سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 23
Like Tree4Likes

موضوع: [ TinyCore ][ Repack + Source ][ 3.3.5a ] Blzzlike & Fun - support level 80 and 255

 1. #1
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیازبرچسب زن کلاس اول

  شماره عضویت
  141
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  نوشته ها
  20
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 2
  مورد پسند : 25 بار در 11 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  [ TinyCore ][ Repack + Source ][ 3.3.5a ] Blzzlike & Fun - support level 80 and 255

  سلام

  این پروژه بصورت کاملاً اختصاصی توسط تیم TrinityCore.ir -TinyCore.Net - Funwowserver.Com توسعه و منتشر شده است ( کلیه مجموعه های ذکر شده توسط بنده lizard.tiny مدیریت و راهبری میشه )

  لینک تاپیک مرجع و پشتیبانی : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  محتوی به نقل از منبع :


  This Project Developed By lizard.tiny

  TinyCore Repack 3.3.5a + Source

  This Project is Free

  TinyCore info : TinyCore 3.3.5a ( Based on TrinityCore ). New Project for World Of Warcraft 3.3.5a Private Server, this core Full Support blizzlike and fun server's

  TinyCore Source and Database Full Support Server's Max level 80
  TinyCore Source and Database Full Support Server's Max level 255
  TinyCore removed all stat's limit from database and source for fun server's and stable for all blizzlike server max level 80 To Fun server's max level 255. and Default support AntiCheat, Anti Spam, Anti Farm and more System ...
  This Core Make on TrinityCore Base and support by Funwowserver.Com & TinyCore.Net Team
  TinyCore Repack and Source Default includes :

  • TinyCore AntiCheat
  • Fake Player System
  • GuildLevelSystem
  • Min Played Time
  • PVP Ranks
  • VIP System
  • HasteCap System
  • Anti Spam System
  • Anti Farm System
  • Boss Announcer
  • login Announcer
  • Duel Reset
  • Disable Arena 2v2 System
  • Disable Arena 3v3 System
  • Disable Arena 5v5 System
  • Area Sanctuary


  TinyCore AntiCheat : Dedicate TinyCore AntiCheat System Base on Passive AC - AND Dedicate Edite by TinyCore Team and add new Option

  Fake Player System : Populates the "who" list with up to 49 fake online players. Message appears saying they do not want to be disturbed when whispered to.

  GuildLevelSystem : This system allows, as the name suggests, that the guilds can on your servers levels.Depending on the level different bonuses are unlocked for the members then.What bonuses for the players get what level or how many Experience required for next Level guild, you can Set yourself.

  Min Played Time : Minimum Total Played Time For Access Chat

  PVP Ranks : Player Rank v PVP System

  VIP System : This System use account_vip on Auth DB, VIP System Facilities :

  • VIP Member item's
  • VIP Rate XP Kill
  • VIP Rate XP Quest
  • VIP Rate XP Explore
  • VIP Rate Loot
  • VIP Rate Honor
  • VIP Rate Reputation Gain
  • VIP Login Show Rank
  • VIP Login Show Loot Rate


  HasteCap System : Admin Can Set Max HasteCap From Config

  Anti Spam System : Can Filter Bad word and if player use bad word system report to all Online GM ( this system database - for add new word filter add to : chat_filter in the auth db )

  Anti Farm System : report to all Online GM if player farm Honor and kill

  Boss Announcer : Server Announce if player and raid kill boss

  login Announcer : Server Announce if player new online ( Send in Announce Player Name and Faction )

  Duel Reset : Reset Player Healt, Cooldown, All power's After Duel

  Disable Arena 2v2, 3v3, 5v5 System : admin can disable Arena 2v2, 3v3, 5v5 in Config

  Area Sanctuary : Can Set NO PVP Area from DB ( for set new area no pvp , insert areaID to area_sanctuary in world Database )


  TinyCore Repack and Source Public includes :
  Patch 3.3.5a support
  Latest TinyCore Core
  Latest TinyCore Database

  • Most spells and talents are working
  • Estimate percentage of working classes (Does not include pets) :


  • Death Knights are working 99% as intended
  • Druids are working 99% as intended
  • Hunters are working 99% as intended
  • Mages are working 99% as intended
  • Paladins are working 99% as intended
  • Priests are working 99% as intended
  • Rogues are working 99% as intended
  • Shamans are working 99% as intended
  • Warlocks are working 99% as intended
  • Warriors are working 99% as intended


  • Working Battlegrounds
   • Random Battlegrounds are available
   • Warsong Gulch is available
   • Arathi Basin is available
   • Eye of the Storm is available
   • Alterac Valley is available
   • Strand of the Ancients is available
   • Isle of Conquest is available
   • Wintergrasp is available


  • Working Arenas
   • Blade's Edge Arena is available
   • Nagrand Arena is available
   • Ruins of Lordaeron is available
   • The Ring of Valor is available
   • The Dalaran Arena is available


  • Working instances
   • Blackfathom Deeps is available
   • Blackrock Depths is available
   • Blackrock Spire is available
   • Blackwing Lair is available
   • Dire Maul is available
   • Gnomeregan is available
   • Maraudon is available
   • Molten Core is available
   • Ragefire Chasm is available
   • Razorfen Downs is available
   • Razorfen Kraul is available
   • Ruins of Ahn'Qiraj is available
   • Scarlet Monastery is available
   • Scholomance is available
   • Shadowfang keep is available
   • Stormwind Stockade is available
   • Stratholme is available
   • Temple of Ahn'Qiraj is available
   • Temple of Atal'Hakkar is available
   • The Deadmines is available
   • Uldaman is available
   • Wailing Caverns is available
   • Zul'Gurub is available
   • Zul'Farrak is available
   • Auchindoun: Auchenai Crypts is available
   • Auchindoun: Mana-Tombs is available
   • Auchindoun: Sethekk Halls is available
   • Auchindoun: Shadow Labyrinth is available
   • Black Temple is available
   • Caverns of Time: Hyjal Summit is available
   • Caverns of Time: Old Hillsbrad Foothills is available
   • Caverns of Time: The Black Morass is available
   • Coilfang Reservoir is available
   • Gruul's Lair is available
   • Hellfire Citadel: Hellfire Ramparts is available
   • Hellfire Citadel: Magtheridon's Lair is available
   • Hellfire Citadel: The Blood Furnace is available
   • Hellfire Citadel: The Shattered Halls is available
   • Karazhan is available
   • Magisters' Terrace is available
   • Sunwell Plateau is available
   • Tempest Keep: The Arcatraz is available
   • Tempest Keep: The Botanica is available
   • Tempest Keep: The Eye is available
   • Tempest Keep: The Machanar is available
   • Zul'Aman is available
   • Naxxramas is available
   • Wyrmrest Temple: The Obsidian Sanctum is available
   • Utgarde Keep: Utgarde Keep is available
   • Utgarde Keep: Utgarde Pinnacle is available
   • Azjol-Nerub: Ahn'Kahet: The Old Kingdom is available
   • Azjol-Nerub: Azjol-Nerub is available
   • Drak'Tharon Keep is available
   • The Nexus: The Nexus is available
   • The Nexus: The Eye of Eternity is available
   • The Nexus: The Oculus is available
   • Caverns of Time: The Culling of Stratholme is available
   • The Violet Hold is available
   • Gundrak is available
   • Vault of Archavon is available
   • Onyxia's Lair is available
   • Ulduar is available
   • Ulduar: Halls of Stone is available
   • Ulduar: Halls of Lightning is available
   • Crusaders' Coliseum: Trial of the Champion is available
   • Crusaders' Coliseum: Trial of the Crusader is available
   • Icecrown Citadel: Halls of Reflection is available
   • Icecrown Citadel: Pit of Saron is available
   • Icecrown Citadel: Forge of Souls is available
   • Icecrown Citadel is available
   • Wyrmrest Temple: Ruby Sanctum is available


  • Stable
   • Repack full support and stable for server's blizzlike max level 80
   • Source full support and stable for server's blizzlike max level 80
   • Database full support and stable for server's blizzlike max level 80
   • Repack full support and stable for server's Fun max level 255
   • Source full support and stable for server's Fun max level 255
   • Database full support and stable for server's Fun max level 255

  Core Run 7sec without Error ( DBErrors 0 kb )
  Core No Lag
  Core No Crash
  Download in Post #3 - تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
  TinyCore website and Market - تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  [ Repack Version 1.0 ]
  Download Repack :
  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  [ file's Version 1.0 ]
  Download dbc : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
  Download maps : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
  Download vmaps : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
  Download mmaps : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  [ Database version 1.0 ]
  Download TinyCore DB : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  [ Source version 1.0 ]
  Download TinyCore Source : تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. To view Full link in the TinyCore.Net

  Note : for download need login ( Click تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. To Make Free Account )
  ^- It takes hours to write / add fixes.
  ^- It takes 10 minutes to compile.
  ^- It takes hours to actively test.
  ^- It takes hours to upload.


  -> It takes 6 seconds to say 'Thanks' or 3 seconds to say 'Whoo'.
  -> It takes 4 seconds to click the +rep button.
  -> It takes 5 seconds to give a 5-star rating.
  ^- It takes 15 seconds to make me happy!


  === Please show your appreciation for my hard work, thank you. ===

  6 کاربر پست lizard.tiny عزیز را پسندیده اند .

  ☠XiO☠ (03-18-2015),Ezio (03-19-2015),Imorate (05-12-2015),sooshiyant (03-19-2015),uther (03-18-2015),VIASA (03-29-2017)

  ☠XiO☠, sooshiyant and ssilent like this.

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2

  شماره عضویت
  182
  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 40
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  mmaps دانلود نمیشه لینک رو اصلاح کنید

 4. #3
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیازپیشکسوت
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 244 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط sooshiyant نمایش پست ها
  mmaps دانلود نمیشه لینک رو اصلاح کنید

  در سایت Tinycore.net ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام دانلو کنید

  کاربر مقابل پست Ezio عزیز را پسندیده است:

  lizard.tiny (03-19-2015)

  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 5. #4

  شماره عضویت
  182
  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 40
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Hamed_Ezio نمایش پست ها
  در سایت Tinycore.net ثبت نام کنید و بعد از ثبت نام دانلو کنید
  قبلا این کارو کردم
  اصلا این لینک باز نمیشه واسه من

 6. #5
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم۱۰۰۰ امتیازپیشکسوت

  شماره عضویت
  92
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  محل سکونت
  گلستان
  نوشته ها
  97
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 44
  مورد پسند : 54 بار در 26 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  من امتحان کردم لینک درست بود و کاملا دانلود میشد

  کاربر مقابل پست ahura عزیز را پسندیده است:

  lizard.tiny (03-19-2015)

  هیچ چیز انی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد (اهورا)

 7. #6
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیازپیشکسوت

  شماره عضویت
  48
  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  نوشته ها
  17
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 6
  مورد پسند : 5 بار در 3 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام موقع کامپایل visual studio با ارور های زیر مواجه میشم
  ----------
  Mysql نصبه

  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

 8. #7
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیازبرچسب زن کلاس اول

  شماره عضویت
  141
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  نوشته ها
  20
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 2
  مورد پسند : 25 بار در 11 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Tristana نمایش پست ها
  سلام موقع کامپایل visual studio با ارور های زیر مواجه میشم
  ----------
  Mysql نصبه

  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.
  سلام

  باید نسخه کامل MySQL Version 5.6.x به بالا رو روی سیستم نصب کنید

  کاربر مقابل پست lizard.tiny عزیز را پسندیده است:

  Tristana (03-21-2015)


 9. #8
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیازپیشکسوت

  شماره عضویت
  48
  تاریخ عضویت
  Nov 2014
  نوشته ها
  17
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 6
  مورد پسند : 5 بار در 3 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  میلاد داداش میتونی لینک دانلود بدی؟

 10. #9
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده استبرچسب زن کلاس دوم۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  126
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  نوشته ها
  15
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 1
  مورد پسند : 6 بار در 4 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  Lizard Tiny
  لینک ها خرابه لطفا چک کنین
  ممنون

 11. #10
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیازبرچسب زن کلاس اول

  شماره عضویت
  141
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  نوشته ها
  20
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 2
  مورد پسند : 25 بار در 11 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Wilson نمایش پست ها
  Lizard Tiny
  لینک ها خرابه لطفا چک کنین
  ممنون
  لینک ها برسی شد و مشکلی ندارند

صفحه 1 از 3 123 آخرینآخرین

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •