سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
Like Tree1Likes
 • 1 Post By 1213

موضوع: [ اسکریپت ] Npc Professions برای OregonCore

 1. #1
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیاز1 سال ثبت نام شده استRecommendation Second Class
  جایزه ها:
  استاد برچسب زن

  شماره عضویت
  891
  تاریخ عضویت
  Dec 2015
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  195
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 46
  مورد پسند : 50 بار در 45 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  [ اسکریپت ] Npc Professions برای OregonCore

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز .

  ی اسکریپت که شغل هارو واسه شما ترین میکنه :)

  کد Cpp :
  #include "ScriptPCH.h"

  #define ALCHEMY 171
  #define BLACKSMITHING 164
  #define ENCHANTING 333
  #define ENGINEERING 202
  #define HERBALISM 182
  #define JEWELCRAFTING 755
  #define LEATHERWORKING 165
  #define MINING 186
  #define TAILORING 197
  #define SKINNING 393


  #define ALCHEMY_SPELL 28596
  #define BLACKSMITHING_SPELL 29844
  #define ENCHANTING_SPELL 28029
  #define ENGINEERING_SPELL 30350
  #define HERBALISM_SPELL 28695
  #define JEWELCRAFTING_SPELL 28897
  #define LEATHERWORKING_SPELL 32549
  #define MINING_SPELL 29354
  #define TAILORING_SPELL 26790
  #define SKINNING_SPELL 32678


  //#define WARN_RESET "Attention, vous ne pourrez pas oublier plus d'un metier par semaine !"
  #define WARN_RESET "Beware, you can't unlearn more than a profession per week !"


  bool PlayerAlreadyHasTwoProfessions(Player* _plr)
  {
  int profession_count = 0;


  for (uint32 i = 0; i < sSkillLineStore.GetNumRows(); i++)
  {
  SkillLineEntry const *skill = sSkillLineStore.LookupEntry(i);


  if (!skill)
  continue;


  if (skill->categoryId == SKILL_CATEGORY_PROFESSION && _plr->HasSkill(i))
  profession_count++;
  }


  if (profession_count >= 2)
  {
  _plr->GetSession()->SendNotification("You already have 2 professions!");
  return true;
  }


  return false;
  }


  bool GossipSelect_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature, uint32 sender, uint32 action)
  {
  uint32 ProfessionId;
  uint32 SpellId;


  switch (action - GOSSIP_ACTION_INFO_DEF)
  {
  case 1:
  ProfessionId = ALCHEMY;
  SpellId = ALCHEMY_SPELL;
  break;
  case 2:
  ProfessionId = BLACKSMITHING;
  SpellId = BLACKSMITHING_SPELL;
  break;
  case 3:
  ProfessionId = ENCHANTING;
  SpellId = ENCHANTING_SPELL;
  break;
  case 4:
  ProfessionId = ENGINEERING;
  SpellId = ENGINEERING_SPELL;
  break;
  case 5:
  ProfessionId = HERBALISM;
  SpellId = HERBALISM_SPELL;
  break;
  case 6:
  ProfessionId = JEWELCRAFTING;
  SpellId = JEWELCRAFTING_SPELL;
  break;
  case 7:
  ProfessionId = LEATHERWORKING;
  SpellId = LEATHERWORKING_SPELL;
  break;
  case 8:
  ProfessionId = MINING;
  SpellId = MINING_SPELL;
  break;
  case 9:
  ProfessionId = TAILORING;
  SpellId = TAILORING_SPELL;
  break;
  case 10:
  ProfessionId = SKINNING;
  SpellId = SKINNING_SPELL;
  break;
  case 11:
  player->SEND_VENDORLIST(_Creature->GetGUID());
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  return true;
  break;
  }


  if (PlayerAlreadyHasTwoProfessions(player))
  {
  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  return true;
  }


  if(!player->HasSpell(SpellId))
  player->LearnSpell(SpellId);


  SkillLineEntry const *skillInfo = sSkillLineStore.LookupEntry(ProfessionId);


  uint16 maxLevel = player->GetPureMaxSkillValue(skillInfo->id);
  player->SetSkill(skillInfo->id, maxLevel, maxLevel);


  player->PlayerTalkClass->CloseGossip();
  return true;
  }


  bool GossipHello_global_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (player->IsInCombat())
  return false;


  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Alchemy", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Blacksmithing", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+2, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Enchanting", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+3, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Engineering", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+4, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Herbalism", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+5, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Jewelcrafting", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+6, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Leatherworking", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+7, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Mining", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+8, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Tailoring", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+9, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Skinning", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+10, WARN_RESET, 0, false);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());


  return true;
  }


  bool GossipHello_alchemy_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (player->IsInCombat())
  return false;


  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn alchemy.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+1, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }


  bool GossipHello_blacksmithing_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn blacksmithing.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+2, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_enchanting_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn enchanting.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+3, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_engineering_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn engineering.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+4, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_herbalism_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn herbalism.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+5, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_jewelcrafting_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn jewelcrafting.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+6, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_leatherworking_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn leatherworking.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+7, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_mining_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn mining.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+8, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_tailoring_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn tailoring.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+9, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  bool GossipHello_skinning_npc_profession(Player *player, Creature *_Creature)
  {
  if (!player->IsInCombat())
  {
  player->ADD_GOSSIP_ITEM_EXTENDED(0, "Learn skinning.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+10, WARN_RESET, 0, false);
  player->ADD_GOSSIP_ITEM(1, "Mats.", GOSSIP_SENDER_MAIN, GOSSIP_ACTION_INFO_DEF+11);
  player->PlayerTalkClass->SendGossipMenu(2, _Creature->GetGUID());
  return true;
  }
  return false;
  }


  void AddSC_npc_profession()
  {
  Script *newscript;


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "global_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_global_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "alchemy_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_alchemy_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "blacksmithing_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_blacksmithing_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "enchanting_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_enchanting_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "engineering_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_engineering_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "herbalism_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_herbalism_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "jewelcrafting_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_jewelcrafting_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "leatherworking_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_leatherworking_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "mining_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_mining_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "skinning_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_skinning_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();


  newscript = new Script;
  newscript->Name = "tailoring_npc_profession";
  newscript->pGossipHello = &GossipHello_tailoring_npc_profession;
  newscript->pGossipSelect = &GossipSelect_npc_profession;
  newscript->RegisterSelf();
  }


  یک Npc ساخته و ScriptName رو global_npc_profession قرار بدید

  کاربر مقابل پست 1213 عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (09-05-2017)

  Nightprince likes this.

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •