سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13

موضوع: درخواست آنتی چیت

 1. #1
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  Question درخواست آنتی چیت

  سلام دوستان ! یه آنتی چیت میخوام برای TDB 58 که فقط هک رو back بده ! نه میخوام کیک کنه نه بن !
  با تسکر 3>

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیازبرچسب زن کلاس اول

  شماره عضویت
  141
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  نوشته ها
  20
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 2
  مورد پسند : 25 بار در 11 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام

  در صورت نیاز میتونم با امکانات مورد نیاز شما آنتی هک اختصاصی بنویسم

  در صورت تمایل در ارتباط باشید : 09307203004 ( هزینه بصورت توافقی )

 4. #3
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط iceboy نمایش پست ها
  سلام دوستان ! یه آنتی چیت میخوام برای TDB 58 که فقط هک رو back بده ! نه میخوام کیک کنه نه بن !
  با تسکر 3>
  خدمت شما اینم انتی چیت رایگان AC2

  کد PHP:

  diff 
  --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  index 40dbe6c
  ..3ee86e8 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  @@ -775,+775,26 @@ Player::Player(WorldSessionsession): Unit(true)
       
  rest_type=REST_TYPE_NO;
       
  ////////////////////Rest System/////////////////////
   
  +    // movement anticheat
  +    m_anti_LastClientTime  0;          // last movement client time
  +    m_anti_LastServerTime  0;          // last movement server time
  +    m_anti_DeltaClientTime 0;          // client side session time
  +    m_anti_DeltaServerTime 0;          // server side session time
  +    m_anti_MistimingCount  0;          // mistiming count
  +
  +    
  m_anti_LastSpeedChangeTime 0;      // last speed change time
  +
  +    
  m_anti_Last_HSpeed =  7.0f;          // horizontal speed, default RUN speed
  +    m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;          // vertical speed, default max jump height
  +
  +    
  m_anti_TeleToPlane_Count 0;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +    
  m_anti_AlarmCount 0;               // alarm counter
  +
  +    
  m_anti_JumpCount 0;                // Jump already began, anti air jump check
  +    m_anti_JumpBaseZ 0;                // Z coord before jump (AntiGrav)
  +    // end movement anticheat
  +
       
  m_mailsLoaded false;
       
  m_mailsUpdated false;
       
  unReadMails 0;
  @@ -
  2156,+2176,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
       
  if (GetMapId() == mapid)
       {
  +        
  m_anti_JumpBaseZ 0;
           
  //lets reset far teleport flag if it wasn't reset during chained teleports
           
  SetSemaphoreTeleportFar(false);
           
  //setup delayed teleport flag
  @@ -2305,+2326,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
               m_teleport_dest 
  WorldLocation(mapidxyzorientation);
               
  SetFallInformation(0z);
  +            
  m_anti_JumpBaseZ 0;
               
  // if the player is saved before worldportack (at logout for example)
               // this will be used instead of the current location in SaveToDB
   
  diff --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.h b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  index fee542a
  ..19287d1 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  @@ -2520,+2520,26 @@ class Player : public Unit, public GridObject<Player>
           
  float m_rest_bonus;
           
  RestType rest_type;
           
  ////////////////////Rest System/////////////////////
  +        // movement anticheat
  +        time_t m_anti_LastClientTime;           // last movement client time
  +        time_t m_anti_LastServerTime;           // last movement server time
  +        time_t m_anti_DeltaClientTime;          // client side session time
  +        time_t m_anti_DeltaServerTime;          // server side session time
  +        uint32 m_anti_MistimingCount;           // mistiming count
  +
  +        
  time_t m_anti_LastSpeedChangeTime;      // last speed change time
  +
  +        
  float m_anti_Last_HSpeed;               // horizontal speed, default RUN speed
  +        float m_anti_Last_VSpeed;               // vertical speed, default max jump height
  +
  +        
  uint32 m_anti_TeleToPlane_Count;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +        
  uint64 m_anti_AlarmCount;               // alarm counter
  +
  +        
  uint16 m_anti_JumpCount;                // Jump already began, anti air jump check
  +        float m_anti_JumpBaseZ;                 // Z coord before jump
  +        // end movement anticheat
  +
           
  uint32 m_resetTalentsCost;
           
  time_t m_resetTalentsTime;
           
  uint32 m_usedTalentCount;
  diff --git a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  index 25352a9
  ..64d6e80 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  @@ -2131,+2131,@@ class Unit : public WorldObject
       
  protected:
           
  explicit Unit (bool isWorldObject);
   
  +        
  GameObjectm_temp_transport;
           
  void BuildValuesUpdate(uint8 updatetypeByteBufferdataPlayertarget) const;
   
           
  UnitAIi_AI, *i_disabledAI;
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  index 2f309c0
  ..81324e7 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  @@ -5489,+5489,@@ void ObjectMgr::LoadAreaTriggerScripts()
       
  TC_LOG_INFO("server.loading"">> Loaded %u areatrigger scripts in %u ms"countGetMSTimeDiffToNow(oldMSTime));
   }
   
  -
  uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team)
  +
  // use searched_node for search some known node
  +uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node)
   {
       
  bool found false;
       
  float dist 10000;
  @@ -
  5499,+5500,18 @@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
       
  {
           
  TaxiNodesEntry const* node sTaxiNodesStore.LookupEntry(i);
   
  -        if (!
  node || node->map_id != mapid || (!node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981)) // dk flight
  +        if (!node || node->map_id != mapid) continue;
  +
  +        const 
  float dist2 pow(node->x2) + pow(node->y2) + pow(node->z2);
  +
  +        if (
  searched_node != && == searched_node)
  +        {
  +            
  id i;
  +            
  dist dist2;
  +            break;
  +        }
  +
  +        if (!
  node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981// dk flight
               
  continue;
   
           
  uint8  field   = (uint8)((1) / 32);
  @@ -
  5509,+5521,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
           
  if ((sTaxiNodesMask[field] & submask) == 0)
               continue;
   
  -        
  float dist2 = (node->x)*(node->x)+(node->y)*(node->y)+(node->z)*(node->z);
  +        
  //float dist2 = (node->x - x)*(node->x - x)+(node->y - y)*(node->y - y)+(node->z - z)*(node->z - z);
           
  if (found)
           {
               if (
  dist2 dist)
  @@ -
  5525,+5537,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
               id 
  i;
           }
       }
  -
  +    
  // movement anticheat fix
  +    if (dist 3600id 0;
  +    
  // movement anticheat fix
       
  return id;
   }
   
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  index 752cc3b
  ..6d2aaac 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  @@ -736,+736,@@ class ObjectMgr
           uint32 GetPlayerAccountIdByGUID
  (uint64 guid) const;
           
  uint32 GetPlayerAccountIdByPlayerName(std::string const& name) const;
   
  -        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team);
  +        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node);
           
  void GetTaxiPath(uint32 sourceuint32 destinationuint32 &pathuint32 &cost);
           
  uint32 GetTaxiMountDisplayId(uint32 iduint32 teambool allowed_alt_team false);
   
  diff --git a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  index 36d1e1c
  ..1916897 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  @@ -30,+30,14 @@
   
  #include "WaypointMovementGenerator.h"
   #include "InstanceSaveMgr.h"
   #include "ObjectMgr.h"
  +#include "World.h"
  +#include "WardenWin.h"
  +#include "Appender.h"
  +
  +
  // Movement anticheat defines
  +//#define ANTICHEAT_DEBUG
  +#define ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +// End Movement anticheat defines
   
   #define MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY 0
   
  @@ -203,36 +211,36 @@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Guid " UI64FMTDguid);
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Flags %u, time %u"flagstime/IN_MILLISECONDS);
   
  -    
  PlayerplMover _player->m_mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover _player->m_mover->ToPlayer();
   
  -    if (!
  plMover || !plMover->IsBeingTeleportedNear())
  +    if (!
  plrMover || !plrMover->IsBeingTeleportedNear())
           return;
   
  -    if (
  guid != plMover->GetGUID())
  +    if (
  guid != plrMover->GetGUID())
           return;
   
  -    
  plMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
  +    
  plrMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
   
  -    
  uint32 old_zone plMover->GetZoneId();
  +    
  uint32 old_zone plrMover->GetZoneId();
   
  -    
  WorldLocation const& dest plMover->GetTeleportDest();
  +    
  WorldLocation const& dest plrMover->GetTeleportDest();
   
  -    
  plMover->UpdatePosition(desttrue);
  +    
  plrMover->UpdatePosition(desttrue);
   
       
  uint32 newzonenewarea;
  -    
  plMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  -    
  plMover->UpdateZone(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->UpdateZone(newzonenewarea);
   
       
  // new zone
       
  if (old_zone != newzone)
       {
           
  // honorless target
  -        if (plMover->pvpInfo.IsHostile)
  -            
  plMover->CastSpell(plMover2479true);
  +        if (
  plrMover->pvpInfo.IsHostile)
  +            
  plrMover->CastSpell(plrMover2479true);
   
           
  // in friendly area
  -        else if (plMover->IsPvP() && !plMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  -            
  plMover->UpdatePvP(falsefalse);
  +        else if (
  plrMover->IsPvP() && !plrMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  +            
  plrMover->UpdatePvP(falsefalse);
       }
   
       
  // resummon pet
  @@ -242,+250,@@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  GetPlayer()->ProcessDelayedOperations();
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacket recvData)
   {
       
  uint16 opcode recvData.GetOpcode();
   
  @@ -
  250,+258,13 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  ASSERT(mover != NULL);                      // there must always be a mover
   
  -    PlayerplrMover mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    
  VehiclevehMover mover->GetVehicleKit();
  +    if (
  vehMover)
  +        if (
  mover->HasFlag(UNIT_FIELD_FLAGSUNIT_FLAG_PLAYER_CONTROLLED))
  +            if (
  Unitcharmer mover->GetCharmer())
  +                if (
  charmer->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER)
  +                    
  plrMover = (Player*)charmer;
   
       
  // ignore, waiting processing in WorldSession::HandleMoveWorldportAckOpcode and WorldSession::HandleMoveTeleportAck
       
  if (plrMover && plrMover->IsBeingTeleported())
  @@ -
  299,+313,@@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
           }
   
           
  // if we boarded a transport, add us to it
  -        if (plrMover)
  +        if (
  plrMover && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)
           {
               if (!
  plrMover->GetTransport())
               {
  @@ -
  326,25 +340,40 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                       
  movementInfo.transport.Reset();
                   }
               }
  +            if (!
  plrMover->m_transport)
  +                if (
  Map *tempMap mover->GetMap())
  +                    if (
  GameObject *tempTransport tempMap->GetGameObject(movementInfo.transport.guid))
  +                        if (
  tempTransport->IsTransport())
  +                            
  plrMover->m_temp_transport tempTransport;
           }
   
  -        if (!
  mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle())
  +        if ((!
  plrMover && !mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle()) || (plrMover && !plrMover->m_vehicle && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)) // Not sure if the first part is needed. Just added it for verbosity.
           
  {
               
  GameObjectgo mover->GetMap()->GetGameObject(movementInfo.transport.guid);
               if (!
  go || go->GetGoType() != GAMEOBJECT_TYPE_TRANSPORT)
                   
  movementInfo.flags &= ~MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT;
           }
       }
  -    else if (
  plrMover && plrMover->GetTransport())                // if we were on a transport, leave
  +    else if (plrMover && (plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport)) // if we were on a transport, leave
       
  {
  -        
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  -        
  plrMover->m_transport NULL;
  -        
  movementInfo.transport.Reset();
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        
  movementInfo.transport.Reset();
       }
   
       
  // fall damage generation (ignore in flight case that can be triggered also at lags in moment teleportation to another map).
       
  if (opcode == MSG_MOVE_FALL_LAND && plrMover && !plrMover->IsInFlight())
  -        
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    {
  +        
  // movement anticheat
  +        plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +        
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ 0;
  +        if (!
  vehMover)
  +            
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    }
   
       if (
  plrMover && ((movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) != 0) != plrMover->IsInWater())
       {
  @@ -
  356,+388,348 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
       
  /*----------------------*/
       
  if (m_clientTimeDelay == 0)
           
  m_clientTimeDelay mstime movementInfo.time;
  +    
  // begin anti cheat
  +    bool check_passed true;
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +   TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s > time: %d fall-time: %d | xyzo: %f, %f, %fo(%f) flags[%X] opcode[%s] | transport (xyzo): %f, %f, %fo(%f)",
  +       
  plrMover->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientation,
  +    
  movementInfo.flagsLookupOpcodeName(opcode), movementInfo.transport.pos.m_positionXmovementInfo.transport.pos.m_positionYmovementInfo.transport.pos.m_positionZmovementInfo.transport.pos.m_orientation);
  +    
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Transport > GUID: (low)%d - (high)%d",
  +        
  plrMover->GetName(), GUID_LOPART(movementInfo.transport.guid), GUID_HIPART(movementInfo.transport.guid));
  +    
  #endif
  +
  +    if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  World::GetEnableMvAnticheat() && !plrMover->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->GetVehicle())
  +        {
  +            
  // calc time deltas
  +            int32 cClientTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastClientTime != 0)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta movementInfo.time plrMover->m_anti_LastClientTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +
  +            const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +            
  uint32 cServerTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastServerTime != 0)
  +            {
  +                
  cServerTimeDelta cServerTime plrMover->m_anti_LastServerTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +
  +            
  // resync times on client login (first 15 sec for heavy areas)
  +            if (plrMover->m_anti_DeltaServerTime 15000 && plrMover->m_anti_DeltaClientTime 15000)
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            const 
  int32 sync_time plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Time > cClientTimeDelta: %d, cServerTime: %d | deltaC: %d - deltaS: %d | SyncTime: %d"plrMover->GetName(), cClientTimeDeltacServerTimeplrMover->m_anti_DeltaClientTimeplrMover->m_anti_DeltaServerTimesync_time);
  +            
  #endif
  +
  +            
  // mistiming checks
  +            const int32 GetMistimingDelta abs(int32(World::GetMistimingDelta()));
  +            if (
  sync_time GetMistimingDelta)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta cServerTimeDelta;
  +                ++(
  plrMover->m_anti_MistimingCount);
  +
  +                const 
  bool bMistimingModulo plrMover->m_anti_MistimingCount 50 == 0;
  +
  +                if (
  bMistimingModulo)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mistiming exception #%d, mistiming: %dms Action: %s"plrMover->GetName().c_str(),  plrMover->m_anti_MistimingCountsync_time, &Warden::Penalty);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                }
  +                
  //if (vehMover)
  +                //    vehMover->Die();
  +                // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  //plrMover->FallGround(2);
  +
  +                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                if (plrMover->m_anti_MistimingCount > World::GetMistimingAlarms())
  +                {
  +                    sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                    KickPlayer();
  +                    return;
  +                } */
  +            }
  +            
  // end mistiming checks
  +
  +            const 
  uint32 curDest plrMover->m_taxi.GetTaxiDestination(); // check taxi flight
  +            if (!curDest)
  +            {
  +                
  UnitMoveType move_type;
  +
  +                
  // calculating section
  +                // current speed
  +                if (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_FLYING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_FLIGHT_BACK MOVE_FLIGHT;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_SWIM;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WALKING)
  +                    
  move_type MOVE_WALK;
  +                
  // hmm... in first time after login player has MOVE_SWIMBACK instead MOVE_WALKBACK
  +                else
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_RUN;
  +
  +                const 
  float current_speed mover->GetSpeed(move_type);
  +                
  // end current speed
  +
  +                
  // movement distance
  +                const float delta_x plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionX() - movementInfo.pos.GetPositionX();
  +                const 
  float delta_y plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionY() - movementInfo.pos.GetPositionY();
  +                const 
  float delta_z plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionZ() - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                const 
  float real_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport pow(delta_x2) + pow(delta_y2);
  +                
  // end movement distance
  +
  +                const 
  bool no_fly_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_VEHICLE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK));
  +                const 
  bool no_fly_flags = (movementInfo.flags & (MOVEMENTFLAG_CAN_FLY MOVEMENTFLAG_FLYING)) == 0;
  +
  +                const 
  bool no_swim_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) == 0;
  +                const 
  bool no_swim_in_water = !mover->IsInWater();
  +                const 
  bool no_swim_above_water movementInfo.pos.GetPositionZ()-7.0f >= mover->GetBaseMap()->GetWaterLevel(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY());
  +                const 
  bool no_swim_water no_swim_in_water && no_swim_above_water;
  +
  +                const 
  bool no_waterwalk_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WATERWALKING) == 0;
  +                const 
  bool no_waterwalk_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_GHOST));
  +
  +                if (
  cClientTimeDelta 0)
  +                    
  cClientTimeDelta 0;
  +                const 
  float time_delta cClientTimeDelta 1500 float(cClientTimeDelta)/1000.0f 1.5f// normalize time - 1.5 second allowed for heavy loaded server
  +
  +                const 
  float tg_z = (real_delta != && no_fly_auras && no_swim_flags) ? (pow(delta_z2) / real_delta) : -99999// movement distance tangents
  +
  +                if (
  current_speed plrMover->m_anti_Last_HSpeed && plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime == 0)
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time uint32(floor(((plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed) * 1500)) + 100); // 100ms above for random fluctuation
  +
  +                const 
  float allowed_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport // movement distance allowed delta
  +                    pow(std::max(current_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeed) * time_delta2)
  +                    + 
  2                                                                             // minimum allowed delta
  +                    + (tg_z 2.2 pow(delta_z2)/2.37f 0);                                     // mountain fall allowed delta
  +
  +                if (
  movementInfo.time plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime)
  +                {
  +                    
  plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed;                                    // store current speed
  +                    plrMover->m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime 0;
  +                }
  +                
  // end calculating section
  +
  +                
  // AntiGravity (thanks to Meekro)
  +                const float JumpHeight plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                if (
  no_fly_auras && no_swim_in_water && plrMover->m_anti_JumpBaseZ != && JumpHeight plrMover->m_anti_Last_VSpeed)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, AntiGravity exception. JumpHeight = %f, Allowed Vertical Speed = %f",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // multi jump checks
  +                if (opcode == MSG_MOVE_JUMP)
  +                {
  +                    if (
  no_fly_auras && no_swim_water)
  +                    {
  +                        if (
  plrMover->m_anti_JumpCount >= 1)
  +                        {
  +                            
  // don't process new jump packet
  +                            check_passed false;
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, Multijump exception."plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                            
  #endif
  +                            //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                            // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  //plrMover->FallGround(2);
  +                            plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                        }
  +                        else
  +                        {
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpCount += 1;
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        }
  +                    } else
  +                        
  plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                }
  +
  +                
  // speed and teleport hack checks
  +                if (real_delta allowed_delta)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    if (real_delta 4900.0f)
  +                    {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, speed exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    } else {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    }
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // mountain hack checks // 1.56f (delta_z < GetPlayer()->m_anti_Last_VSpeed))
  +                if (delta_z plrMover->m_anti_Last_VSpeed && plrMover->m_anti_JumpCount == && tg_z 2.37f)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mountain exception | tg_z=%f"plrMover->GetName().c_str(), tg_z);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                
  //    if (vehMover)
  +                //        vehMover->Die();
  +                }
   
  -    
  /* process position-change */
  +                // Fly hack checks
  +                if (no_fly_auras && !no_fly_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO // Aura numbers: 201, 206, 207, 208, 209, 211
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, flight exception. {SPELL_AURA_FLY=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK=[%X]} {plrMover->GetVehicle()=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK), plrMover->GetVehicle());
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Waterwalk checks
  +                if (no_waterwalk_auras && !no_waterwalk_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, waterwalk exception. [%X]{SPELL_AURA_WATER_WALK=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), movementInfo.flagsplrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK));
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Teleport To Plane checks
  +                if (no_swim_in_water && movementInfo.pos.GetPositionZ() < 0.0001f && movementInfo.pos.GetPositionZ() > -0.0001f)
  +                {
  +                    if (const 
  Map *map plrMover->GetMap())
  +                    {
  +                        
  float plane_z map->GetHeight(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), MAX_HEIGHT) - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        
  plane_z = (plane_z < -500.0f) ? 0.0f plane_z// check holes in height map
  +                        if (plane_z 0.1f || plane_z < -0.1f)
  +                        {
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. plane_z: %f"plrMover->GetName(), plane_z);
  +                            
  #endif
  +                            #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            if (plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count World::GetTeleportToPlaneAlarms())
  +                            {
  +                                
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. Exception count: %d"plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                                sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                                KickPlayer();
  +                                return; */
  +                            }
  +                            
  #endif
  +                            ++(plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                            
  check_passed false;
  +                            
  //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                        }
  +                    }
  +                }
  +                else
  +                    
  plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count 0;
  +            }
  +        }
  +    }
  +     
  /* process position-change */
  +    if (check_passed)
  +    {
       
  WorldPacket data(opcoderecvData.size());
       
  movementInfo.time movementInfo.time m_clientTimeDelay MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY;
   
  @@ -
  376,11 +766,20 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  mover->UpdatePosition(movementInfo.pos);
   
  -    if (
  plrMover)                                            // nothing is charmed, or player charmed
  +    if (plrMover && !vehMover)                               // nothing is charmed, or player charmed
       
  {
           
  plrMover->UpdateFallInformationIfNeed(movementInfoopcode);
   
  -        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < -500.0f)
  +        
  float underMapValueZ;
  +
  +        switch (
  plrMover->GetMapId())
  +        {
  +            case 
  617underMapValueZ 3.0f; break; // Dalaran Sewers
  +            case 618underMapValueZ 28.0f; break; // Ring of Valor
  +            default: underMapValueZ = -500.0f; break;
  +        }
  +
  +        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < underMapValueZ)
           {
               if (!(
  plrMover->GetBattleground() && plrMover->GetBattleground()->HandlePlayerUnderMap(_player)))
               {
  @@ -
  398,+797,31 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                   }
               }
           }
  +        
  // movement anticheat
  +        if (plrMover->m_anti_AlarmCount 0)
  +        {
  +            
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s produce %d anticheat alarms."plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +            
  plrMover->m_anti_AlarmCount 0;
  +        }
  +        
  // end movement anticheat
  +     }
  +    }
  +    else if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        ++(
  plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +        
  WorldPacket data;
  +        
  plrMover->SetUnitMovementFlags(0);
  +        
  plrMover->SendTeleportAckPacket();
  +        
  plrMover->BuildHeartBeatMsg(&data);
  +        
  plrMover->SendMessageToSet(&datatrue);
       }
  +
   }
   
   
  void WorldSession::HandleForceSpeedChangeAck(WorldPacket &recvData)
  @@ -
  517,+941,@@ void WorldSession::HandleMountSpecialAnimOpcode(WorldPacket/*recvData*/)
       
  GetPlayer()->SendMessageToSet(&datafalse);
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacket recvData)
   {
       
  TC_LOG_DEBUG("network""CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK");
   
  @@ -
  532,+956,18 @@ void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
       
  MovementInfo movementInfo;
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  +    
  // Save movement flags
  +    _player->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +    TC_LOG_WARN("cheat""%s CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK: time: %d, fall time: %d | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] Vspeed: %f, Hspeed: %f"GetPlayer()->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientationmovementInfo.flagsmovementInfo.jump.zspeedmovementInfo.jump.xyspeed);
  +    
  #endif
  +
       
  _player->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  _player->m_anti_Last_HSpeed movementInfo.jump.xyspeed;
  +    
  _player->m_anti_Last_VSpeed movementInfo.jump.zspeed 3.2f movementInfo.jump.zspeed 1.0f 3.2f;
  +
  +    const 
  uint32 dt = (_player->m_anti_Last_VSpeed 0) ? int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/-25)*1000) : int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/25)*1000);
  +    
  _player->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time dt 1000;
   
       
  WorldPacket data(MSG_MOVE_KNOCK_BACK66);
       
  data.appendPackGUID(guid);
  diff --git a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  index ae25d9f
  ..1460962 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  @@ -48,+48,@@ void WorldSession::SendTaxiStatus(uint64 guid)
           return;
       }
   
  -    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       
  // not found nearest
       
  if (curloc == 0)
  @@ -
  93,+93,@@ void WorldSession::HandleTaxiQueryAvailableNodes(WorldPacketrecvData)
   
  void WorldSession::SendTaxiMenu(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return;
  @@ -
  133,+133,@@ void WorldSession::SendDoFlight(uint32 mountDisplayIduint32 pathuint32 pathN
   bool WorldSession
  ::SendLearnNewTaxiNode(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return 
  true;                                        // `true` send to avoid WorldSession::SendTaxiMenu call with one more curlock seartch with same false result.
  @@ -202,+202,13 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
       
  uint64 guid// used only for proper packet read
       
  recvData.readPackGUID(guid);
   
  +    
  // movement anticheat code
  +    const Unit *mover _player->m_mover;
  +    const 
  Player *plMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    if (!
  plMover)
  +        return;
  +    
  // end movement anticheat
  +
       
  MovementInfo movementInfo;                              // used only for proper packet read
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  @@ -
  214,10 +221,75 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
   
       
  uint32 curDest GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiDestination();
       if (!
  curDest)
  -        return;
  +    {
  +        
  // movement anticheat code
  +        GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +        
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +        
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +
  +        
  // calc time deltas
  +        int32 cClientTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +        {
  +            
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  -    
  TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +        const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +        
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +        {
  +            
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        
  // end movement anticheat
  +        return;
  +       }
  +    
  // movment anticheat
  +    const uint32 curloc =
  +    
  sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY(),movementInfo.pos.GetPositionZ(),GetPlayer()->GetMapId(),GetPlayer()->GetTeam(), curDest);
  +    
  // end movement anticheat
  +
  +    
  // sLog.outBasic("AC2-%s > | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] | curloc: %d | destloc: %d ",
  +    // GetPlayer()->GetName(), movementInfo.x, movementInfo.y, movementInfo.z, movementInfo.o,
  +    // movementInfo.flags, curloc, curDest);
  +     TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +    if (
  curDestNode && curDestNode->map_id == GetPlayer()->GetMapId())
  +        while (
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->GetCurrentMovementGeneratorType() == FLIGHT_MOTION_TYPE)
  +            
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->MovementExpired(false);
  +
  +    
  // movement anticheat code
  +    GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +    
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  // calc time deltas
  +    int32 cClientTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +    {
  +        
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  +    const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +    
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +    {
  +        
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    
  // end movement anticheat
       // far teleport case
       
  if (curDestNode && curDestNode->map_id != GetPlayer()->GetMapId())
       {
  @@ -
  234,+306,23 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
           }
           return;
       }
  +    
  // movement anticheat fix - disallow unmount from taxi
  +    if (curloc != curDest)
  +    {
  +         
  // current source node for next destination
  +        uint32 sourcenode GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiSource();
  +        
  uint16 MountId sObjectMgr->GetTaxiMountDisplayId(sourcenodeGetPlayer()->GetTeam());
  +
  +        
  uint32 pathcost;
  +        
  sObjectMgr->GetTaxiPath(sourcenodecurDestpathcost);
  +
  +        if (
  path && MountId)
  +            
  SendDoFlight(MountIdpath1);                 // skip start fly node
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_taxi.ClearTaxiDestinations();    // clear problematic path and next
  +        return;
  +    }
  +    
  // end movement anticheat
   
       
  uint32 destinationnode GetPlayer()->m_taxi.NextTaxiDestination();
       if (
  destinationnode 0)                              // if more destinations to go
  diff --git a/src/server/game/World/World.cpp b/src/server/game/World/World.cpp
  index 7ad7b68
  ..542f726 100644
  --- a/src/server/game/World/World.cpp
  +++ b/src/server/game/World/World.cpp
  @@ -93,+93,11 @@ float World::m_MaxVisibleDistanceInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_BGARENAS;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodOnContinents DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInInstances  DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
  -
  +
  // movement anticheat
  +bool World::m_EnableMvAnticheat true;
  +
  uint32 World::m_TeleportToPlaneAlarms 50;
  +
  uint32 World::m_MistimingAlarms 200;
  +
  uint32 World::m_MistimingDelta 15000;
   
  /// World constructor
   
  World::World()
   {
  @@ -
  564,+568,41 @@ void World::LoadConfigSettings(bool reload)
           
  TC_LOG_ERROR("server.loading""DurabilityLossChance.Block (%f) must be >=0. Using 0.0 instead."rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK]);
           
  rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK] = 0.0f;
       }
  +    
  // movement anticheat
  +    m_EnableMvAnticheat sConfigMgr->GetBoolDefault("Anticheat.Movement.Enable"true);
  +    
  m_TeleportToPlaneAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms"50);
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 20)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be >= 20. Using 20 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 20;
  +    }
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be <= 100. Using 100 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 100;
  +    }
  +    
  m_MistimingDelta sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingDelta"15000);
  +    if (
  m_MistimingDelta 5000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be >= 5000ms. Using 5000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 5000;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingDelta 50000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be <= 50000ms. Using 50000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 50000;
  +    }
  +    
  m_MistimingAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingAlarms"200);
  +    if (
  m_MistimingAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.MistimingAlarms (%d) must be >= 100. Using 100 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 100;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingAlarms 500)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingAlarms (%d) must be <= 500. Using 500 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 500;
  +    }
       
  ///- Read other configuration items from the config file
   
       
  m_bool_configs[CONFIG_DURABILITY_LOSS_IN_PVP] = sConfigMgr->GetBoolDefault("DurabilityLoss.InPvP"false);
  diff --git a/src/server/game/World/World.h b/src/server/game/World/World.h
  index 9435fa8
  ..0466011 100644
  --- a/src/server/game/World/World.h
  +++ b/src/server/game/World/World.h
  @@ -711,+711,14 @@ class World
           
  static int32 GetVisibilityNotifyPeriodOnContinents(){ return m_visibility_notify_periodOnContinents; }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInInstances() { return m_visibility_notify_periodInInstances;  }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInBGArenas()  { return m_visibility_notify_periodInBGArenas;   }
  +        
  // movement anticheat
  +        static bool GetEnableMvAnticheat()       { return m_EnableMvAnticheat;     }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlaneAlarms() { return m_TeleportToPlaneAlarms; }
  +        static 
  uint32 GetMistimingDelta()        { return m_MistimingDelta;        }
  +        static 
  uint32 GetMistimingAlarms()       { return m_MistimingAlarms;       }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlanePenalty() { return m_TeleportToPlanePenalty;}
  +        static 
  uint32 GetMovementPenalty()        { return m_MovementPenalty;       }
  +        
  // end movement anticheat
   
           
  void ProcessCliCommands();
           
  void QueueCliCommand(CliCommandHoldercommandHolder) { cliCmdQueue.add(commandHolder); }
  @@ -
  817,+825,13 @@ class World
           
  static int32 m_visibility_notify_periodOnContinents;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInInstances;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInBGArenas;
  -
  +        
  // movement anticheat enable flag
  +        static bool m_EnableMvAnticheat;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlaneAlarms;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlanePenalty;
  +        static 
  uint32 m_MovementPenalty;
  +        static 
  uint32 m_MistimingDelta;
  +        static 
  uint32 m_MistimingAlarms;
           
  // CLI command holder to be thread safe
           
  ACE_Based::LockedQueue<CliCommandHolder*, ACE_Thread_MutexcliCmdQueue;
   
  diff --git a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  index 23db333
  ..79bd72f 100644
  --- a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  +++ b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  @@ -1124,+1124,47 @@ DungeonFinder.OptionsMask 1
   DBC
  .EnforceItemAttributes 1
   
   
  #
  +#    Anticheat.Movement.Enable
  +#        Enable Movement Anticheat
  +#        Default: 1 - on
  +#                 0 - off
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.Enable 1
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.Action 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms
  +#        maximum alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 50, allowed 20 - 100)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 50
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingDelta
  +#        mistiming intelval between client and serverside (default 15000 ms, allowed 5000 - 50000 ms)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingDelta 15000
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingAlarms
  +#        mistiming alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 200, allowed 100 - 500)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingAlarms 200
  +
   
  #   AccountInstancesPerHour
   #        Description: Controls the max amount of different instances player can enter within hour
   #        Default:     5
  @@ -2708,+2749,@@ Appender.DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
   Appender
  .Server=2,2,0,Server.log,w
   Appender
  .GM=2,2,15,gm/gm_%s.log
   Appender
  .DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
  +Appender.Cheat=2,4,1,Cheat.log
   
   
  #  Logger config values: Given a logger "name"
   #    Logger.name
  @@ -2796,+2838,@@ Logger.DBErrors=26,5,Console Server DBErrors
   
  #Logger.chat.log=3,Console Server
   #Logger.calendar=3,Console Server
   #Logger.chat.system=3,Console Server
  -#Logger.cheat=3,Console Server
  +Logger.cheat=3,Console Cheat
   
  #Logger.commands.ra=3,Console Server
   #Logger.condition=3,Console Server
   #Logger.entities.pet=3,Console Server 

  کاربر مقابل پست Ezio عزیز را پسندیده است:

  iceboy (04-25-2015)

  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

 5. #4
  دستاورد ها:
  1 سال ثبت نام شده استبرچسب زن کلاس اول۱۰۰۰ امتیازاوردرایو

  شماره عضویت
  170
  تاریخ عضویت
  Feb 2015
  محل سکونت
  Iran-Tabriz
  نوشته ها
  192
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 102
  مورد پسند : 45 بار در 30 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Hamed_Ezio نمایش پست ها
  خدمت شما اینم انتی چیت رایگان AC2

  کد PHP:

  diff 
  --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  index 40dbe6c
  ..3ee86e8 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  @@ -775,+775,26 @@ Player::Player(WorldSessionsession): Unit(true)
       
  rest_type=REST_TYPE_NO;
       
  ////////////////////Rest System/////////////////////
   
  +    // movement anticheat
  +    m_anti_LastClientTime  0;          // last movement client time
  +    m_anti_LastServerTime  0;          // last movement server time
  +    m_anti_DeltaClientTime 0;          // client side session time
  +    m_anti_DeltaServerTime 0;          // server side session time
  +    m_anti_MistimingCount  0;          // mistiming count
  +
  +    
  m_anti_LastSpeedChangeTime 0;      // last speed change time
  +
  +    
  m_anti_Last_HSpeed =  7.0f;          // horizontal speed, default RUN speed
  +    m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;          // vertical speed, default max jump height
  +
  +    
  m_anti_TeleToPlane_Count 0;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +    
  m_anti_AlarmCount 0;               // alarm counter
  +
  +    
  m_anti_JumpCount 0;                // Jump already began, anti air jump check
  +    m_anti_JumpBaseZ 0;                // Z coord before jump (AntiGrav)
  +    // end movement anticheat
  +
       
  m_mailsLoaded false;
       
  m_mailsUpdated false;
       
  unReadMails 0;
  @@ -
  2156,+2176,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
       
  if (GetMapId() == mapid)
       {
  +        
  m_anti_JumpBaseZ 0;
           
  //lets reset far teleport flag if it wasn't reset during chained teleports
           
  SetSemaphoreTeleportFar(false);
           
  //setup delayed teleport flag
  @@ -2305,+2326,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
               m_teleport_dest 
  WorldLocation(mapidxyzorientation);
               
  SetFallInformation(0z);
  +            
  m_anti_JumpBaseZ 0;
               
  // if the player is saved before worldportack (at logout for example)
               // this will be used instead of the current location in SaveToDB
   
  diff --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.h b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  index fee542a
  ..19287d1 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  @@ -2520,+2520,26 @@ class Player : public Unit, public GridObject<Player>
           
  float m_rest_bonus;
           
  RestType rest_type;
           
  ////////////////////Rest System/////////////////////
  +        // movement anticheat
  +        time_t m_anti_LastClientTime;           // last movement client time
  +        time_t m_anti_LastServerTime;           // last movement server time
  +        time_t m_anti_DeltaClientTime;          // client side session time
  +        time_t m_anti_DeltaServerTime;          // server side session time
  +        uint32 m_anti_MistimingCount;           // mistiming count
  +
  +        
  time_t m_anti_LastSpeedChangeTime;      // last speed change time
  +
  +        
  float m_anti_Last_HSpeed;               // horizontal speed, default RUN speed
  +        float m_anti_Last_VSpeed;               // vertical speed, default max jump height
  +
  +        
  uint32 m_anti_TeleToPlane_Count;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +        
  uint64 m_anti_AlarmCount;               // alarm counter
  +
  +        
  uint16 m_anti_JumpCount;                // Jump already began, anti air jump check
  +        float m_anti_JumpBaseZ;                 // Z coord before jump
  +        // end movement anticheat
  +
           
  uint32 m_resetTalentsCost;
           
  time_t m_resetTalentsTime;
           
  uint32 m_usedTalentCount;
  diff --git a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  index 25352a9
  ..64d6e80 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  @@ -2131,+2131,@@ class Unit : public WorldObject
       
  protected:
           
  explicit Unit (bool isWorldObject);
   
  +        
  GameObjectm_temp_transport;
           
  void BuildValuesUpdate(uint8 updatetypeByteBufferdataPlayertarget) const;
   
           
  UnitAIi_AI, *i_disabledAI;
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  index 2f309c0
  ..81324e7 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  @@ -5489,+5489,@@ void ObjectMgr::LoadAreaTriggerScripts()
       
  TC_LOG_INFO("server.loading"">> Loaded %u areatrigger scripts in %u ms"countGetMSTimeDiffToNow(oldMSTime));
   }
   
  -
  uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team)
  +
  // use searched_node for search some known node
  +uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node)
   {
       
  bool found false;
       
  float dist 10000;
  @@ -
  5499,+5500,18 @@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
       
  {
           
  TaxiNodesEntry const* node sTaxiNodesStore.LookupEntry(i);
   
  -        if (!
  node || node->map_id != mapid || (!node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981)) // dk flight
  +        if (!node || node->map_id != mapid) continue;
  +
  +        const 
  float dist2 pow(node->x2) + pow(node->y2) + pow(node->z2);
  +
  +        if (
  searched_node != && == searched_node)
  +        {
  +            
  id i;
  +            
  dist dist2;
  +            break;
  +        }
  +
  +        if (!
  node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981// dk flight
               
  continue;
   
           
  uint8  field   = (uint8)((1) / 32);
  @@ -
  5509,+5521,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
           
  if ((sTaxiNodesMask[field] & submask) == 0)
               continue;
   
  -        
  float dist2 = (node->x)*(node->x)+(node->y)*(node->y)+(node->z)*(node->z);
  +        
  //float dist2 = (node->x - x)*(node->x - x)+(node->y - y)*(node->y - y)+(node->z - z)*(node->z - z);
           
  if (found)
           {
               if (
  dist2 dist)
  @@ -
  5525,+5537,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
               id 
  i;
           }
       }
  -
  +    
  // movement anticheat fix
  +    if (dist 3600id 0;
  +    
  // movement anticheat fix
       
  return id;
   }
   
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  index 752cc3b
  ..6d2aaac 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  @@ -736,+736,@@ class ObjectMgr
           uint32 GetPlayerAccountIdByGUID
  (uint64 guid) const;
           
  uint32 GetPlayerAccountIdByPlayerName(std::string const& name) const;
   
  -        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team);
  +        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node);
           
  void GetTaxiPath(uint32 sourceuint32 destinationuint32 &pathuint32 &cost);
           
  uint32 GetTaxiMountDisplayId(uint32 iduint32 teambool allowed_alt_team false);
   
  diff --git a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  index 36d1e1c
  ..1916897 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  @@ -30,+30,14 @@
   
  #include "WaypointMovementGenerator.h"
   #include "InstanceSaveMgr.h"
   #include "ObjectMgr.h"
  +#include "World.h"
  +#include "WardenWin.h"
  +#include "Appender.h"
  +
  +
  // Movement anticheat defines
  +//#define ANTICHEAT_DEBUG
  +#define ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +// End Movement anticheat defines
   
   #define MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY 0
   
  @@ -203,36 +211,36 @@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Guid " UI64FMTDguid);
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Flags %u, time %u"flagstime/IN_MILLISECONDS);
   
  -    
  PlayerplMover _player->m_mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover _player->m_mover->ToPlayer();
   
  -    if (!
  plMover || !plMover->IsBeingTeleportedNear())
  +    if (!
  plrMover || !plrMover->IsBeingTeleportedNear())
           return;
   
  -    if (
  guid != plMover->GetGUID())
  +    if (
  guid != plrMover->GetGUID())
           return;
   
  -    
  plMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
  +    
  plrMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
   
  -    
  uint32 old_zone plMover->GetZoneId();
  +    
  uint32 old_zone plrMover->GetZoneId();
   
  -    
  WorldLocation const& dest plMover->GetTeleportDest();
  +    
  WorldLocation const& dest plrMover->GetTeleportDest();
   
  -    
  plMover->UpdatePosition(desttrue);
  +    
  plrMover->UpdatePosition(desttrue);
   
       
  uint32 newzonenewarea;
  -    
  plMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  -    
  plMover->UpdateZone(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->UpdateZone(newzonenewarea);
   
       
  // new zone
       
  if (old_zone != newzone)
       {
           
  // honorless target
  -        if (plMover->pvpInfo.IsHostile)
  -            
  plMover->CastSpell(plMover2479true);
  +        if (
  plrMover->pvpInfo.IsHostile)
  +            
  plrMover->CastSpell(plrMover2479true);
   
           
  // in friendly area
  -        else if (plMover->IsPvP() && !plMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  -            
  plMover->UpdatePvP(falsefalse);
  +        else if (
  plrMover->IsPvP() && !plrMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  +            
  plrMover->UpdatePvP(falsefalse);
       }
   
       
  // resummon pet
  @@ -242,+250,@@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  GetPlayer()->ProcessDelayedOperations();
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacket recvData)
   {
       
  uint16 opcode recvData.GetOpcode();
   
  @@ -
  250,+258,13 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  ASSERT(mover != NULL);                      // there must always be a mover
   
  -    PlayerplrMover mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    
  VehiclevehMover mover->GetVehicleKit();
  +    if (
  vehMover)
  +        if (
  mover->HasFlag(UNIT_FIELD_FLAGSUNIT_FLAG_PLAYER_CONTROLLED))
  +            if (
  Unitcharmer mover->GetCharmer())
  +                if (
  charmer->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER)
  +                    
  plrMover = (Player*)charmer;
   
       
  // ignore, waiting processing in WorldSession::HandleMoveWorldportAckOpcode and WorldSession::HandleMoveTeleportAck
       
  if (plrMover && plrMover->IsBeingTeleported())
  @@ -
  299,+313,@@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
           }
   
           
  // if we boarded a transport, add us to it
  -        if (plrMover)
  +        if (
  plrMover && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)
           {
               if (!
  plrMover->GetTransport())
               {
  @@ -
  326,25 +340,40 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                       
  movementInfo.transport.Reset();
                   }
               }
  +            if (!
  plrMover->m_transport)
  +                if (
  Map *tempMap mover->GetMap())
  +                    if (
  GameObject *tempTransport tempMap->GetGameObject(movementInfo.transport.guid))
  +                        if (
  tempTransport->IsTransport())
  +                            
  plrMover->m_temp_transport tempTransport;
           }
   
  -        if (!
  mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle())
  +        if ((!
  plrMover && !mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle()) || (plrMover && !plrMover->m_vehicle && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)) // Not sure if the first part is needed. Just added it for verbosity.
           
  {
               
  GameObjectgo mover->GetMap()->GetGameObject(movementInfo.transport.guid);
               if (!
  go || go->GetGoType() != GAMEOBJECT_TYPE_TRANSPORT)
                   
  movementInfo.flags &= ~MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT;
           }
       }
  -    else if (
  plrMover && plrMover->GetTransport())                // if we were on a transport, leave
  +    else if (plrMover && (plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport)) // if we were on a transport, leave
       
  {
  -        
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  -        
  plrMover->m_transport NULL;
  -        
  movementInfo.transport.Reset();
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        
  movementInfo.transport.Reset();
       }
   
       
  // fall damage generation (ignore in flight case that can be triggered also at lags in moment teleportation to another map).
       
  if (opcode == MSG_MOVE_FALL_LAND && plrMover && !plrMover->IsInFlight())
  -        
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    {
  +        
  // movement anticheat
  +        plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +        
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ 0;
  +        if (!
  vehMover)
  +            
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    }
   
       if (
  plrMover && ((movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) != 0) != plrMover->IsInWater())
       {
  @@ -
  356,+388,348 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
       
  /*----------------------*/
       
  if (m_clientTimeDelay == 0)
           
  m_clientTimeDelay mstime movementInfo.time;
  +    
  // begin anti cheat
  +    bool check_passed true;
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +   TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s > time: %d fall-time: %d | xyzo: %f, %f, %fo(%f) flags[%X] opcode[%s] | transport (xyzo): %f, %f, %fo(%f)",
  +       
  plrMover->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientation,
  +    
  movementInfo.flagsLookupOpcodeName(opcode), movementInfo.transport.pos.m_positionXmovementInfo.transport.pos.m_positionYmovementInfo.transport.pos.m_positionZmovementInfo.transport.pos.m_orientation);
  +    
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Transport > GUID: (low)%d - (high)%d",
  +        
  plrMover->GetName(), GUID_LOPART(movementInfo.transport.guid), GUID_HIPART(movementInfo.transport.guid));
  +    
  #endif
  +
  +    if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  World::GetEnableMvAnticheat() && !plrMover->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->GetVehicle())
  +        {
  +            
  // calc time deltas
  +            int32 cClientTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastClientTime != 0)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta movementInfo.time plrMover->m_anti_LastClientTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +
  +            const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +            
  uint32 cServerTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastServerTime != 0)
  +            {
  +                
  cServerTimeDelta cServerTime plrMover->m_anti_LastServerTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +
  +            
  // resync times on client login (first 15 sec for heavy areas)
  +            if (plrMover->m_anti_DeltaServerTime 15000 && plrMover->m_anti_DeltaClientTime 15000)
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            const 
  int32 sync_time plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Time > cClientTimeDelta: %d, cServerTime: %d | deltaC: %d - deltaS: %d | SyncTime: %d"plrMover->GetName(), cClientTimeDeltacServerTimeplrMover->m_anti_DeltaClientTimeplrMover->m_anti_DeltaServerTimesync_time);
  +            
  #endif
  +
  +            
  // mistiming checks
  +            const int32 GetMistimingDelta abs(int32(World::GetMistimingDelta()));
  +            if (
  sync_time GetMistimingDelta)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta cServerTimeDelta;
  +                ++(
  plrMover->m_anti_MistimingCount);
  +
  +                const 
  bool bMistimingModulo plrMover->m_anti_MistimingCount 50 == 0;
  +
  +                if (
  bMistimingModulo)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mistiming exception #%d, mistiming: %dms Action: %s"plrMover->GetName().c_str(),  plrMover->m_anti_MistimingCountsync_time, &Warden::Penalty);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                }
  +                
  //if (vehMover)
  +                //    vehMover->Die();
  +                // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  //plrMover->FallGround(2);
  +
  +                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                if (plrMover->m_anti_MistimingCount > World::GetMistimingAlarms())
  +                {
  +                    sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                    KickPlayer();
  +                    return;
  +                } */
  +            }
  +            
  // end mistiming checks
  +
  +            const 
  uint32 curDest plrMover->m_taxi.GetTaxiDestination(); // check taxi flight
  +            if (!curDest)
  +            {
  +                
  UnitMoveType move_type;
  +
  +                
  // calculating section
  +                // current speed
  +                if (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_FLYING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_FLIGHT_BACK MOVE_FLIGHT;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_SWIM;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WALKING)
  +                    
  move_type MOVE_WALK;
  +                
  // hmm... in first time after login player has MOVE_SWIMBACK instead MOVE_WALKBACK
  +                else
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_RUN;
  +
  +                const 
  float current_speed mover->GetSpeed(move_type);
  +                
  // end current speed
  +
  +                
  // movement distance
  +                const float delta_x plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionX() - movementInfo.pos.GetPositionX();
  +                const 
  float delta_y plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionY() - movementInfo.pos.GetPositionY();
  +                const 
  float delta_z plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionZ() - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                const 
  float real_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport pow(delta_x2) + pow(delta_y2);
  +                
  // end movement distance
  +
  +                const 
  bool no_fly_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_VEHICLE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK));
  +                const 
  bool no_fly_flags = (movementInfo.flags & (MOVEMENTFLAG_CAN_FLY MOVEMENTFLAG_FLYING)) == 0;
  +
  +                const 
  bool no_swim_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) == 0;
  +                const 
  bool no_swim_in_water = !mover->IsInWater();
  +                const 
  bool no_swim_above_water movementInfo.pos.GetPositionZ()-7.0f >= mover->GetBaseMap()->GetWaterLevel(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY());
  +                const 
  bool no_swim_water no_swim_in_water && no_swim_above_water;
  +
  +                const 
  bool no_waterwalk_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WATERWALKING) == 0;
  +                const 
  bool no_waterwalk_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_GHOST));
  +
  +                if (
  cClientTimeDelta 0)
  +                    
  cClientTimeDelta 0;
  +                const 
  float time_delta cClientTimeDelta 1500 float(cClientTimeDelta)/1000.0f 1.5f// normalize time - 1.5 second allowed for heavy loaded server
  +
  +                const 
  float tg_z = (real_delta != && no_fly_auras && no_swim_flags) ? (pow(delta_z2) / real_delta) : -99999// movement distance tangents
  +
  +                if (
  current_speed plrMover->m_anti_Last_HSpeed && plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime == 0)
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time uint32(floor(((plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed) * 1500)) + 100); // 100ms above for random fluctuation
  +
  +                const 
  float allowed_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport // movement distance allowed delta
  +                    pow(std::max(current_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeed) * time_delta2)
  +                    + 
  2                                                                             // minimum allowed delta
  +                    + (tg_z 2.2 pow(delta_z2)/2.37f 0);                                     // mountain fall allowed delta
  +
  +                if (
  movementInfo.time plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime)
  +                {
  +                    
  plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed;                                    // store current speed
  +                    plrMover->m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime 0;
  +                }
  +                
  // end calculating section
  +
  +                
  // AntiGravity (thanks to Meekro)
  +                const float JumpHeight plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                if (
  no_fly_auras && no_swim_in_water && plrMover->m_anti_JumpBaseZ != && JumpHeight plrMover->m_anti_Last_VSpeed)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, AntiGravity exception. JumpHeight = %f, Allowed Vertical Speed = %f",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // multi jump checks
  +                if (opcode == MSG_MOVE_JUMP)
  +                {
  +                    if (
  no_fly_auras && no_swim_water)
  +                    {
  +                        if (
  plrMover->m_anti_JumpCount >= 1)
  +                        {
  +                            
  // don't process new jump packet
  +                            check_passed false;
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, Multijump exception."plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                            
  #endif
  +                            //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                            // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  //plrMover->FallGround(2);
  +                            plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                        }
  +                        else
  +                        {
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpCount += 1;
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        }
  +                    } else
  +                        
  plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                }
  +
  +                
  // speed and teleport hack checks
  +                if (real_delta allowed_delta)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    if (real_delta 4900.0f)
  +                    {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, speed exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    } else {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    }
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // mountain hack checks // 1.56f (delta_z < GetPlayer()->m_anti_Last_VSpeed))
  +                if (delta_z plrMover->m_anti_Last_VSpeed && plrMover->m_anti_JumpCount == && tg_z 2.37f)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mountain exception | tg_z=%f"plrMover->GetName().c_str(), tg_z);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                
  //    if (vehMover)
  +                //        vehMover->Die();
  +                }
   
  -    
  /* process position-change */
  +                // Fly hack checks
  +                if (no_fly_auras && !no_fly_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO // Aura numbers: 201, 206, 207, 208, 209, 211
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, flight exception. {SPELL_AURA_FLY=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK=[%X]} {plrMover->GetVehicle()=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK), plrMover->GetVehicle());
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Waterwalk checks
  +                if (no_waterwalk_auras && !no_waterwalk_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, waterwalk exception. [%X]{SPELL_AURA_WATER_WALK=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), movementInfo.flagsplrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK));
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Teleport To Plane checks
  +                if (no_swim_in_water && movementInfo.pos.GetPositionZ() < 0.0001f && movementInfo.pos.GetPositionZ() > -0.0001f)
  +                {
  +                    if (const 
  Map *map plrMover->GetMap())
  +                    {
  +                        
  float plane_z map->GetHeight(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), MAX_HEIGHT) - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        
  plane_z = (plane_z < -500.0f) ? 0.0f plane_z// check holes in height map
  +                        if (plane_z 0.1f || plane_z < -0.1f)
  +                        {
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. plane_z: %f"plrMover->GetName(), plane_z);
  +                            
  #endif
  +                            #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            if (plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count World::GetTeleportToPlaneAlarms())
  +                            {
  +                                
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. Exception count: %d"plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                                sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                                KickPlayer();
  +                                return; */
  +                            }
  +                            
  #endif
  +                            ++(plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                            
  check_passed false;
  +                            
  //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                        }
  +                    }
  +                }
  +                else
  +                    
  plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count 0;
  +            }
  +        }
  +    }
  +     
  /* process position-change */
  +    if (check_passed)
  +    {
       
  WorldPacket data(opcoderecvData.size());
       
  movementInfo.time movementInfo.time m_clientTimeDelay MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY;
   
  @@ -
  376,11 +766,20 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  mover->UpdatePosition(movementInfo.pos);
   
  -    if (
  plrMover)                                            // nothing is charmed, or player charmed
  +    if (plrMover && !vehMover)                               // nothing is charmed, or player charmed
       
  {
           
  plrMover->UpdateFallInformationIfNeed(movementInfoopcode);
   
  -        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < -500.0f)
  +        
  float underMapValueZ;
  +
  +        switch (
  plrMover->GetMapId())
  +        {
  +            case 
  617underMapValueZ 3.0f; break; // Dalaran Sewers
  +            case 618underMapValueZ 28.0f; break; // Ring of Valor
  +            default: underMapValueZ = -500.0f; break;
  +        }
  +
  +        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < underMapValueZ)
           {
               if (!(
  plrMover->GetBattleground() && plrMover->GetBattleground()->HandlePlayerUnderMap(_player)))
               {
  @@ -
  398,+797,31 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                   }
               }
           }
  +        
  // movement anticheat
  +        if (plrMover->m_anti_AlarmCount 0)
  +        {
  +            
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s produce %d anticheat alarms."plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +            
  plrMover->m_anti_AlarmCount 0;
  +        }
  +        
  // end movement anticheat
  +     }
  +    }
  +    else if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        ++(
  plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +        
  WorldPacket data;
  +        
  plrMover->SetUnitMovementFlags(0);
  +        
  plrMover->SendTeleportAckPacket();
  +        
  plrMover->BuildHeartBeatMsg(&data);
  +        
  plrMover->SendMessageToSet(&datatrue);
       }
  +
   }
   
   
  void WorldSession::HandleForceSpeedChangeAck(WorldPacket &recvData)
  @@ -
  517,+941,@@ void WorldSession::HandleMountSpecialAnimOpcode(WorldPacket/*recvData*/)
       
  GetPlayer()->SendMessageToSet(&datafalse);
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacket recvData)
   {
       
  TC_LOG_DEBUG("network""CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK");
   
  @@ -
  532,+956,18 @@ void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
       
  MovementInfo movementInfo;
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  +    
  // Save movement flags
  +    _player->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +    TC_LOG_WARN("cheat""%s CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK: time: %d, fall time: %d | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] Vspeed: %f, Hspeed: %f"GetPlayer()->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientationmovementInfo.flagsmovementInfo.jump.zspeedmovementInfo.jump.xyspeed);
  +    
  #endif
  +
       
  _player->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  _player->m_anti_Last_HSpeed movementInfo.jump.xyspeed;
  +    
  _player->m_anti_Last_VSpeed movementInfo.jump.zspeed 3.2f movementInfo.jump.zspeed 1.0f 3.2f;
  +
  +    const 
  uint32 dt = (_player->m_anti_Last_VSpeed 0) ? int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/-25)*1000) : int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/25)*1000);
  +    
  _player->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time dt 1000;
   
       
  WorldPacket data(MSG_MOVE_KNOCK_BACK66);
       
  data.appendPackGUID(guid);
  diff --git a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  index ae25d9f
  ..1460962 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  @@ -48,+48,@@ void WorldSession::SendTaxiStatus(uint64 guid)
           return;
       }
   
  -    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       
  // not found nearest
       
  if (curloc == 0)
  @@ -
  93,+93,@@ void WorldSession::HandleTaxiQueryAvailableNodes(WorldPacketrecvData)
   
  void WorldSession::SendTaxiMenu(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return;
  @@ -
  133,+133,@@ void WorldSession::SendDoFlight(uint32 mountDisplayIduint32 pathuint32 pathN
   bool WorldSession
  ::SendLearnNewTaxiNode(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return 
  true;                                        // `true` send to avoid WorldSession::SendTaxiMenu call with one more curlock seartch with same false result.
  @@ -202,+202,13 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
       
  uint64 guid// used only for proper packet read
       
  recvData.readPackGUID(guid);
   
  +    
  // movement anticheat code
  +    const Unit *mover _player->m_mover;
  +    const 
  Player *plMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    if (!
  plMover)
  +        return;
  +    
  // end movement anticheat
  +
       
  MovementInfo movementInfo;                              // used only for proper packet read
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  @@ -
  214,10 +221,75 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
   
       
  uint32 curDest GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiDestination();
       if (!
  curDest)
  -        return;
  +    {
  +        
  // movement anticheat code
  +        GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +        
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +        
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +
  +        
  // calc time deltas
  +        int32 cClientTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +        {
  +            
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  -    
  TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +        const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +        
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +        {
  +            
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        
  // end movement anticheat
  +        return;
  +       }
  +    
  // movment anticheat
  +    const uint32 curloc =
  +    
  sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY(),movementInfo.pos.GetPositionZ(),GetPlayer()->GetMapId(),GetPlayer()->GetTeam(), curDest);
  +    
  // end movement anticheat
  +
  +    
  // sLog.outBasic("AC2-%s > | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] | curloc: %d | destloc: %d ",
  +    // GetPlayer()->GetName(), movementInfo.x, movementInfo.y, movementInfo.z, movementInfo.o,
  +    // movementInfo.flags, curloc, curDest);
  +     TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +    if (
  curDestNode && curDestNode->map_id == GetPlayer()->GetMapId())
  +        while (
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->GetCurrentMovementGeneratorType() == FLIGHT_MOTION_TYPE)
  +            
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->MovementExpired(false);
  +
  +    
  // movement anticheat code
  +    GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +    
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  // calc time deltas
  +    int32 cClientTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +    {
  +        
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  +    const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +    
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +    {
  +        
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    
  // end movement anticheat
       // far teleport case
       
  if (curDestNode && curDestNode->map_id != GetPlayer()->GetMapId())
       {
  @@ -
  234,+306,23 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
           }
           return;
       }
  +    
  // movement anticheat fix - disallow unmount from taxi
  +    if (curloc != curDest)
  +    {
  +         
  // current source node for next destination
  +        uint32 sourcenode GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiSource();
  +        
  uint16 MountId sObjectMgr->GetTaxiMountDisplayId(sourcenodeGetPlayer()->GetTeam());
  +
  +        
  uint32 pathcost;
  +        
  sObjectMgr->GetTaxiPath(sourcenodecurDestpathcost);
  +
  +        if (
  path && MountId)
  +            
  SendDoFlight(MountIdpath1);                 // skip start fly node
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_taxi.ClearTaxiDestinations();    // clear problematic path and next
  +        return;
  +    }
  +    
  // end movement anticheat
   
       
  uint32 destinationnode GetPlayer()->m_taxi.NextTaxiDestination();
       if (
  destinationnode 0)                              // if more destinations to go
  diff --git a/src/server/game/World/World.cpp b/src/server/game/World/World.cpp
  index 7ad7b68
  ..542f726 100644
  --- a/src/server/game/World/World.cpp
  +++ b/src/server/game/World/World.cpp
  @@ -93,+93,11 @@ float World::m_MaxVisibleDistanceInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_BGARENAS;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodOnContinents DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInInstances  DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
  -
  +
  // movement anticheat
  +bool World::m_EnableMvAnticheat true;
  +
  uint32 World::m_TeleportToPlaneAlarms 50;
  +
  uint32 World::m_MistimingAlarms 200;
  +
  uint32 World::m_MistimingDelta 15000;
   
  /// World constructor
   
  World::World()
   {
  @@ -
  564,+568,41 @@ void World::LoadConfigSettings(bool reload)
           
  TC_LOG_ERROR("server.loading""DurabilityLossChance.Block (%f) must be >=0. Using 0.0 instead."rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK]);
           
  rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK] = 0.0f;
       }
  +    
  // movement anticheat
  +    m_EnableMvAnticheat sConfigMgr->GetBoolDefault("Anticheat.Movement.Enable"true);
  +    
  m_TeleportToPlaneAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms"50);
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 20)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be >= 20. Using 20 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 20;
  +    }
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be <= 100. Using 100 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 100;
  +    }
  +    
  m_MistimingDelta sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingDelta"15000);
  +    if (
  m_MistimingDelta 5000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be >= 5000ms. Using 5000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 5000;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingDelta 50000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be <= 50000ms. Using 50000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 50000;
  +    }
  +    
  m_MistimingAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingAlarms"200);
  +    if (
  m_MistimingAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.MistimingAlarms (%d) must be >= 100. Using 100 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 100;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingAlarms 500)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingAlarms (%d) must be <= 500. Using 500 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 500;
  +    }
       
  ///- Read other configuration items from the config file
   
       
  m_bool_configs[CONFIG_DURABILITY_LOSS_IN_PVP] = sConfigMgr->GetBoolDefault("DurabilityLoss.InPvP"false);
  diff --git a/src/server/game/World/World.h b/src/server/game/World/World.h
  index 9435fa8
  ..0466011 100644
  --- a/src/server/game/World/World.h
  +++ b/src/server/game/World/World.h
  @@ -711,+711,14 @@ class World
           
  static int32 GetVisibilityNotifyPeriodOnContinents(){ return m_visibility_notify_periodOnContinents; }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInInstances() { return m_visibility_notify_periodInInstances;  }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInBGArenas()  { return m_visibility_notify_periodInBGArenas;   }
  +        
  // movement anticheat
  +        static bool GetEnableMvAnticheat()       { return m_EnableMvAnticheat;     }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlaneAlarms() { return m_TeleportToPlaneAlarms; }
  +        static 
  uint32 GetMistimingDelta()        { return m_MistimingDelta;        }
  +        static 
  uint32 GetMistimingAlarms()       { return m_MistimingAlarms;       }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlanePenalty() { return m_TeleportToPlanePenalty;}
  +        static 
  uint32 GetMovementPenalty()        { return m_MovementPenalty;       }
  +        
  // end movement anticheat
   
           
  void ProcessCliCommands();
           
  void QueueCliCommand(CliCommandHoldercommandHolder) { cliCmdQueue.add(commandHolder); }
  @@ -
  817,+825,13 @@ class World
           
  static int32 m_visibility_notify_periodOnContinents;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInInstances;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInBGArenas;
  -
  +        
  // movement anticheat enable flag
  +        static bool m_EnableMvAnticheat;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlaneAlarms;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlanePenalty;
  +        static 
  uint32 m_MovementPenalty;
  +        static 
  uint32 m_MistimingDelta;
  +        static 
  uint32 m_MistimingAlarms;
           
  // CLI command holder to be thread safe
           
  ACE_Based::LockedQueue<CliCommandHolder*, ACE_Thread_MutexcliCmdQueue;
   
  diff --git a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  index 23db333
  ..79bd72f 100644
  --- a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  +++ b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  @@ -1124,+1124,47 @@ DungeonFinder.OptionsMask 1
   DBC
  .EnforceItemAttributes 1
   
   
  #
  +#    Anticheat.Movement.Enable
  +#        Enable Movement Anticheat
  +#        Default: 1 - on
  +#                 0 - off
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.Enable 1
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.Action 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms
  +#        maximum alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 50, allowed 20 - 100)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 50
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingDelta
  +#        mistiming intelval between client and serverside (default 15000 ms, allowed 5000 - 50000 ms)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingDelta 15000
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingAlarms
  +#        mistiming alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 200, allowed 100 - 500)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingAlarms 200
  +
   
  #   AccountInstancesPerHour
   #        Description: Controls the max amount of different instances player can enter within hour
   #        Default:     5
  @@ -2708,+2749,@@ Appender.DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
   Appender
  .Server=2,2,0,Server.log,w
   Appender
  .GM=2,2,15,gm/gm_%s.log
   Appender
  .DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
  +Appender.Cheat=2,4,1,Cheat.log
   
   
  #  Logger config values: Given a logger "name"
   #    Logger.name
  @@ -2796,+2838,@@ Logger.DBErrors=26,5,Console Server DBErrors
   
  #Logger.chat.log=3,Console Server
   #Logger.calendar=3,Console Server
   #Logger.chat.system=3,Console Server
  -#Logger.cheat=3,Console Server
  +Logger.cheat=3,Console Cheat
   
  #Logger.commands.ra=3,Console Server
   #Logger.condition=3,Console Server
   #Logger.entities.pet=3,Console Server 
  خیلی خوبه ولی پچ هست »

  کاربر مقابل پست uther عزیز را پسندیده است:

  iceboy (04-25-2015)

  ویرایش توسط uther : 04-25-2015 در ساعت 06:24 PM


 6. #5
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,036
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,184 بار در 593 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط uther نمایش پست ها
  خیلی خوبه ولی پچ هست »
  خوب آنتی چیت پچ هست دیگه

  کاربر مقابل پست Nightprince عزیز را پسندیده است:

  iceboy (04-25-2015)


 7. #6
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Hamed_Ezio نمایش پست ها
  خدمت شما اینم انتی چیت رایگان AC2

  کد PHP:

  diff 
  --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  index 40dbe6c
  ..3ee86e8 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.cpp
  @@ -775,+775,26 @@ Player::Player(WorldSessionsession): Unit(true)
       
  rest_type=REST_TYPE_NO;
       
  ////////////////////Rest System/////////////////////
   
  +    // movement anticheat
  +    m_anti_LastClientTime  0;          // last movement client time
  +    m_anti_LastServerTime  0;          // last movement server time
  +    m_anti_DeltaClientTime 0;          // client side session time
  +    m_anti_DeltaServerTime 0;          // server side session time
  +    m_anti_MistimingCount  0;          // mistiming count
  +
  +    
  m_anti_LastSpeedChangeTime 0;      // last speed change time
  +
  +    
  m_anti_Last_HSpeed =  7.0f;          // horizontal speed, default RUN speed
  +    m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;          // vertical speed, default max jump height
  +
  +    
  m_anti_TeleToPlane_Count 0;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +    
  m_anti_AlarmCount 0;               // alarm counter
  +
  +    
  m_anti_JumpCount 0;                // Jump already began, anti air jump check
  +    m_anti_JumpBaseZ 0;                // Z coord before jump (AntiGrav)
  +    // end movement anticheat
  +
       
  m_mailsLoaded false;
       
  m_mailsUpdated false;
       
  unReadMails 0;
  @@ -
  2156,+2176,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
       
  if (GetMapId() == mapid)
       {
  +        
  m_anti_JumpBaseZ 0;
           
  //lets reset far teleport flag if it wasn't reset during chained teleports
           
  SetSemaphoreTeleportFar(false);
           
  //setup delayed teleport flag
  @@ -2305,+2326,@@ bool Player::TeleportTo(uint32 mapidfloat xfloat yfloat zfloat orientati
   
               m_teleport_dest 
  WorldLocation(mapidxyzorientation);
               
  SetFallInformation(0z);
  +            
  m_anti_JumpBaseZ 0;
               
  // if the player is saved before worldportack (at logout for example)
               // this will be used instead of the current location in SaveToDB
   
  diff --git a/src/server/game/Entities/Player/Player.h b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  index fee542a
  ..19287d1 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Player/Player.h
  @@ -2520,+2520,26 @@ class Player : public Unit, public GridObject<Player>
           
  float m_rest_bonus;
           
  RestType rest_type;
           
  ////////////////////Rest System/////////////////////
  +        // movement anticheat
  +        time_t m_anti_LastClientTime;           // last movement client time
  +        time_t m_anti_LastServerTime;           // last movement server time
  +        time_t m_anti_DeltaClientTime;          // client side session time
  +        time_t m_anti_DeltaServerTime;          // server side session time
  +        uint32 m_anti_MistimingCount;           // mistiming count
  +
  +        
  time_t m_anti_LastSpeedChangeTime;      // last speed change time
  +
  +        
  float m_anti_Last_HSpeed;               // horizontal speed, default RUN speed
  +        float m_anti_Last_VSpeed;               // vertical speed, default max jump height
  +
  +        
  uint32 m_anti_TeleToPlane_Count;        // Teleport To Plane alarm counter
  +
  +        
  uint64 m_anti_AlarmCount;               // alarm counter
  +
  +        
  uint16 m_anti_JumpCount;                // Jump already began, anti air jump check
  +        float m_anti_JumpBaseZ;                 // Z coord before jump
  +        // end movement anticheat
  +
           
  uint32 m_resetTalentsCost;
           
  time_t m_resetTalentsTime;
           
  uint32 m_usedTalentCount;
  diff --git a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  index 25352a9
  ..64d6e80 100644
  --- a/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  +++ b/src/server/game/Entities/Unit/Unit.h
  @@ -2131,+2131,@@ class Unit : public WorldObject
       
  protected:
           
  explicit Unit (bool isWorldObject);
   
  +        
  GameObjectm_temp_transport;
           
  void BuildValuesUpdate(uint8 updatetypeByteBufferdataPlayertarget) const;
   
           
  UnitAIi_AI, *i_disabledAI;
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  index 2f309c0
  ..81324e7 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.cpp
  @@ -5489,+5489,@@ void ObjectMgr::LoadAreaTriggerScripts()
       
  TC_LOG_INFO("server.loading"">> Loaded %u areatrigger scripts in %u ms"countGetMSTimeDiffToNow(oldMSTime));
   }
   
  -
  uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team)
  +
  // use searched_node for search some known node
  +uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node)
   {
       
  bool found false;
       
  float dist 10000;
  @@ -
  5499,+5500,18 @@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
       
  {
           
  TaxiNodesEntry const* node sTaxiNodesStore.LookupEntry(i);
   
  -        if (!
  node || node->map_id != mapid || (!node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981)) // dk flight
  +        if (!node || node->map_id != mapid) continue;
  +
  +        const 
  float dist2 pow(node->x2) + pow(node->y2) + pow(node->z2);
  +
  +        if (
  searched_node != && == searched_node)
  +        {
  +            
  id i;
  +            
  dist dist2;
  +            break;
  +        }
  +
  +        if (!
  node->MountCreatureID[team == ALLIANCE 0] && node->MountCreatureID[0] != 32981// dk flight
               
  continue;
   
           
  uint8  field   = (uint8)((1) / 32);
  @@ -
  5509,+5521,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
           
  if ((sTaxiNodesMask[field] & submask) == 0)
               continue;
   
  -        
  float dist2 = (node->x)*(node->x)+(node->y)*(node->y)+(node->z)*(node->z);
  +        
  //float dist2 = (node->x - x)*(node->x - x)+(node->y - y)*(node->y - y)+(node->z - z)*(node->z - z);
           
  if (found)
           {
               if (
  dist2 dist)
  @@ -
  5525,+5537,@@ uint32 ObjectMgr::GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapidui
               id 
  i;
           }
       }
  -
  +    
  // movement anticheat fix
  +    if (dist 3600id 0;
  +    
  // movement anticheat fix
       
  return id;
   }
   
  diff --git a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  index 752cc3b
  ..6d2aaac 100644
  --- a/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  +++ b/src/server/game/Globals/ObjectMgr.h
  @@ -736,+736,@@ class ObjectMgr
           uint32 GetPlayerAccountIdByGUID
  (uint64 guid) const;
           
  uint32 GetPlayerAccountIdByPlayerName(std::string const& name) const;
   
  -        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 team);
  +        
  uint32 GetNearestTaxiNode(float xfloat yfloat zuint32 mapiduint32 teamuint32 searched_node);
           
  void GetTaxiPath(uint32 sourceuint32 destinationuint32 &pathuint32 &cost);
           
  uint32 GetTaxiMountDisplayId(uint32 iduint32 teambool allowed_alt_team false);
   
  diff --git a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  index 36d1e1c
  ..1916897 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/MovementHandler.cpp
  @@ -30,+30,14 @@
   
  #include "WaypointMovementGenerator.h"
   #include "InstanceSaveMgr.h"
   #include "ObjectMgr.h"
  +#include "World.h"
  +#include "WardenWin.h"
  +#include "Appender.h"
  +
  +
  // Movement anticheat defines
  +//#define ANTICHEAT_DEBUG
  +#define ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +// End Movement anticheat defines
   
   #define MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY 0
   
  @@ -203,36 +211,36 @@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Guid " UI64FMTDguid);
       
  TC_LOG_DEBUG("network""Flags %u, time %u"flagstime/IN_MILLISECONDS);
   
  -    
  PlayerplMover _player->m_mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover _player->m_mover->ToPlayer();
   
  -    if (!
  plMover || !plMover->IsBeingTeleportedNear())
  +    if (!
  plrMover || !plrMover->IsBeingTeleportedNear())
           return;
   
  -    if (
  guid != plMover->GetGUID())
  +    if (
  guid != plrMover->GetGUID())
           return;
   
  -    
  plMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
  +    
  plrMover->SetSemaphoreTeleportNear(false);
   
  -    
  uint32 old_zone plMover->GetZoneId();
  +    
  uint32 old_zone plrMover->GetZoneId();
   
  -    
  WorldLocation const& dest plMover->GetTeleportDest();
  +    
  WorldLocation const& dest plrMover->GetTeleportDest();
   
  -    
  plMover->UpdatePosition(desttrue);
  +    
  plrMover->UpdatePosition(desttrue);
   
       
  uint32 newzonenewarea;
  -    
  plMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  -    
  plMover->UpdateZone(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->GetZoneAndAreaId(newzonenewarea);
  +    
  plrMover->UpdateZone(newzonenewarea);
   
       
  // new zone
       
  if (old_zone != newzone)
       {
           
  // honorless target
  -        if (plMover->pvpInfo.IsHostile)
  -            
  plMover->CastSpell(plMover2479true);
  +        if (
  plrMover->pvpInfo.IsHostile)
  +            
  plrMover->CastSpell(plrMover2479true);
   
           
  // in friendly area
  -        else if (plMover->IsPvP() && !plMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  -            
  plMover->UpdatePvP(falsefalse);
  +        else if (
  plrMover->IsPvP() && !plrMover->HasFlag(PLAYER_FLAGSPLAYER_FLAGS_IN_PVP))
  +            
  plrMover->UpdatePvP(falsefalse);
       }
   
       
  // resummon pet
  @@ -242,+250,@@ void WorldSession::HandleMoveTeleportAck(WorldPacketrecvData)
       
  GetPlayer()->ProcessDelayedOperations();
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacket recvData)
   {
       
  uint16 opcode recvData.GetOpcode();
   
  @@ -
  250,+258,13 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  ASSERT(mover != NULL);                      // there must always be a mover
   
  -    PlayerplrMover mover->ToPlayer();
  +    
  PlayerplrMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    
  VehiclevehMover mover->GetVehicleKit();
  +    if (
  vehMover)
  +        if (
  mover->HasFlag(UNIT_FIELD_FLAGSUNIT_FLAG_PLAYER_CONTROLLED))
  +            if (
  Unitcharmer mover->GetCharmer())
  +                if (
  charmer->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER)
  +                    
  plrMover = (Player*)charmer;
   
       
  // ignore, waiting processing in WorldSession::HandleMoveWorldportAckOpcode and WorldSession::HandleMoveTeleportAck
       
  if (plrMover && plrMover->IsBeingTeleported())
  @@ -
  299,+313,@@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
           }
   
           
  // if we boarded a transport, add us to it
  -        if (plrMover)
  +        if (
  plrMover && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)
           {
               if (!
  plrMover->GetTransport())
               {
  @@ -
  326,25 +340,40 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                       
  movementInfo.transport.Reset();
                   }
               }
  +            if (!
  plrMover->m_transport)
  +                if (
  Map *tempMap mover->GetMap())
  +                    if (
  GameObject *tempTransport tempMap->GetGameObject(movementInfo.transport.guid))
  +                        if (
  tempTransport->IsTransport())
  +                            
  plrMover->m_temp_transport tempTransport;
           }
   
  -        if (!
  mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle())
  +        if ((!
  plrMover && !mover->GetTransport() && !mover->GetVehicle()) || (plrMover && !plrMover->m_vehicle && !plrMover->m_transport && !plrMover->m_temp_transport)) // Not sure if the first part is needed. Just added it for verbosity.
           
  {
               
  GameObjectgo mover->GetMap()->GetGameObject(movementInfo.transport.guid);
               if (!
  go || go->GetGoType() != GAMEOBJECT_TYPE_TRANSPORT)
                   
  movementInfo.flags &= ~MOVEMENTFLAG_ONTRANSPORT;
           }
       }
  -    else if (
  plrMover && plrMover->GetTransport())                // if we were on a transport, leave
  +    else if (plrMover && (plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport)) // if we were on a transport, leave
       
  {
  -        
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  -        
  plrMover->m_transport NULL;
  -        
  movementInfo.transport.Reset();
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        
  movementInfo.transport.Reset();
       }
   
       
  // fall damage generation (ignore in flight case that can be triggered also at lags in moment teleportation to another map).
       
  if (opcode == MSG_MOVE_FALL_LAND && plrMover && !plrMover->IsInFlight())
  -        
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    {
  +        
  // movement anticheat
  +        plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +        
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ 0;
  +        if (!
  vehMover)
  +            
  plrMover->HandleFall(movementInfo);
  +    }
   
       if (
  plrMover && ((movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) != 0) != plrMover->IsInWater())
       {
  @@ -
  356,+388,348 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
       
  /*----------------------*/
       
  if (m_clientTimeDelay == 0)
           
  m_clientTimeDelay mstime movementInfo.time;
  +    
  // begin anti cheat
  +    bool check_passed true;
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +   TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s > time: %d fall-time: %d | xyzo: %f, %f, %fo(%f) flags[%X] opcode[%s] | transport (xyzo): %f, %f, %fo(%f)",
  +       
  plrMover->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientation,
  +    
  movementInfo.flagsLookupOpcodeName(opcode), movementInfo.transport.pos.m_positionXmovementInfo.transport.pos.m_positionYmovementInfo.transport.pos.m_positionZmovementInfo.transport.pos.m_orientation);
  +    
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Transport > GUID: (low)%d - (high)%d",
  +        
  plrMover->GetName(), GUID_LOPART(movementInfo.transport.guid), GUID_HIPART(movementInfo.transport.guid));
  +    
  #endif
  +
  +    if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  World::GetEnableMvAnticheat() && !plrMover->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->IsGameMaster() && !plrMover->GetCharmerOrOwnerPlayerOrPlayerItself()->GetVehicle())
  +        {
  +            
  // calc time deltas
  +            int32 cClientTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastClientTime != 0)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta movementInfo.time plrMover->m_anti_LastClientTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +
  +            const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +            
  uint32 cServerTimeDelta 1500;
  +            if (
  plrMover->m_anti_LastServerTime != 0)
  +            {
  +                
  cServerTimeDelta cServerTime plrMover->m_anti_LastServerTime;
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +            }
  +            else
  +                
  plrMover->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +
  +            
  // resync times on client login (first 15 sec for heavy areas)
  +            if (plrMover->m_anti_DeltaServerTime 15000 && plrMover->m_anti_DeltaClientTime 15000)
  +                
  plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            const 
  int32 sync_time plrMover->m_anti_DeltaClientTime plrMover->m_anti_DeltaServerTime;
  +
  +            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s Time > cClientTimeDelta: %d, cServerTime: %d | deltaC: %d - deltaS: %d | SyncTime: %d"plrMover->GetName(), cClientTimeDeltacServerTimeplrMover->m_anti_DeltaClientTimeplrMover->m_anti_DeltaServerTimesync_time);
  +            
  #endif
  +
  +            
  // mistiming checks
  +            const int32 GetMistimingDelta abs(int32(World::GetMistimingDelta()));
  +            if (
  sync_time GetMistimingDelta)
  +            {
  +                
  cClientTimeDelta cServerTimeDelta;
  +                ++(
  plrMover->m_anti_MistimingCount);
  +
  +                const 
  bool bMistimingModulo plrMover->m_anti_MistimingCount 50 == 0;
  +
  +                if (
  bMistimingModulo)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mistiming exception #%d, mistiming: %dms Action: %s"plrMover->GetName().c_str(),  plrMover->m_anti_MistimingCountsync_time, &Warden::Penalty);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                }
  +                
  //if (vehMover)
  +                //    vehMover->Die();
  +                // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                {
  +                    
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                    
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                    
  data << uint32(0);
  +                    
  SendPacket(&data);
  +                }
  +                
  //plrMover->FallGround(2);
  +
  +                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                if (plrMover->m_anti_MistimingCount > World::GetMistimingAlarms())
  +                {
  +                    sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                    KickPlayer();
  +                    return;
  +                } */
  +            }
  +            
  // end mistiming checks
  +
  +            const 
  uint32 curDest plrMover->m_taxi.GetTaxiDestination(); // check taxi flight
  +            if (!curDest)
  +            {
  +                
  UnitMoveType move_type;
  +
  +                
  // calculating section
  +                // current speed
  +                if (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_FLYING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_FLIGHT_BACK MOVE_FLIGHT;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING)
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_SWIM;
  +                else if (
  movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WALKING)
  +                    
  move_type MOVE_WALK;
  +                
  // hmm... in first time after login player has MOVE_SWIMBACK instead MOVE_WALKBACK
  +                else
  +                    
  move_type movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_BACKWARD MOVE_SWIM_BACK MOVE_RUN;
  +
  +                const 
  float current_speed mover->GetSpeed(move_type);
  +                
  // end current speed
  +
  +                
  // movement distance
  +                const float delta_x plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionX() - movementInfo.pos.GetPositionX();
  +                const 
  float delta_y plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionY() - movementInfo.pos.GetPositionY();
  +                const 
  float delta_z plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport plrMover->GetPositionZ() - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                const 
  float real_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport pow(delta_x2) + pow(delta_y2);
  +                
  // end movement distance
  +
  +                const 
  bool no_fly_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_VEHICLE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED)
  +                    || 
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK));
  +                const 
  bool no_fly_flags = (movementInfo.flags & (MOVEMENTFLAG_CAN_FLY MOVEMENTFLAG_FLYING)) == 0;
  +
  +                const 
  bool no_swim_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_SWIMMING) == 0;
  +                const 
  bool no_swim_in_water = !mover->IsInWater();
  +                const 
  bool no_swim_above_water movementInfo.pos.GetPositionZ()-7.0f >= mover->GetBaseMap()->GetWaterLevel(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY());
  +                const 
  bool no_swim_water no_swim_in_water && no_swim_above_water;
  +
  +                const 
  bool no_waterwalk_flags = (movementInfo.flags MOVEMENTFLAG_WATERWALKING) == 0;
  +                const 
  bool no_waterwalk_auras = !(plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK) || plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_GHOST));
  +
  +                if (
  cClientTimeDelta 0)
  +                    
  cClientTimeDelta 0;
  +                const 
  float time_delta cClientTimeDelta 1500 float(cClientTimeDelta)/1000.0f 1.5f// normalize time - 1.5 second allowed for heavy loaded server
  +
  +                const 
  float tg_z = (real_delta != && no_fly_auras && no_swim_flags) ? (pow(delta_z2) / real_delta) : -99999// movement distance tangents
  +
  +                if (
  current_speed plrMover->m_anti_Last_HSpeed && plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime == 0)
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time uint32(floor(((plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed) * 1500)) + 100); // 100ms above for random fluctuation
  +
  +                const 
  float allowed_delta plrMover->m_transport || plrMover->m_temp_transport // movement distance allowed delta
  +                    pow(std::max(current_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeed) * time_delta2)
  +                    + 
  2                                                                             // minimum allowed delta
  +                    + (tg_z 2.2 pow(delta_z2)/2.37f 0);                                     // mountain fall allowed delta
  +
  +                if (
  movementInfo.time plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime)
  +                {
  +                    
  plrMover->m_anti_Last_HSpeed current_speed;                                    // store current speed
  +                    plrMover->m_anti_Last_VSpeed = -2.3f;
  +                    
  plrMover->m_anti_LastSpeedChangeTime 0;
  +                }
  +                
  // end calculating section
  +
  +                
  // AntiGravity (thanks to Meekro)
  +                const float JumpHeight plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                if (
  no_fly_auras && no_swim_in_water && plrMover->m_anti_JumpBaseZ != && JumpHeight plrMover->m_anti_Last_VSpeed)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, AntiGravity exception. JumpHeight = %f, Allowed Vertical Speed = %f",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // multi jump checks
  +                if (opcode == MSG_MOVE_JUMP)
  +                {
  +                    if (
  no_fly_auras && no_swim_water)
  +                    {
  +                        if (
  plrMover->m_anti_JumpCount >= 1)
  +                        {
  +                            
  // don't process new jump packet
  +                            check_passed false;
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, Multijump exception."plrMover->GetName().c_str(), JumpHeightplrMover->m_anti_Last_VSpeed);
  +                            
  #endif
  +                            //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                            // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                            {
  +                                
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                                
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                                
  data << uint32(0);
  +                                
  SendPacket(&data);
  +                            }
  +                            
  //plrMover->FallGround(2);
  +                            plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                        }
  +                        else
  +                        {
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpCount += 1;
  +                            
  plrMover->m_anti_JumpBaseZ movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        }
  +                    } else
  +                        
  plrMover->m_anti_JumpCount 0;
  +                }
  +
  +                
  // speed and teleport hack checks
  +                if (real_delta allowed_delta)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    if (real_delta 4900.0f)
  +                    {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, speed exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    } else {
  +                        
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport exception | cDelta=%f aDelta=%f | cSpeed=%f lSpeed=%f deltaTime=%f"plrMover->GetName().c_str(), real_deltaallowed_deltacurrent_speedplrMover->m_anti_Last_HSpeedtime_delta);
  +                    }
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // mountain hack checks // 1.56f (delta_z < GetPlayer()->m_anti_Last_VSpeed))
  +                if (delta_z plrMover->m_anti_Last_VSpeed && plrMover->m_anti_JumpCount == && tg_z 2.37f)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, mountain exception | tg_z=%f"plrMover->GetName().c_str(), tg_z);
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                
  //    if (vehMover)
  +                //        vehMover->Die();
  +                }
   
  -    
  /* process position-change */
  +                // Fly hack checks
  +                if (no_fly_auras && !no_fly_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO // Aura numbers: 201, 206, 207, 208, 209, 211
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, flight exception. {SPELL_AURA_FLY=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS=[%X]} {SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK=[%X]} {plrMover->GetVehicle()=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_FLY), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_MOUNTED_FLIGHT_SPEED),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_INCREASE_FLIGHT_SPEED), plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_MOUNTED_FLIGHT_SPEED_ALWAYS),
  +                        
  plrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_MOD_FLIGHT_SPEED_NOT_STACK), plrMover->GetVehicle());
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Waterwalk checks
  +                if (no_waterwalk_auras && !no_waterwalk_flags)
  +                {
  +                    
  #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                    TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, waterwalk exception. [%X]{SPELL_AURA_WATER_WALK=[%X]}",
  +                        
  plrMover->GetName().c_str(), movementInfo.flagsplrMover->HasAuraType(SPELL_AURA_WATER_WALK));
  +                    
  #endif
  +                    check_passed false;
  +                    
  //if (vehMover)
  +                    //    vehMover->Die();
  +                    // Tell the player "Sure, you can fly!"
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_SET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  // Then tell the player "Wait, no, you can't."
  +                    {
  +                        
  WorldPacket data(SMSG_MOVE_UNSET_CAN_FLY12);
  +                        
  data.append(plrMover->GetPackGUID());
  +                        
  data << uint32(0);
  +                        
  SendPacket(&data);
  +                    }
  +                    
  //plrMover->FallGround(2);
  +                }
  +
  +                
  // Teleport To Plane checks
  +                if (no_swim_in_water && movementInfo.pos.GetPositionZ() < 0.0001f && movementInfo.pos.GetPositionZ() > -0.0001f)
  +                {
  +                    if (const 
  Map *map plrMover->GetMap())
  +                    {
  +                        
  float plane_z map->GetHeight(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), MAX_HEIGHT) - movementInfo.pos.GetPositionZ();
  +                        
  plane_z = (plane_z < -500.0f) ? 0.0f plane_z// check holes in height map
  +                        if (plane_z 0.1f || plane_z < -0.1f)
  +                        {
  +                            
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +                            TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. plane_z: %f"plrMover->GetName(), plane_z);
  +                            
  #endif
  +                            #ifdef ANTICHEAT_EXCEPTION_INFO
  +                            if (plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count World::GetTeleportToPlaneAlarms())
  +                            {
  +                                
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s, teleport to plane exception. Exception count: %d"plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                                
  /* Disabled, not passive at all, and apparently causing crashes:
  +                                sWorld.SendWorldText(3, strcat("Kicking cheater: ", plrMover->GetName()));
  +                                KickPlayer();
  +                                return; */
  +                            }
  +                            
  #endif
  +                            ++(plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count);
  +                            
  check_passed false;
  +                            
  //if (vehMover)
  +                            //    vehMover->Die();
  +                        }
  +                    }
  +                }
  +                else
  +                    
  plrMover->m_anti_TeleToPlane_Count 0;
  +            }
  +        }
  +    }
  +     
  /* process position-change */
  +    if (check_passed)
  +    {
       
  WorldPacket data(opcoderecvData.size());
       
  movementInfo.time movementInfo.time m_clientTimeDelay MOVEMENT_PACKET_TIME_DELAY;
   
  @@ -
  376,11 +766,20 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
   
       
  mover->UpdatePosition(movementInfo.pos);
   
  -    if (
  plrMover)                                            // nothing is charmed, or player charmed
  +    if (plrMover && !vehMover)                               // nothing is charmed, or player charmed
       
  {
           
  plrMover->UpdateFallInformationIfNeed(movementInfoopcode);
   
  -        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < -500.0f)
  +        
  float underMapValueZ;
  +
  +        switch (
  plrMover->GetMapId())
  +        {
  +            case 
  617underMapValueZ 3.0f; break; // Dalaran Sewers
  +            case 618underMapValueZ 28.0f; break; // Ring of Valor
  +            default: underMapValueZ = -500.0f; break;
  +        }
  +
  +        if (
  movementInfo.pos.GetPositionZ() < underMapValueZ)
           {
               if (!(
  plrMover->GetBattleground() && plrMover->GetBattleground()->HandlePlayerUnderMap(_player)))
               {
  @@ -
  398,+797,31 @@ void WorldSession::HandleMovementOpcodes(WorldPacketrecvData)
                   }
               }
           }
  +        
  // movement anticheat
  +        if (plrMover->m_anti_AlarmCount 0)
  +        {
  +            
  TC_LOG_WARN("cheat""AC2-%s produce %d anticheat alarms."plrMover->GetName().c_str(), plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +            
  plrMover->m_anti_AlarmCount 0;
  +        }
  +        
  // end movement anticheat
  +     }
  +    }
  +    else if (
  plrMover)
  +    {
  +        if (
  plrMover->m_transport)
  +        {
  +            
  plrMover->m_transport->RemovePassenger(plrMover);
  +            
  plrMover->m_transport NULL;
  +        }
  +        
  plrMover->m_temp_transport NULL;
  +        ++(
  plrMover->m_anti_AlarmCount);
  +        
  WorldPacket data;
  +        
  plrMover->SetUnitMovementFlags(0);
  +        
  plrMover->SendTeleportAckPacket();
  +        
  plrMover->BuildHeartBeatMsg(&data);
  +        
  plrMover->SendMessageToSet(&datatrue);
       }
  +
   }
   
   
  void WorldSession::HandleForceSpeedChangeAck(WorldPacket &recvData)
  @@ -
  517,+941,@@ void WorldSession::HandleMountSpecialAnimOpcode(WorldPacket/*recvData*/)
       
  GetPlayer()->SendMessageToSet(&datafalse);
   }
   
  -
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
  +
  void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacket recvData)
   {
       
  TC_LOG_DEBUG("network""CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK");
   
  @@ -
  532,+956,18 @@ void WorldSession::HandleMoveKnockBackAck(WorldPacketrecvData)
       
  MovementInfo movementInfo;
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  +    
  // Save movement flags
  +    _player->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  #ifdef ANTICHEAT_DEBUG
  +    TC_LOG_WARN("cheat""%s CMSG_MOVE_KNOCK_BACK_ACK: time: %d, fall time: %d | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] Vspeed: %f, Hspeed: %f"GetPlayer()->GetName(), movementInfo.timemovementInfo.fallTimemovementInfo.pos.m_positionXmovementInfo.pos.m_positionYmovementInfo.pos.m_positionZmovementInfo.pos.m_orientationmovementInfo.flagsmovementInfo.jump.zspeedmovementInfo.jump.xyspeed);
  +    
  #endif
  +
       
  _player->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  _player->m_anti_Last_HSpeed movementInfo.jump.xyspeed;
  +    
  _player->m_anti_Last_VSpeed movementInfo.jump.zspeed 3.2f movementInfo.jump.zspeed 1.0f 3.2f;
  +
  +    const 
  uint32 dt = (_player->m_anti_Last_VSpeed 0) ? int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/-25)*1000) : int(ceil(_player->m_anti_Last_VSpeed/25)*1000);
  +    
  _player->m_anti_LastSpeedChangeTime movementInfo.time dt 1000;
   
       
  WorldPacket data(MSG_MOVE_KNOCK_BACK66);
       
  data.appendPackGUID(guid);
  diff --git a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  index ae25d9f
  ..1460962 100644
  --- a/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  +++ b/src/server/game/Handlers/TaxiHandler.cpp
  @@ -48,+48,@@ void WorldSession::SendTaxiStatus(uint64 guid)
           return;
       }
   
  -    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       
  // not found nearest
       
  if (curloc == 0)
  @@ -
  93,+93,@@ void WorldSession::HandleTaxiQueryAvailableNodes(WorldPacketrecvData)
   
  void WorldSession::SendTaxiMenu(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return;
  @@ -
  133,+133,@@ void WorldSession::SendDoFlight(uint32 mountDisplayIduint32 pathuint32 pathN
   bool WorldSession
  ::SendLearnNewTaxiNode(Creatureunit)
   {
       
  // find current node
  -    uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam());
  +    
  uint32 curloc sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(unit->GetPositionX(), unit->GetPositionY(), unit->GetPositionZ(), unit->GetMapId(), GetPlayer()->GetTeam(),0);
   
       if (
  curloc == 0)
           return 
  true;                                        // `true` send to avoid WorldSession::SendTaxiMenu call with one more curlock seartch with same false result.
  @@ -202,+202,13 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
       
  uint64 guid// used only for proper packet read
       
  recvData.readPackGUID(guid);
   
  +    
  // movement anticheat code
  +    const Unit *mover _player->m_mover;
  +    const 
  Player *plMover mover->GetTypeId() == TYPEID_PLAYER ? (Player*)mover NULL;
  +    if (!
  plMover)
  +        return;
  +    
  // end movement anticheat
  +
       
  MovementInfo movementInfo;                              // used only for proper packet read
       
  ReadMovementInfo(recvData, &movementInfo);
   
  @@ -
  214,10 +221,75 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
   
       
  uint32 curDest GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiDestination();
       if (!
  curDest)
  -        return;
  +    {
  +        
  // movement anticheat code
  +        GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +        
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +        
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +
  +        
  // calc time deltas
  +        int32 cClientTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +        {
  +            
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  -    
  TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +        const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +        
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +        if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +        {
  +            
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        }
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +        
  // end movement anticheat
  +        return;
  +       }
  +    
  // movment anticheat
  +    const uint32 curloc =
  +    
  sObjectMgr->GetNearestTaxiNode(movementInfo.pos.GetPositionX(),movementInfo.pos.GetPositionY(),movementInfo.pos.GetPositionZ(),GetPlayer()->GetMapId(),GetPlayer()->GetTeam(), curDest);
  +    
  // end movement anticheat
  +
  +    
  // sLog.outBasic("AC2-%s > | xyzo: %f,%f,%fo(%f) flags[%X] | curloc: %d | destloc: %d ",
  +    // GetPlayer()->GetName(), movementInfo.x, movementInfo.y, movementInfo.z, movementInfo.o,
  +    // movementInfo.flags, curloc, curDest);
  +     TaxiNodesEntry const* curDestNode sTaxiNodesStore.LookupEntry(curDest);
  +    if (
  curDestNode && curDestNode->map_id == GetPlayer()->GetMapId())
  +        while (
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->GetCurrentMovementGeneratorType() == FLIGHT_MOTION_TYPE)
  +            
  GetPlayer()->GetMotionMaster()->MovementExpired(false);
  +
  +    
  // movement anticheat code
  +    GetPlayer()->UpdatePosition(movementInfo.pos.GetPositionX(), movementInfo.pos.GetPositionY(), movementInfo.pos.GetPositionZ(), movementInfo.pos.GetOrientation());
  +    
  GetPlayer()->m_movementInfo movementInfo;
  +    
  GetPlayer()->SetUnitMovementFlags(movementInfo.flags);
  +    
  // calc time deltas
  +    int32 cClientTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime != 0)
  +    {
  +        
  cClientTimeDelta movementInfo.time GetPlayer()->m_anti_LastClientTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaClientTime += cClientTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastClientTime movementInfo.time;
   
  +    const 
  uint64 cServerTime getMSTime();
  +    
  uint32 cServerTimeDelta 0;
  +    if (
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime != 0)
  +    {
  +        
  cServerTimeDelta cServerTime GetPlayer()->m_anti_LastServerTime;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_DeltaServerTime += cServerTimeDelta;
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    }
  +    else
  +        
  GetPlayer()->m_anti_LastServerTime cServerTime;
  +    
  // end movement anticheat
       // far teleport case
       
  if (curDestNode && curDestNode->map_id != GetPlayer()->GetMapId())
       {
  @@ -
  234,+306,23 @@ void WorldSession::HandleMoveSplineDoneOpcode(WorldPacketrecvData)
           }
           return;
       }
  +    
  // movement anticheat fix - disallow unmount from taxi
  +    if (curloc != curDest)
  +    {
  +         
  // current source node for next destination
  +        uint32 sourcenode GetPlayer()->m_taxi.GetTaxiSource();
  +        
  uint16 MountId sObjectMgr->GetTaxiMountDisplayId(sourcenodeGetPlayer()->GetTeam());
  +
  +        
  uint32 pathcost;
  +        
  sObjectMgr->GetTaxiPath(sourcenodecurDestpathcost);
  +
  +        if (
  path && MountId)
  +            
  SendDoFlight(MountIdpath1);                 // skip start fly node
  +        else
  +            
  GetPlayer()->m_taxi.ClearTaxiDestinations();    // clear problematic path and next
  +        return;
  +    }
  +    
  // end movement anticheat
   
       
  uint32 destinationnode GetPlayer()->m_taxi.NextTaxiDestination();
       if (
  destinationnode 0)                              // if more destinations to go
  diff --git a/src/server/game/World/World.cpp b/src/server/game/World/World.cpp
  index 7ad7b68
  ..542f726 100644
  --- a/src/server/game/World/World.cpp
  +++ b/src/server/game/World/World.cpp
  @@ -93,+93,11 @@ float World::m_MaxVisibleDistanceInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_BGARENAS;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodOnContinents DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInInstances  DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
   
  int32 World::m_visibility_notify_periodInBGArenas   DEFAULT_VISIBILITY_NOTIFY_PERIOD;
  -
  +
  // movement anticheat
  +bool World::m_EnableMvAnticheat true;
  +
  uint32 World::m_TeleportToPlaneAlarms 50;
  +
  uint32 World::m_MistimingAlarms 200;
  +
  uint32 World::m_MistimingDelta 15000;
   
  /// World constructor
   
  World::World()
   {
  @@ -
  564,+568,41 @@ void World::LoadConfigSettings(bool reload)
           
  TC_LOG_ERROR("server.loading""DurabilityLossChance.Block (%f) must be >=0. Using 0.0 instead."rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK]);
           
  rate_values[RATE_DURABILITY_LOSS_BLOCK] = 0.0f;
       }
  +    
  // movement anticheat
  +    m_EnableMvAnticheat sConfigMgr->GetBoolDefault("Anticheat.Movement.Enable"true);
  +    
  m_TeleportToPlaneAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms"50);
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 20)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be >= 20. Using 20 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 20;
  +    }
  +    if (
  m_TeleportToPlaneAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms (%d) must be <= 100. Using 100 instead."m_TeleportToPlaneAlarms);
  +        
  m_TeleportToPlaneAlarms 100;
  +    }
  +    
  m_MistimingDelta sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingDelta"15000);
  +    if (
  m_MistimingDelta 5000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be >= 5000ms. Using 5000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 5000;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingDelta 50000)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingDelta (%d) must be <= 50000ms. Using 50000ms instead."m_MistimingDelta);
  +        
  m_MistimingDelta 50000;
  +    }
  +    
  m_MistimingAlarms sConfigMgr->GetIntDefault("Anticheat.Movement.MistimingAlarms"200);
  +    if (
  m_MistimingAlarms 100)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.MistimingAlarms (%d) must be >= 100. Using 100 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 100;
  +    }
  +    if (
  m_MistimingAlarms 500)
  +    {
  +        
  TC_LOG_INFO("server.loading""Anticheat.Movement.m_MistimingAlarms (%d) must be <= 500. Using 500 instead."m_MistimingAlarms);
  +        
  m_MistimingAlarms 500;
  +    }
       
  ///- Read other configuration items from the config file
   
       
  m_bool_configs[CONFIG_DURABILITY_LOSS_IN_PVP] = sConfigMgr->GetBoolDefault("DurabilityLoss.InPvP"false);
  diff --git a/src/server/game/World/World.h b/src/server/game/World/World.h
  index 9435fa8
  ..0466011 100644
  --- a/src/server/game/World/World.h
  +++ b/src/server/game/World/World.h
  @@ -711,+711,14 @@ class World
           
  static int32 GetVisibilityNotifyPeriodOnContinents(){ return m_visibility_notify_periodOnContinents; }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInInstances() { return m_visibility_notify_periodInInstances;  }
           static 
  int32 GetVisibilityNotifyPeriodInBGArenas()  { return m_visibility_notify_periodInBGArenas;   }
  +        
  // movement anticheat
  +        static bool GetEnableMvAnticheat()       { return m_EnableMvAnticheat;     }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlaneAlarms() { return m_TeleportToPlaneAlarms; }
  +        static 
  uint32 GetMistimingDelta()        { return m_MistimingDelta;        }
  +        static 
  uint32 GetMistimingAlarms()       { return m_MistimingAlarms;       }
  +        static 
  uint32 GetTeleportToPlanePenalty() { return m_TeleportToPlanePenalty;}
  +        static 
  uint32 GetMovementPenalty()        { return m_MovementPenalty;       }
  +        
  // end movement anticheat
   
           
  void ProcessCliCommands();
           
  void QueueCliCommand(CliCommandHoldercommandHolder) { cliCmdQueue.add(commandHolder); }
  @@ -
  817,+825,13 @@ class World
           
  static int32 m_visibility_notify_periodOnContinents;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInInstances;
           static 
  int32 m_visibility_notify_periodInBGArenas;
  -
  +        
  // movement anticheat enable flag
  +        static bool m_EnableMvAnticheat;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlaneAlarms;
  +        static 
  uint32 m_TeleportToPlanePenalty;
  +        static 
  uint32 m_MovementPenalty;
  +        static 
  uint32 m_MistimingDelta;
  +        static 
  uint32 m_MistimingAlarms;
           
  // CLI command holder to be thread safe
           
  ACE_Based::LockedQueue<CliCommandHolder*, ACE_Thread_MutexcliCmdQueue;
   
  diff --git a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  index 23db333
  ..79bd72f 100644
  --- a/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  +++ b/src/server/worldserver/worldserver.conf.dist
  @@ -1124,+1124,47 @@ DungeonFinder.OptionsMask 1
   DBC
  .EnforceItemAttributes 1
   
   
  #
  +#    Anticheat.Movement.Enable
  +#        Enable Movement Anticheat
  +#        Default: 1 - on
  +#                 0 - off
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.Enable 1
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.Action 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms
  +#        maximum alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 50, allowed 20 - 100)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 50
  +
  +
  #        Default:     0 - (Disabled, Logging only)
  +#                     1 - (Kick)
  +#                     2 - (Ban)
  +
  +
  Anticheat.Movement.TeleportToPlaneAlarms 0
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingDelta
  +#        mistiming intelval between client and serverside (default 15000 ms, allowed 5000 - 50000 ms)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingDelta 15000
  +
  +
  #
  +#    Anticheat.Movement.MistimingAlarms
  +#        mistiming alarms before logging mode will be switched from debug to error (default 200, allowed 100 - 500)
  +#
  +
  +
  Anticheat.Movement.MistimingAlarms 200
  +
   
  #   AccountInstancesPerHour
   #        Description: Controls the max amount of different instances player can enter within hour
   #        Default:     5
  @@ -2708,+2749,@@ Appender.DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
   Appender
  .Server=2,2,0,Server.log,w
   Appender
  .GM=2,2,15,gm/gm_%s.log
   Appender
  .DBErrors=2,2,0,DBErrors.log
  +Appender.Cheat=2,4,1,Cheat.log
   
   
  #  Logger config values: Given a logger "name"
   #    Logger.name
  @@ -2796,+2838,@@ Logger.DBErrors=26,5,Console Server DBErrors
   
  #Logger.chat.log=3,Console Server
   #Logger.calendar=3,Console Server
   #Logger.chat.system=3,Console Server
  -#Logger.cheat=3,Console Server
  +Logger.cheat=3,Console Cheat
   
  #Logger.commands.ra=3,Console Server
   #Logger.condition=3,Console Server
   #Logger.entities.pet=3,Console Server 
  فدای داداش گلم :) یه آموزش نصب هم میزاشتین عالی میشد :| ما تازه کاریم در هر حال

 8. #7
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,036
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,184 بار در 593 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  از قبل بوده :

  تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند.

  2 کاربر پست Nightprince عزیز را پسندیده اند .

  iceboy (04-25-2015),Promise (04-26-2015)


 9. #8

  شماره عضویت
  92
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  محل سکونت
  گلستان
  نوشته ها
  97
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 44
  مورد پسند : 52 بار در 25 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  فایل config هم بزارید
  هیچ چیز انی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد (اهورا)

 10. #9
  دستاورد ها:
  برچسب زن کلاس دوم1 سال ثبت نام شده است۱۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  266
  تاریخ عضویت
  Apr 2015
  نوشته ها
  78
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 69
  مورد پسند : 23 بار در 14 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  بابا این رو TDB 58 خیلی ارور میده موقع کامپایل