);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_MAGE:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(42921);
  player->LearnSpell(42842);
  player->LearnSpell(42995);
  player->LearnSpell(42833);
  player->LearnSpell(27090);
  player->LearnSpell(33717);
  player->LearnSpell(42873);
  player->LearnSpell(42846);
  player->LearnSpell(12826);
  player->LearnSpell(28271);
  player->LearnSpell(61780);
  player->LearnSpell(61721);
  player->LearnSpell(28272);
  player->LearnSpell(42917);
  player->LearnSpell(43015);
  player->LearnSpell(130);
  player->LearnSpell(42926);
  player->LearnSpell(43017);
  player->LearnSpell(475);
  player->LearnSpell(1953);
  player->LearnSpell(42940);
  player->LearnSpell(12051);
  player->LearnSpell(43010);
  player->LearnSpell(43020);
  player->LearnSpell(43012);
  player->LearnSpell(42859);
  player->LearnSpell(2139);
  player->LearnSpell(42931);
  player->LearnSpell(42985);
  player->LearnSpell(43008);
  player->LearnSpell(45438);
  player->LearnSpell(43024);
  player->LearnSpell(43002);
  player->LearnSpell(43046);
  player->LearnSpell(42897);
  player->LearnSpell(42914);
  player->LearnSpell(66);
  player->LearnSpell(58659);
  player->LearnSpell(30449);
  player->LearnSpell(42956);
  player->LearnSpell(47610);
  player->LearnSpell(61316);
  player->LearnSpell(61024);
  player->LearnSpell(55342);
  player->LearnSpell(53142);
  player->LearnSpell(7301);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  /////////ARRMES/////////////
  player->LearnSpell(201);
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(227);
  player->LearnSpell(1180);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction/////////////////
  if(player->GetTeam() == ALLIANCE){
  player->LearnSpell(32271);
  player->LearnSpell(49359);
  player->LearnSpell(3565);
  player->LearnSpell(33690);
  player->LearnSpell(3562);
  player->LearnSpell(3561);
  player->LearnSpell(11419);
  player->LearnSpell(32266);
  player->LearnSpell(11416);
  player->LearnSpell(33691);
  player->LearnSpell(49360);
  }
  else
  {
  player->LearnSpell(3567);
  player->LearnSpell(35715);
  player->LearnSpell(3566);
  player->LearnSpell(49358);
  player->LearnSpell(32272);
  player->LearnSpell(3563);
  player->LearnSpell(11417);
  player->LearnSpell(35717);
  player->LearnSpell(32267);
  player->LearnSpell(49361);
  player->LearnSpell(11420);
  player->LearnSpell(11418);
  }
  if(player->HasSpell(11366))
  {
  player->LearnSpell(42891);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(11426))
  {
  player->LearnSpell(43039);
  }
  ///////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(44457))
  {
  player->LearnSpell(55360);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(31661))
  {
  player->LearnSpell(42950);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(11113))
  {
  player->LearnSpell(42945);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(44425))
  {
  player->LearnSpell(44781);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_WARLOCK:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(696);
  player->LearnSpell(47811);
  player->LearnSpell(47809);
  player->LearnSpell(688);
  player->LearnSpell(47813);
  player->LearnSpell(50511);
  player->LearnSpell(57946);
  player->LearnSpell(47864);
  player->LearnSpell(6215);
  player->LearnSpell(47878);
  player->LearnSpell(47855);
  player->LearnSpell(697);
  player->LearnSpell(47856);
  player->LearnSpell(47857);
  player->LearnSpell(5697);
  player->LearnSpell(47884);
  player->LearnSpell(47815);
  player->LearnSpell(47889);
  player->LearnSpell(47820);
  player->LearnSpell(698);
  player->LearnSpell(712);
  player->LearnSpell(126);
  player->LearnSpell(5138);
  player->LearnSpell(5500);
  player->LearnSpell(11719);
  player->LearnSpell(132);
  player->LearnSpell(60220);
  player->LearnSpell(18647);
  player->LearnSpell(61191);
  player->LearnSpell(47823);
  player->LearnSpell(691);
  player->LearnSpell(47865);
  player->LearnSpell(47891);
  player->LearnSpell(47888);
  player->LearnSpell(17928);
  player->LearnSpell(47860);
  player->LearnSpell(47825);
  player->LearnSpell(1122);
  player->LearnSpell(47867);
  player->LearnSpell(18540);
  player->LearnSpell(47893);
  player->LearnSpell(47838);
  player->LearnSpell(29858);
  player->LearnSpell(58887);
  player->LearnSpell(47836);
  player->LearnSpell(61290);
  player->LearnSpell(48018);
  player->LearnSpell(48020);
  player->LearnSpell(33388);
  player->LearnSpell(33391);
  player->LearnSpell(23161);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  ///////////ARMES/////////////
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(227);
  player->LearnSpell(1180);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction/////////////////
  if(player->HasSpell(17877))
  {
  player->LearnSpell(47827);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(30283))
  {
  player->LearnSpell(47847);
  }
  ///////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(30108))
  {
  player->LearnSpell(47843);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(50796))
  {
  player->LearnSpell(59172);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(48181))
  {
  player->LearnSpell(59164);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(18220))
  {
  player->LearnSpell(59092);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_ROGUE:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(3127);
  player->LearnSpell(42459);
  player->LearnSpell(48668);
  player->LearnSpell(48638);
  player->LearnSpell(1784);
  player->LearnSpell(48657);
  player->LearnSpell(921);
  player->LearnSpell(1776);
  player->LearnSpell(26669);
  player->LearnSpell(51724);
  player->LearnSpell(6774);
  player->LearnSpell(11305);
  player->LearnSpell(1766);
  player->LearnSpell(48676);
  player->LearnSpell(48659);
  player->LearnSpell(1804);
  player->LearnSpell(8647);
  player->LearnSpell(48691);
  player->LearnSpell(51722);
  player->LearnSpell(48672);
  player->LearnSpell(1725);
  player->LearnSpell(26889);
  player->LearnSpell(2836);
  player->LearnSpell(1833);
  player->LearnSpell(1842);
  player->LearnSpell(8643);
  player->LearnSpell(2094);
  player->LearnSpell(1860);
  player->LearnSpell(57993);
  player->LearnSpell(48674);
  player->LearnSpell(31224);
  player->LearnSpell(5938);
  player->LearnSpell(57934);
  player->LearnSpell(51723);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  ///////////ARMES/////////////
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(201);
  player->LearnSpell(1180);
  player->LearnSpell(2567);
  player->LearnSpell(264);
  player->LearnSpell(266);
  player->LearnSpell(5011);
  player->LearnSpell(15590);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction///////////
  if(player->HasSpell(16511))
  {
  player->LearnSpell(48660);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(1329))
  {
  player->LearnSpell(48666);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_PRIEST:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(528);
  player->LearnSpell(2053);
  player->LearnSpell(48161);
  player->LearnSpell(48123);
  player->LearnSpell(48125);
  player->LearnSpell(48066);
  player->LearnSpell(586);
  player->LearnSpell(48068);
  player->LearnSpell(48127);
  player->LearnSpell(48171);
  player->LearnSpell(48168);
  player->LearnSpell(10890);
  player->LearnSpell(6064);
  player->LearnSpell(988);
  player->LearnSpell(48300);
  player->LearnSpell(6346);
  player->LearnSpell(48071);
  player->LearnSpell(48135);
  player->LearnSpell(48078);
  player->LearnSpell(453);
  player->LearnSpell(10955);
  player->LearnSpell(10909);
  player->LearnSpell(8129);
  player->LearnSpell(48073);
  player->LearnSpell(605);
  player->LearnSpell(48072);
  player->LearnSpell(48169);
  player->LearnSpell(552);
  player->LearnSpell(1706);
  player->LearnSpell(48063);
  player->LearnSpell(48162);
  player->LearnSpell(48170);
  player->LearnSpell(48074);
  player->LearnSpell(48158);
  player->LearnSpell(48120);
  player->LearnSpell(34433);
  player->LearnSpell(48113);
  player->LearnSpell(32375);
  player->LearnSpell(64843);
  player->LearnSpell(64901);
  player->LearnSpell(53023);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  ///////////ARMES/////////////
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(227);
  player->LearnSpell(1180);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction///////////
  if(player->HasSpell(34914))
  {
  player->LearnSpell(48160);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(47540))
  {
  player->LearnSpell(53007);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(724))
  {
  player->LearnSpell(48087);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(19236))
  {
  player->LearnSpell(48173);
  }
  //////////////////////////////////
  {
  player->LearnSpell(48089);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(15407))
  {
  player->LearnSpell(48156);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->SEND_GOSSIP_MENU(1, creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;


  case CLASS_SHAMAN:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(2062);
  player->LearnSpell(8737);
  player->LearnSpell(49273);
  player->LearnSpell(49238);
  player->LearnSpell(10399);
  player->LearnSpell(49231);
  player->LearnSpell(58753);
  player->LearnSpell(2484);
  player->LearnSpell(49281);
  player->LearnSpell(58582);
  player->LearnSpell(49233);
  player->LearnSpell(58790);
  player->LearnSpell(58704);
  player->LearnSpell(58643);
  player->LearnSpell(49277);
  player->LearnSpell(61657);
  player->LearnSpell(8012);
  player->LearnSpell(526);
  player->LearnSpell(2645);
  player->LearnSpell(57994);
  player->LearnSpell(8143);
  player->LearnSpell(49236);
  player->LearnSpell(58796);
  player->LearnSpell(58757);
  player->LearnSpell(49276);
  player->LearnSpell(57960);
  player->LearnSpell(131);
  player->LearnSpell(58745);
  player->LearnSpell(6196);
  player->LearnSpell(58734);
  player->LearnSpell(58774);
  player->LearnSpell(58739);
  player->LearnSpell(58656);
  player->LearnSpell(546);
  player->LearnSpell(556);
  player->LearnSpell(66842);
  player->LearnSpell(51994);
  player->LearnSpell(8177);
  player->LearnSpell(58749);
  player->LearnSpell(20608);
  player->LearnSpell(36936);
  player->LearnSpell(36936);
  player->LearnSpell(58804);
  player->LearnSpell(49271);
  player->LearnSpell(8512);
  player->LearnSpell(6495);
  player->LearnSpell(8170);
  player->LearnSpell(66843);
  player->LearnSpell(55459);
  player->LearnSpell(66844);
  player->LearnSpell(3738);
  player->LearnSpell(2894);
  player->LearnSpell(60043);
  player->LearnSpell(51514);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  ///////////ARMES/////////////
  player->LearnSpell(8737);
  player->LearnSpell(196);
  player->LearnSpell(197);
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(199);
  player->LearnSpell(227);
  player->LearnSpell(15590);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction///////////
  //Faction
  if(player->GetTeam() == ALLIANCE){
  player->LearnSpell(32182);
  }
  else
  {
  player->LearnSpell(2825);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(61295))
  {
  player->LearnSpell(61301);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(974))
  {
  player->LearnSpell(49284);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(30706))
  {
  player->LearnSpell(57722);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(51490))
  {
  player->LearnSpell(59159);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  case CLASS_DRUID:
  switch(action)
  {
  case GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1:
  player->LearnSpell(48378);
  player->LearnSpell(48469);
  player->LearnSpell(48461);
  player->LearnSpell(48463);
  player->LearnSpell(48441);
  player->LearnSpell(53307);
  player->LearnSpell(53308);
  player->LearnSpell(5487);
  player->LearnSpell(48560);
  player->LearnSpell(6795);
  player->LearnSpell(48480);
  player->LearnSpell(53312);
  player->LearnSpell(18960);
  player->LearnSpell(5229);
  player->LearnSpell(48443);
  player->LearnSpell(50763);
  player->LearnSpell(8983);
  player->LearnSpell(8946);
  player->LearnSpell(1066);
  player->LearnSpell(48562);
  player->LearnSpell(783);
  player->LearnSpell(770);
  player->LearnSpell(16857);
  player->LearnSpell(18658);
  player->LearnSpell(768);
  player->LearnSpell(1082);
  player->LearnSpell(16979);
  player->LearnSpell(49376);
  player->LearnSpell(5215);
  player->LearnSpell(48477);
  player->LearnSpell(49800);
  player->LearnSpell(48465);
  player->LearnSpell(48572);
  player->LearnSpell(26995);
  player->LearnSpell(48574);
  player->LearnSpell(2782);
  player->LearnSpell(50213);
  player->LearnSpell(2893);
  player->LearnSpell(33357);
  player->LearnSpell(5209);
  player->LearnSpell(48575);
  player->LearnSpell(48447);
  player->LearnSpell(48577);
  player->LearnSpell(48579);
  player->LearnSpell(5225);
  player->LearnSpell(22842);
  player->LearnSpell(49803);
  player->LearnSpell(9634);
  player->LearnSpell(20719);
  player->LearnSpell(48467);
  player->LearnSpell(29166);
  player->LearnSpell(62600);
  player->LearnSpell(22812);
  player->LearnSpell(48470);
  player->LearnSpell(48564);
  player->LearnSpell(48566);
  player->LearnSpell(33943);
  player->LearnSpell(49802);
  player->LearnSpell(48451);
  player->LearnSpell(48568);
  player->LearnSpell(33786);
  player->LearnSpell(40120);
  player->LearnSpell(62078);
  player->LearnSpell(52610);
  player->LearnSpell(50464);
  player->LearnSpell(48570);
  player->LearnSpell(34093);
  player->LearnSpell(33392);
  player->LearnSpell(54197);
  player->LearnSpell(668);
  player->LearnSpell(669);
  player->LearnSpell(670);
  player->LearnSpell(671);
  player->LearnSpell(672);
  player->LearnSpell(813);
  player->LearnSpell(814);
  player->LearnSpell(815);
  player->LearnSpell(816);
  player->LearnSpell(817);
  player->SaveToDB();
  ///////////ARMES/////////////
  player->LearnSpell(198);
  player->LearnSpell(199);
  player->LearnSpell(200);
  player->LearnSpell(227);
  player->SaveToDB();
  }
  //////////////Restriction///////////
  if(player->HasSpell(50516))
  {
  player->LearnSpell(61384);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(48505))
  {
  player->LearnSpell(53201);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(48438))
  {
  player->LearnSpell(53251);
  }
  //////////////////////////////////
  if(player->HasSpell(5570))
  {
  player->LearnSpell(48468);
  }
  player->UpdateSkillsToMaxSkillsForLevel();
  player->SaveToDB();
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;

  case 15:
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  break;
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  }

  return true;
  }  void AddSC_npc_welcome()
  {
  Script *newscript;


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "npc_welcome";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_npc_welcome;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_welcome;
  newscript->RegisterSelf();
  }

  کاربر مقابل پست 1213 عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (09-05-2017)

  Nightprince likes this.

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •