سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: اسکریپت Teleporter برای Arc Emu

 1. #1
  دستاورد ها:
  اجتماعیRecommendation First Classبرچسب زن کلاس اولاوردرایو۵۰۰۰۰ امتیاز

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,036
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 672
  مورد پسند : 1,184 بار در 593 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  Post اسکریپت Teleporter برای Arc Emu

  سلام . اینم یک Script تلپورتر برای Core Arc Emu :

  function On_Gossip_Talk(unit, event, player)
  unit:GossipCreateMenu(3544, player, 0)
  local race=player:GetPlayerRace()
  if race==1 or race==3 or race==4 or race==7 or race==11 then
  unit:GossipMenuAddItem(6, "|cff0000ffMain Cities", 600, 0)
  end
  local race=player:GetPlayerRace()
  if race==2 or race==5 or race==6 or race==8 or race==10 then
  unit:GossipMenuAddItem(4, "|cff0000ffMain Cities", 601, 0)
  end
  unit:GossipMenuAddItem(1, "|cFF007000 Mall,Level Road & More", 9875, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008080Azeroth Locations", 610, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008080Azeroth Instances", 611, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF0000FFOutland Locations", 612, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF0000FFOutland Instances", 613, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cffffff00Northrend Locations", 97, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cffffff00Northrend Instances", 777, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(5, "|cff0000ff Shattrath City", 614, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(9, "|cFF000000Gurubashi Arena", 45, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffBuff me", 99, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffRemove Ressurection Sickness", 900, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "|cff0000ffProfessions", 813, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(5, "|cff0000ffset my profession skills to 450", 50,0);
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  function On_Gossip_Select (unit, event, player, id, intid, code)

  if(intid == 601) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Orgrimmar", 602, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Undercity", 603, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Thunder Bluff", 604, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Silvermoon", 605, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 600) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Stormwind", 606, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Ironforge", 607, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Darnassus", 608, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Exodar", 609, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 610) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Eastern Kingdoms", 40, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Kalimdor", 41, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 40) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Alterac Mountains", 208, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Badlands", 214, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Blasted Lands", 222, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Burning Steppes", 216, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Deadwind Pass", 221, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Dun Morogh", 212, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Duskwood", 220, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Eastern Plaguelands", 206, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Elwynn Forest", 217, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Eversong Woods", 201, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Ghostlands", 202, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "-->Second Page-->", 43, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 41) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Ashenvale", 109, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Azuremyst Isle", 103, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Bloodmyst Isle", 102, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Darkshore", 105, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Desolace", 113, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Durotar", 111, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Dustwallow Marsh", 117, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Felwood", 107, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Feralas", 116, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Moonglade", 106, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Mulgore", 115, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Silithus", 120, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "-->Second Page-->", 43, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 42) then
  pUnitGossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Hillsbrad Foothills", 210, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Loch Modan", 213, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Redridge Mountains", 218, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Searing Gorge", 215, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Silverpine Forest", 207, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Strangethorn Vale", 223, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Swamp Of Sorrows", 219, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Trisfal Glades", 205, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Western Plaguelands", 203, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Wetlands", 211, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 43) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Stonetalon Mountains", 112, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Tanaris", 121, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Teldrassil", 100, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Barrens", 114, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Thousand Needles", 118, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Un'Goro Crater", 119, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Winterspring", 108, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 611) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Shadowfang Keep", 615, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Zul'Gurub", 616, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Scarlet Monastery", 617, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Stratholme", 22, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Scholomance", 23, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Blackrock", 24, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Onyxia's Lair", 25, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Molten Core", 26, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Karazhan", 27, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Caverns Of Time", 29, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 612) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Hellfire", 30, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Zangremarsh", 31, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Nagrand", 32, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Blades Edge", 33, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Netherstorm", 34, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Terokkar Forest", 35, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Shadowmoon Valley", 36, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Shattrath", 37, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 613) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Outland Raids", 41, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Hellfire Ramparts", 618, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The BloodFurnace", 619, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Shattered Halls", 620, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Mana-Tombs", 621, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Sethekk Halls", 622, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Auchenai Crypts", 623, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Shadow Labyrinth",624, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Caverns of Time", 625, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Magisters Terrace", 445, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "-->Second Page-->", 47, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 47) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Gruul's Lair", 446, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Magtheridon's Lair", 447, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Zul'Aman", 448, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Serpentshrine Cavern", 449, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Eye", 450, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Black Temple", 451, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Sunwell Plateau", 452, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 48) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Mechanar", 627, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Botanica", 628, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Arcatraz", 629, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Steamvault", 630, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Slave Pens", 631, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Underbog", 632, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 9875) then
  unit:GossipCreateMenu(50, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(5, "|cff0000ff [Mall]", 6146, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cff0000ff Quest Zone T10", 1002, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cff0000ff Quest Zone S8", 1001, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Custom Instance and Raids", 98755, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Leveling Zone", 1400, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Insane Stair Event", 500, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Hard Stair Event", 11200, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Easy Stair Event", 6000, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 SnowBall Arena", 7900, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 PVP Area", 8900, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Casino Zone", 99000, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Quiz Zone", 9000, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Village Zone", 71100, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 24hour Party", 8232, 0)
  Unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Wedding Church", 604, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 98755) then
  unit:GossipCreateMenu(50, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Worgen Instance", 700, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 FireStrom Instance", 90000, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Epic Raid With Movie [10-20 Man]", 177700, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF007000 Giants Raid[5-10]", 1700, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end


  if(intid == 614) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Terrace of Light", 38, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 97) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Borean Tundra", 501, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Crystalsong Forest", 502, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Dalaran (City)", 503, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Dragonblight", 504, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Grizzly Hills", 505, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Howling Fjord", 506, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Icecrown", 507, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Sholazar Basin", 508, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Storm Peaks", 509, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Zul'Dark", 510, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000DK Start Zone", 511, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Angrathar the Wrathgate", 802, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 777) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Utgarde Keep", 779, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Utgard Pinnacle", 778, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Draktharon Keep", 780, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Halls of Stone", 781, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Halls of Lighting", 782, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Nexus", 785, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Oculus", 786, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Old Kingdom", 787, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Azjol-nerub", 788, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF800080Northrend Raids--->", 888, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 888) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000Naxxramas", 783, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Eye of Eternity", 784, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Siege of Ulduar", 800, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(2, "|cFF008000The Antechamber of Ulduar", 801, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if (intid == 5) then
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Professions", 813, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(5, "set my profession skills to 450", 50,0);
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 813) then
  unit:GossipCreateMenu(50, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffAlchemy", 400, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffBlacksmithing", 401, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffEnchanting", 402, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffEngineering", 403, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffHerbalism", 404, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffInscription", 405, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffJewelcrafting", 406, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffLeatherworking", 407, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffMining", 408, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffSkinning", 409, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffCooking", 410, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffFirst Aid", 411, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffFishing", 412, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "|cff0000ffTailoring", 413, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 99) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:FullCastSpellOnTarget(48100, player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(48102, player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(48104, player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(58449, player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(58451, player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(58452, player)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 98) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:FullCastSpellOnTarget(26565, player)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 900) then
  unit:GossipCreateMenu(62, player, 0)
  player:LearnSpell(15007)
  player:UnlearnSpell(15007)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Main Menu]", 75, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 400) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Alchemy", 415, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Alchemy", 416, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 401) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Blacksmithing", 417, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Blacksmithing", 418, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 402) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "UnlearnGrand Master Enchanting", 419, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Enchanting", 420, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 403) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Engineering", 421, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Engineering", 422, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 404) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Herbalism", 423, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Herbalism", 424, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 405) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Inscription", 425, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Inscription", 426, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 406) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Jewelcrafting", 427, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Jewelcrafting", 428, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 407) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Leatherworking", 429, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Leatherworking", 430, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 408) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Mining", 431, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Mining", 432, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 409) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Skinning", 433, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Skinning", 434, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 410) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Cooking", 435, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Cooking", 436, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 411) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master First Aid", 437, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master First Aid", 438, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 412) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Fishing", 439, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Fishing", 440, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  if(intid == 413) then
  unit:GossipCreateMenu(3543, player, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Unlearn Grand Master Tailor", 441, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(3, "Grand Master Tailor", 442, 0)
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 813, 0)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  if(intid == 889) then
  player:Teleport(1, 4613.19, -3861.61, 944.178)
  end

  if(intid == 602) then
  player:Teleport(1, 1484, -4417, 25)
  end

  if(intid == 603) then
  player:Teleport(0, 1831, 238, 60)
  end

  if(intid == 604) then
  player:Teleport(1, -1277, 118, 131)
  end

  if(intid == 200) then
  player:Teleport(0, -9276.238281, -2288.817627, 67.916161)
  end

  if(intid == 300) then
  player:Teleport(530, -920.231323, 7096.489258, 170.352890)
  end

  if(intid == 1400) then
  player:Teleport(1, 4620.737793, -3844.409668, 943.844666)
  end

  if(intid == 500) then
  player:Teleport(1, 1363.667603, -4310.065430, 107.948868)
  end

  if(intid == 5500) then
  player:Teleport(1, -10422.131836, 2302.332320, 143.118851)
  end

  if(intid == 6000) then
  player:Teleport(530, 9321.222656, -8205.225586, 2.797099)
  end

  if(intid == 700) then
  player:Teleport(0, -8647.316406, 598.606995, 94.833893)
  end

  if(intid == 8900) then
  player:Teleport(169, 1855.248657, -2319.349121, -20.998129)
  end

  if(intid == 7900) then
  player:Teleport(0, -6342.469727, -47.131123, 392.653259)
  end

  if(intid == 8232) then
  player:Teleport(0, 4244.6, -2731.4, 6.1)
  end

  if(intid == 7000) then
  player:Teleport(1, -8840.733398, -1547.908569, 8.876630)
  end

  if(intid == 8000) then
  player:Teleport(0, -8646.179688, 596.569641, 95.702301)
  end

  if(intid == 9000) then
  player:Teleport(1, 16228.524414, 16403.5800782, -64.379349)
  end

  if(intid == 99000) then
  player:Teleport(0, -8526.582031, 593.800964, 101.399002)
  end

  if(intid == 90000) then
  player:Teleport(0, -4842.982422, -1065.681885, 501.573639)
  end

  if(intid == 605) then
  player:Teleport(530, 9413, -7277, 14)
  end

  if(intid == 606) then
  player:Teleport(0, -8913.23, 554.633, 94.7944)
  end

  if(intid == 607) then
  player:Teleport(0, -4981.25, -881.542, 502.66)
  end

  if(intid == 608) then
  player:Teleport(1, 9948, 2413, 1327)
  end

  if(intid == 609) then
  player:Teleport(530, -4014.080078, -11895.799805, -1.990842)
  end

  if(intid == 615) then
  player:Teleport(0, -234.495087, 1561.946411, 76.892143)
  end

  if(intid == 616) then
  player:Teleport(0, -11919.073242, -1202.459374, 92.298744)
  end

  if(intid == 6146) then
  player:Teleport(1, -8621.922852, 1976.028198, 100.720665)
  end

  if(intid == 617) then
  player:Teleport(0, 2870.442627, -819.985229, 160.331085)
  end

  if(intid == 22) then
  player:Teleport(0, 3359.111572, -3380.8444238, 144.781860)
  end

  if(intid == 23) then
  player:Teleport(0, 1267.468628, -2556.651367, 94.127983)
  end

  if(intid == 24) then
  player:Teleport(0, -7527.129883, -1224.997437, 285.733002)
  end

  if(intid == 25) then
  player:Teleport(1, -4708.491699, -3727.672363, 54.535076)
  end

  if(intid == 26) then
  player:Teleport(0, -7515.409668, -1045.369629, 182.301208)
  end

  if(intid == 27) then
  player:Teleport(0, -11122.913086, -2014.498779, 47.079350)
  end

  if(intid == 28) then
  player:Teleport(0, 3132.915283, -3731.012939, 138.658371)
  end

  if(intid == 29) then
  player:Teleport(1, -8519.718750, -4297.542480, -208.441376)
  end

  if(intid == 30) then
  player:Teleport(530, -247.9672, 948.5709, 84.3798)
  end

  if(intid == 31) then
  player:Teleport(530, -1045.0179, 5380.0288, 22.1216)
  end

  if (intid == 32) then
  player:Teleport(530, -468, 8418, 28)
  end

  if(intid == 33) then
  player:Teleport(530, 1552.2236, 6813.3798, 125.1364)
  end

  if(intid == 34) then
  player:Teleport(530, 3396, 4185, 137)
  end

  if(intid == 35) then
  player:Teleport(530, -2276.82, 5132.03, -8.62994)
  end

  if(intid == 36) then
  player:Teleport(530, -3004.3488, 2968.4343, 81.8821)
  end

  if(intid == 37) then
  player:Teleport(530, -1849.4200, 5401.4599, -12.4279)
  end

  if(intid == 38) then
  player:Teleport(530, -1849.4200, 5401.4599, -12.4279)
  end

  if(intid == 45) then
  player:Teleport(0, -13243.240234, 197.949799, 32.112690)
  end

  if(intid == 46) then
  player:Teleport(530, 12956.072266, -6943.814453, 9.968110)
  end

  if(intid == 100) then
  player:Teleport(1, 9874.646484, 595.742432, 1303.874023)
  end

  if(intid == 102) then
  player:Teleport(530, -2721.68, -12208.9, 10.0882)
  end

  if(intid == 11100) then
  player:Teleport(0, -13392.915039, -876.992798, 4.036050)
  end

  if(intid == 10011) then
  player:Teleport(1, -8621.922852, 1976.028198, 100.720665)
  end

  if(intid == 103) then
  player:Teleport(530, -4020.48, -13783.3, 74.9001)
  end

  if(intid == 105) then
  player:Teleport(1, 6207.5, -152.833, 80.8185)
  end

  if(intid == 106) then
  player:Teleport(1, 7101.68, -2670.2, 512.2)
  end

  if(intid == 107) then
  player:Teleport(1, 5483.9, -749.881, 335.621)
  end

  if(intid == 108) then
  player:Teleport(1, 6107.62, -4181.6, 853.322)
  end

  if(intid == 109) then
  player:Teleport(1, 2717.1, 5967.91, 107.4)
  end

  if(intid == 111) then
  player:Teleport(1, 341.42, -4684.7, 31.9493)
  end

  if(intid == 112) then
  player:Teleport(1, 1145.85, 664.812, 143)
  end

  if(intid == 113) then
  player:Teleport(1, -93.1614, 1691.15, 90.0649)
  end

  if(intid == 114) then
  player:Teleport(1, -90.19003, -1943.44, -180.4727)
  end

  if(intid == 115) then
  player:Teleport(1, -1840.75, 5359, -7.845)
  end

  if(intid == 116) then
  player:Teleport(1, -4458.93, 243.415, -65.6136)
  end

  if(intid == 71100) then
  player:Teleport(0, -8186.021973, -303.717865, 238.314270)
  end

  if(intid == 117) then
  player:Teleport(1, -3463.26, -4123.13, 18.1043)
  end

  if(intid == 118) then
  player:Teleport(1, -4932.53, -1596.05, 85.8157)
  end

  if(intid == 119) then
  player:Teleport(1, -7932.61, -2139.61, -229.728)
  end

  if(intid == 120) then
  player:Teleport(1, -7373.69, -2950.2, -11.7598)
  end

  if(intid == 121) then
  player:Teleport(1, -7167.86, -3807.46, 11.7068)
  end

  if(intid == 201) then
  player:Teleport(530, 9449.15, -6782.61, 16.6167)
  end

  if(intid == 202) then
  player:Teleport(530, 7880, -6193, 22)
  end

  if(intid == 203) then
  player:Teleport(0, 1224.36, -1151.97, 61.7327)
  end

  if(intid == 205) then
  player:Teleport(0, 2019.35, 1904.36, 106.144)
  end

  if(intid == 206) then
  player:Teleport(0, 1919.44, -4306.23, 77.838)
  end

  if(intid == 207) then
  player:Teleport(0, 511.536, 1638.63, 121.417)
  end

  if(intid == 208) then
  player:Teleport(0, 272.704, -654.514, 129.609)
  end

  if(intid == 209) then
  player:Teleport(0, 139.375, -1982.79, 134.043)
  end

  if(intid == 210) then
  player:Teleport(0, -852.854, -576.712, 21.0293)
  end

  if(intid == 211) then
  player:Teleport(0, -4086.36, -2610.95, 47.0143)
  end

  if(intid == 212) then
  player:Teleport(0, -5425.924316, -224.271957, 404.984344)
  end

  if(intid == 213) then
  player:Teleport(0, -4939.1, -3423.74, 306.595)
  end

  if(intid == 214) then
  player:Teleport(0, -6018.138184, -3311.517822, 261.744324)
  end

  if(intid == 215) then
  player:Teleport(0, -7176.63, -937.667, 171.206)
  end

  if(intid == 216) then
  player:Teleport(0, -7907.41, -1128.66, 192.056)
  end

  if(intid == 217) then
  player:Teleport(0, -9621.383789, -371.068207, 57.471478)
  end

  if(intid == 218) then
  player:Teleport(0, -9219.37, -2149.94, 71.606)
  end

  if(intid == 219) then
  player:Teleport(0, -10264.6, -3059.9, 19.9356)
  end

  if(intid == 220) then
  player:Teleport(0, -11224.254883, -378.471802, 52.764240)
  end

  if(intid == 221) then
  player:Teleport(0, -10435.4, -1809.28, 101)
  end

  if(intid == 222) then
  player:Teleport(0, -11204.5, -2730.61, 15.8972)
  end

  if(intid == 223) then
  player:Teleport(0, -11634.8, -54.0697, 14.4439)
  end

  if(intid == 618) then
  player:Teleport(530, -360.671, 3071.9, -15.0977)
  end

  if(intid == 619) then
  player:Teleport(542, -3.9967, 14.6363, -44.8009)
  end

  if(intid == 631) then
  player:Teleport(530, 721.926, 7012.24, -73.065)
  end

  if(intid == 632) then
  player:Teleport(530, 779.802, 6769.33, -71.4282)
  end

  if(intid == 621) then
  player:Teleport(530, -3101.47, 4947.11, -101.177)
  end

  if(intid == 623) then
  player:Teleport(530, -3357.32, 5216.77, -101.049)
  end

  if(intid == 625) then
  player:Teleport(1, -8195.94, -4500.13, 9.60819)
  end

  if(intid == 622) then
  player:Teleport(530, -3360.13, 4667.85, -101.047)
  end

  if(intid == 630) then
  player:Teleport(0, -11634.8, -54.0697, 14.4439)
  end

  if(intid == 624) then
  player:Teleport(530, -3635.76, 4931.82, -100.034)
  end

  if(intid == 620) then
  player:Teleport(530, -309.83, 3080.08, -3.63538)
  end

  if(intid == 627) then
  player:Teleport(530, 2885.2, 1564.73, 248.874)
  end

  if(intid == 628) then
  player:Teleport(530, 3405.48, 1489.14, 183.838)
  end

  if(intid == 629) then
  player:Teleport(530, 2872, 1555.29, 253.159)
  end

  if(intid == 445) then
  player:Teleport(585, 2.19347, -0.123698, -2.8025)
  end

  if(intid == 446) then
  player:Teleport(530, 3606.85, 5260.49, 4.1724)
  end

  if(intid == 447) then
  player:Teleport(530, -319.635, 3102.03, -113.937)
  end

  if(intid == 448) then
  player:Teleport(530, 6850, -7950, 170)
  end

  if(intid == 1002) then
  player:Teleport(169, 1832.160156, -3088.207275, -20.999229)
  end

  if(intid == 449) then
  player:Teleport(530, 742.883, 6867.19, -68.8289)
  end

  if(intid == 450) then
  player:Teleport(530, 3087.22, 1380.7, 184.883)
  end

  if(intid == 11200) then
  player:Teleport(1, -10736.500977, 2460.961182, 6.909386, 4.407654)
  end

  if(intid == 451) then
  player:Teleport(530, -3604.74, 328.252, 38.3077)
  end

  if(intid == 452) then
  player:Teleport(580, 1791.17, 926.31, 15.1135)
  end

  if(intid == 501) then
  player:Teleport(571, 2087.0109, 6508.6171, 1.4727)
  end

  if(intid == 502) then
  player:Teleport(571, 5434.8281, -1022.4812, 175.0125)
  end

  if(intid == 503) then
  player:Teleport(571, 5811.4067, 647.7883, 647.4152)
  end

  if(intid == 504) then
  player:Teleport(571, 3511.6850, 2841.8454, 36.7473)
  end

  if(intid == 505) then
  player:Teleport(571, 3346.2551, -4486.8173, 259.2319)
  end

  if(intid == 506) then
  player:Teleport(571, 2195.3654, -4526.7729, 216.7943)
  end

  if(intid == 507) then
  player:Teleport(571, 6729.2387, 2510.4931, 427.7868)
  end

  if(intid == 508) then
  player:Teleport(570, 4913.3090, 5536.0737, -76.4190)
  end

  if(intid == 509) then
  player:Teleport(571, 6196.4174, -776.7462, 402.3688)
  end

  if(intid == 510) then
  player:Teleport(571, 5443.4326, -1259.7487, 248.7494)
  end

  if(intid == 511) then
  player:Teleport(609, 2355.7048, -5662.7075, 426.0274)
  end

  if(intid == 1700) then
  player:Teleport(36, -1646.924683, 470.985229, 3.739470)
  end

  if(intid == 177700) then
  player:Teleport(0, -11139.400391, -1717.920044, -29.737038)
  end

  if(intid == 521) then
  player:Teleport(574, 149, -88, 13)
  end

  if(intid == 522) then
  player:Teleport(575, 570, -327, 111)
  end

  if(intid == 523) then
  player:Teleport(576, 146, -10, -16)
  end

  if(intid == 524) then
  player:Teleport(578, 1129, 1052, 70)
  end

  if(intid == 525) then
  player:Teleport(599, 1153, 811, 196)
  end

  if(intid == 526) then
  player:Teleport(602, 1333, -237, 41)
  end

  if(intid == 527) then
  player:Teleport(603, 1739, 310, 119)
  end

  if(intid == 528) then
  player:Teleport(600, -518, -488, 11)
  end

  if(intid == 529) then
  player:Teleport(604, 2031, 805, 246)
  end

  if(intid == 530) then
  player:Teleport(1, -8638, -4382, -207)
  end

  if(intid == 531) then
  player:Teleport(595, 1967, 1287, 146)
  end

  if(intid == 532) then
  player:Teleport(595, 2300, 1495, 129)
  end

  if(intid == 533) then
  player:Teleport(595, 2258.3, 1153.6, 139)
  end

  if(intid == 534) then
  player:Teleport(595, 1560.4, 603.3, 100)
  end

  if(intid == 535) then
  player:Teleport(595, 1654.3, 1611.9, 117)
  end

  if(intid == 536) then
  player:Teleport(607, 1605, 32, 23)
  end

  if(intid == 778) then
  player:Teleport(571, 1248.92, -4853.94, 219.231)
  end

  if(intid == 779) then
  player:Teleport(571, 1215.37, -4866.46, 47.8483)
  end

  if(intid == 780) then
  player:Teleport(571, 4775.11, -2035.08, 229.387)
  end

  if(intid == 781) then
  player:Teleport(571, 9174.49, -1377.79, 1102.41)
  end

  if(intid == 782) then
  player:Teleport(571, 8923.74, -986.607, 1039.35)
  end

  if(intid == 783) then
  player:Teleport(571, 3674, -1270, 244)
  end

  if(intid == 784) then
  player:Teleport(571, 3879.34, 6979.7, 152.042)
  end

  if(intid == 785) then
  player:Teleport(571, 3881.67, 6984.54, 73.7606)
  end

  if(intid == 786) then
  player:Teleport(571, 3879.99, 6984.38, 106.321)
  end

  if(intid == 787) then
  player:Teleport(571, 3717.18, 2154.97, 36.4342)
  end

  if(intid == 788) then
  player:Teleport(571, 3717.18, 2154.97, 36.4342)
  end

  if(intid == 800) then
  player:Teleport(603, -863.575, -149.027, 458.885)
  end

  if(intid == 801) then
  player:Teleport(603, 1497.971, -24.3288, 420.966)
  end

  if(intid == 802) then
  player:Teleport(571, 4687.669922, 1245.670044, 142.494995)
  end

  if(intid == 60111) then
  player:Teleport(0, -9275.851563, -2288.102051, 67.950417) --NoN PvP mall

  end
  if(intid == 602) then
  player:Teleport(0, -5133.77, -1710.88, 497.83) --Ice thing

  end
  if(intid == 603) then
  player:Teleport(0, -8190.44, -297.20, 237.89) --

  end
  if(intid == 604) then
  player:Teleport(0, 1596.04, -5566.19, 111.17) --
  end

  if(intid == 1001) then
  player:Teleport(169, 2787, -3639, 92)
  end
  if(intid == 415) then
  player:UnlearnSpell(51303)
  end
  if(intid == 416) then
  player:LearnSpell(51303)
  end
  if(intid == 417) then
  player:UnlearnSpell(51298)
  end
  if(intid == 418) then
  player:LearnSpell(51298)
  end
  if(intid == 419) then
  player:UnlearnSpell(51312)
  end
  if(intid == 420) then
  player:LearnSpell(51312)
  end
  if(intid == 421) then
  player:UnlearnSpell(51305)
  end
  if(intid == 422) then
  player:LearnSpell(51305)
  end
  if(intid == 423) then
  player:UnlearnSpell(50301)
  end
  if(intid == 424) then
  player:LearnSpell(50301)
  end
  if(intid == 425) then
  player:UnlearnSpell(45380)
  end
  if(intid == 426) then
  player:LearnSpell(45380)
  end
  if(intid == 427) then
  player:UnlearnSpell(51310)
  end
  if(intid == 428) then
  player:LearnSpell(51310)
  end
  if(intid == 429) then
  player:UnlearnSpell(51301)
  end
  if(intid == 430) then
  player:LearnSpell(51301)
  end
  if(intid == 431) then
  player:UnlearnSpell(50309)
  end
  if(intid == 432) then
  player:LearnSpell(50309)
  end
  if(intid == 433) then
  player:UnlearnSpell(50307)
  end
  if(intid == 434) then
  player:LearnSpell(50307)
  end
  if(intid == 435) then
  player:UnlearnSpell(51295)
  end
  if(intid == 436) then
  player:LearnSpell(51295)
  end
  if(intid == 437) then
  player:UnlearnSpell(50299)
  end
  if(intid == 438) then
  player:LearnSpell(50299)
  end
  if(intid == 439) then
  player:UnlearnSpell(51293)
  end
  if(intid == 440) then
  player:LearnSpell(51293)
  end

  if(intid == 441) then
  player:UnlearnSpell(51308)
  end
  if(intid == 442) then
  player:LearnSpell(51308)
  end

  if (intid == 50) then
  player:AdvanceSkill(333, 450);
  player:AdvanceSkill(197, 450);
  player:AdvanceSkill(202, 450);
  player:AdvanceSkill(755, 450);
  player:AdvanceSkill(171, 450);
  player:AdvanceSkill(164, 450);
  player:AdvanceSkill(182, 450);
  player:AdvanceSkill(165, 450);
  player:AdvanceSkill(186, 450);
  player:AdvanceSkill(393, 450);
  player:AdvanceSkill(185, 450);
  player:AdvanceSkill(129, 450);
  player:AdvanceSkill(356, 450);
  player:AdvanceSkill(773, 450);
  player:AdvanceSkill(633, 1000);
  unit:GossipComplete(player)
  unit:SendChatMessage(12,0,"All Skills At Max")
  unit:GossipMenuAddItem(0, "[Back]", 5, 0)
  end

  end

  RegisterUnitGossipEvent(400035, 1, "On_Gossip_Talk")
  RegisterUnitGossipEvent(400035, 2, "On_Gossip_Select")

  کاربر مقابل پست Nightprince عزیز را پسندیده است:

  Assassin (01-26-2016)


 2. # ADS
  سیستم تبلیغات
  تاریخ عضویت
  01/01/2014
  محل سکونت
  Advertising world
  نوشته ها
  پستی ندارد.
   

 3. #2
  جایزه ها:
  پایان دهنده بحث ها

  شماره عضویت
  8
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  نوشته ها
  269
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 88
  مورد پسند : 243 بار در 122 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  و اینم Teleport با عکس برای کر ArcEMu


  کد PHP:
  --[[

       
  Powerd By Yekta-Core.IR
       
       
       cretore by Hamed
  .Ezio
       
  ]]--

  function 
  On_Gossip(uniteventplayer)
  unit:GossipCreateMenu(50player0)
  local race=player:GetPlayerRace()
  if 
  race==or race==or race==or race==or race==10 then
  unit
  :GossipMenuAddItem(10"|cffFF0000|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Sylvanas:30|t Horde Zones",5000)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cffFF0000|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Sylvanas:30|t Horde Citys",10)
  end
  local race
  =player:GetPlayerRace()
  if 
  race==or race==or race==or race==or race==11 then
  unit
  :GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t  Alliance Zones",4000)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t  Alliance Citys",20)
  end
  unit
  :GossipMenuAddItem(1"|TInterface\\icons\\INV_Misc_Bag_EnchantedMageweave:30|t Shattrath Mall"38,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|TInterface\\icons\\Achievement_Zone_IceCrown_01:30|t Locations in Northrend"970)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|TInterface\\icons\\Spell_Holy_LightsGrace:30|t Locations in Azeroth"30)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|TInterface\\icons\\Spell_Misc_EmotionHappy:30|t Instances in Azeroth"50)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|TInterface\\icons\\T_RobotIcon:30|tLocations in Outland"60)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|TInterface\\icons\\Thrown_1H_Harpoon_D_01:30|tInstances in Outland"70)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|Tinterface\\icons\\Spell_Shadow_Teleport:30|tEvent"9950)
  unit:GossipMenuAddItem(9"|Tinterface\\icons\\Achievement_Arena_2v2_7:30|tArenas"45,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(11"|Tinterface\\icons\\Achievement_Boss_GruulTheDragonkiller:30|tThorim World Boss"10010)
  unit:GossipMenuAddItem(0"|Tinterface\\icons\\Spell_Shadow_DeathScream:30|tRemove Ressurection Sickness"90920)
  player:SendAreaTriggerMessage("Hello there where are you going today!")
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  function Gossip_Submenus(uniteventplayeridintidcode)
  if(
  intid == 75then
  unit
  :GossipCreateMenu(50player0)
  local race=player:GetPlayerRace()
  if 
  race==or race==or race==or race==or race==10 then
  unit
  :GossipMenuAddItem(10"|cffFF0000|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Sylvanas:30|t Horde Zones",5000)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cffFF0000|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_Sylvanas:30|t Horde Citys",10)
  end
  local race
  =player:GetPlayerRace()
  if 
  race==or race==or race==or race==or race==11 then
  unit
  :GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t  Alliance Zones",4000)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Achievement_Leader_King_Varian_Wrynn:30|t  Alliance Citys",20)
  end
  unit
  :GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\INV_Misc_Bag_EnchantedMageweave:30|t Shattrath Mall"38,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Achievement_Zone_IceCrown_01:30|t Locations in Northrend"970)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Spell_Holy_LightsGrace:30|t Locations in Azeroth"30)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Spell_Misc_EmotionHappy:30|t Instances in Azeroth"50)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\T_RobotIcon:30|tLocations in Outland"60)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|TInterface\\icons\\Thrown_1H_Harpoon_D_01:30|tInstances in Outland"70)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Tinterface\\icons\\Spell_Shadow_Teleport:30|tEvent"9950)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Tinterface\\icons\\Achievement_Arena_2v2_7:30|tArenas"45,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Tinterface\\icons\\Achievement_Boss_GruulTheDragonkiller:30|tThorim World Boss"10010)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Tinterface\\icons\\Spell_Nature_UnyeildingStamina:30|tRemove Ressurection Sickness"90920)
  player:SendAreaTriggerMessage("Hello there where are you going today!")
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 500then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Horde Mall Zone|"5780)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Horde Start Area 1-70|"29030)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Horde Beta Leveling Road 100-255|"129040)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Horde Meta Road| 70-255"129050)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Horde Quick Road 200-255|"170700)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Boss Hideout|"129040)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cffFF0000|Horde Boss 255|"15020)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Jamitos Level 200 Boss|"150000)
  player:SendAreaTriggerMessage("Have fun and remember to vote!")
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Main Menu|"750)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|GM OFFICE|"1180)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 17070then
  player
  :Teleport(0, -1042.877441, -3551.30224654.977585)
  end

  if(intid == 7070then
  player
  :Teleport(17309.867188, -887.54193131.559586)
  end

  if(intid == 7071then
  player
  :Teleport(0, -246.9185331532.94763277.121796)
  end

  if(intid == 12904then
  player
  :Teleport(0, -4322.142090, -3184.002930322.722137)
  end

  if(intid == 12905then
  player
  :Teleport(0, -4771.063965, -3525.218018303.590790)
  end

  if(intid == 2903then
  player
  :Teleport(16925.790039, -2274.969971590.013000)
  end

  if(intid == 2904then
  player
  :Teleport(1, -6287.853516, -383.331238, -0.947034)
  end

  if(intid == 12904then
  player
  :Teleport(11274.176392, -4331.42919933.097721)
  end

  if(intid == 2905then
  player
  :Teleport(1, -5660.225098, -3493.307617, -57.450867)
  end

  if(intid == 12905then
  player
  :Teleport(0, -11298.624023, -367.17395065.445702)
  end

  if(intid == 2906then
  player
  :Teleport(14582.560059, -3820.830078978.575012)
  end

  if(intid == 2951then
  player
  :Teleport(11814.209961, -4418.845215, -18.449379)
  end

  if(intid == 2952then
  player
  :Teleport(469, -7665.308105, -1101.903564399.679382)
  end

  if(intid == 2953then
  player
  :Teleport(0, -248.3178251527.97888277.162613)
  end

  if(intid == 400then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(51player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Leveling Instances"29500)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Alliance Mall Zone"5670)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Alliance Start Area 1-230"29060)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Alliance Beta Leveling Road 100-255"29040)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Alliance Meta Road 70-255"29050)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Alliance Quick Road 200-255"70700)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Boss Hideout"129030)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cffFFFF05Alliance Boss 255"15020)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Jamitos Level 200 Boss"15000)
  player:SendAreaTriggerMessage("Have fun and remember to vote!")
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Main Menu|"750)
  unit:GossipMenuAddItem(10"GM OFFICE"1180)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 2950then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape tahts noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(51player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Cave of Rage 70-150"29510)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Lair of the Blackwing 150-255"29520)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Shadow of the Keep 100-200"29530)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 45then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(51player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Gurubashi Arena"7770)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Blood Arena"7780)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Blood Ring"7790)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Cube"7760)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Maul"7090)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  player:SendAreaTriggerMessage("HaHa you will get your ass kicked in our arenas!")
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 15000then
  player
  :Teleport(17567.507324, -2891.146240460.661255)
  end

  if(intid == 2900then
  player
  :Teleport(1, -4285.628418, -785.919495, -52.691986)
  end

  if(intid == 2901then
  player
  :Teleport(1, -6286.524902, -385.8104861.208365)
  end

  if(intid == 1then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(51player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Orgrimmar|"100)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Undercity|"110)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Thunder Bluff|"120)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Silvermoon|"130)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dalaran|"46,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 2then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(52player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Stormwind|"140)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Ironforge|"150)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Darnassus|"160)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Exodar|"170)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dalaran|"46,  0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 3then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(53player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Eastern Kingdoms|"400)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Kalimdor|"410)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 40then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(54player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Alterac Mountains|"2080)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Badlands|"2140)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Blasted Lands|"2220)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Burning Steppes|"2160)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Deadwind Pass|"2210)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dun Morogh|"2120)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Duskwood|"2200)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Eastern Plaguelands|"2060)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Elwynn Forest|"2170)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Eversong Woods|"2010)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Ghostlands|"2020)
  unit:GossipMenuAddItem(10"-->Second Page-->"430)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"30)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 8081then
  unit
  :GossipCreateMenu(61player0)
  if (
  player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(5)
  unit:SendChatMessage(120"You Cant Use Heal In Combat Noob! Your health is Lowered As Punishment!")
  else
  unit:GossipMenuAddItem(10"Hmm.... Yes!"80830)
  unit:GossipMenuAddItem(10"No thank you!"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 8083then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(5)
  unit:SendChatMessage(120"You Cant Use Heal In Combat Noob! Your health is Lowered As Punishment!")
  else
  player:SendAreaTriggerMessage("You have been healed to max, remember to vote!")
  unit:FullCastSpellOnTarget(3409player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(6907player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(744player)
  player:SetHealthPct(100)
  unit:GossipComplete(player)
  end
  end

  if(intid == 8085then
  player
  :SendAreaTriggerMessage("Think faster next time...!")
  player:SetHealthPct(1)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:GossipComplete(player)
  end

  if(intid == 41then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Ashenvale|"1090)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Azuremyst Isle|"1030)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Bloodmyst Isle|"1020)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Darkshore|"1050)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Desolace|"1130)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Durotar|"1110)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dustwallow Marsh|"1170)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Felwood|"1070)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Feralas|"1160)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Moonglade|"1060)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Mulgore|"1150)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Silithus|"1200)
  unit:GossipMenuAddItem(10"-->Second Page-->"430)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"30)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 42then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Hillsbrad Foothills|"2100)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Loch Modan|"2130)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Redridge Mountains|"2180)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Searing Gorge|"2150)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Silverpine Forest|"2070)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Strangethorn Vale|"2230)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Swamp Of Sorrows|"2190)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Hinterlands|"2090)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Trisfal Glades|"2050)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Western Plaguelands|"2030)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Wetlands|"2110)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"30)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 43then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Stonetalon Mountains|"1120)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Tanaris|"1210)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Teldrassil|"1000)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Barrens|"1140)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Thousand Needles|"1180)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Un'Goro Crater|"1190)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"30)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 1001then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Go Fight The Boss!|"100190)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000|Main Menu|"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 995then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Hamed")
  else
  unit:GossipCreateMenu(55player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Event 1"54540)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000|Main Menu|"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 10202then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  unit
  :SendChatMessage(120"Ohhh, i can't train your skills while your in combat.. Makes me too scared to remember what to do!")
  else
  player:AdvanceSkill(44,1275)
  player:AdvanceSkill(45,1275)
  player:AdvanceSkill(55,1275)
  player:AdvanceSkill(46,1275)
  player:AdvanceSkill(43,1275)
  player:AdvanceSkill(173,1275)
  player:AdvanceSkill(473,1275)
  player:AdvanceSkill(176,1275)
  player:AdvanceSkill(226,1275)
  player:AdvanceSkill(229,1275)
  player:AdvanceSkill(160,1275)
  player:AdvanceSkill(172,1275)
  player:AdvanceSkill(266,1275)
  player:AdvanceSkill(136,1275)
  player:AdvanceSkill(54,1275)
  player:AdvanceSkill(160,1275)
  player:AdvanceSkill(162,1275)
  player:SendAreaTriggerMessage("I have advanced your skills as much as your level allows!")
  unit:GossipComplete(player)
  end
  end

  if(intid == 1000then
  player
  :Teleport(469, -7665.006348, -1102.048950399.679230)
  end

  if(intid == 10019then
  player
  :Teleport(5717371.120117, -527.5889281897.495728)
  end

  if(intid == 5454then
  player
  :Teleport(0, -11918.191406, -1892.86291563.845139)
  end

  if(intid == 1002then
  player
  :Teleport(5302891.5866701572.162720248.763815)
  end

  if(intid == 1500then
  player
  :Teleport(0334.382446372.605347, -38.309719)
  end

  if(intid == 1501then
  player
  :Teleport(0, -10428.820313, -422.00842344.391155)
  end

  if(intid == 1502then
  player
  :Teleport(530, -2619.9096688320.870117, -62.219124)
  end

  if(intid == 834then
  player
  :Teleport(43, -161.737076132.046326, -73.882683)
  end 

  if(intid == 1010then
  player
  :Teleport(16925.790039, -2274.969971590.013000)
  end

  if(intid == 1011then
  player
  :Teleport(14582.560059, -3820.830078978.575012)
  end

  if(intid == 1012then
  player
  :Teleport(11814.668335, -4419.4147480, -18.812292)
  end

  if(intid == 835then
  player
  :Teleport(48, -151.889999106.959999, -39.869999)
  end 

  if(intid == 836then
  player
  :Teleport(471943.0000001544.63000581.997025)
  end 

  if(intid == 837then
  player
  :Teleport(1891691.0100101053.74450718.677431)
  end 

  if(intid == 838then
  player
  :Teleport(189862.3804321321.96203618.676479)
  end

  if(intid == 839then
  player
  :Teleport(1891614.569580, -323.61587518.675322)
  end

  if(intid == 820then
  player
  :Teleport(189257.482117, -209.07096918.677341)
  end 

  if(intid == 821then
  player
  :Teleport(2091221.819946840.7459728.976506)
  end 

  if(intid == 822then
  player
  :Teleport(0, -10265.416016, -3887.859131, -38.769176)
  end

  if(intid == 5then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(56player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shadowfang Keep|"190)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Zul'Gurub|"200)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Scarlet Monastery|"210)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Stratholme|"220)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Scholomance|"230)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Blackrock|"240)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Onyxia's Lair|"250)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Molten Core|"260)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Karazhan|"270)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Naxxramas|"280)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Caverns Of Time|"290)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 6then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(57player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Hellfire|"300)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Zangremarsh|"310)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Nagrand|"320)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Blades Edge|"330)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Netherstorm|"340)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Terokkar Forest|"350)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shadowmoon Valley|"360)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shattrath|"370)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 7then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(58player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Outland Raids|"410)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Hellfire Ramparts|"4300)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The BloodFurnace|"4310)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shattered Halls|"4410)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Mana-Tombs|"4340)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Sethekk Halls|"4380)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Auchenai Crypts|"4350)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shadow Labyrinth|"4400)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Caverns of Time|"4360)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Shadow Labyrinth|"4400)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Magisters Terrace|"4450)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000-->Second Page-->"470)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 47then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(59player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Gruul's Lair|"4460)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Magtheridon's Lair|"4470)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Zul'Aman|"4480)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Serpentshrine Cavern|"4490)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Eye|"4500)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Black Temple|"4510)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Sunwell Plateau|"4520)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"70)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 48then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(60player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Mechanar|"4420)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Botanica|"4430)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Arcatraz|"4440)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Steamvault|"4390)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Slave Pens|"4320)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Underbog|"4330)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Back]"70)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 8then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(50player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Terrace of Light"380)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 99then
  unit
  :GossipCreateMenu(50player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"So, you want to get buffed hardstyle or noobie style?"990)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Hardstyle!"80490)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Noobie style!"80500)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 8049then
  unit
  :GossipCreateMenu(61player0)
  player:SetHealthPct(40)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(56920player)
  player:SendAreaTriggerMessage("Live on the hardway tuff guy!")
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 8050then
  unit
  :GossipCreateMenu(61player0)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33077player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33078player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33079player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33080player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33081player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(33082player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(24705player)
  unit:FullCastSpellOnTarget(26035player)
  player:SendAreaTriggerMessage("Noob buffs, i hope you enjoy them!")
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 97then
  if (player:IsInCombat() == truethen
  player
  :SetHealthPct(1)
  unit:SendChatMessage(120"Using me in combat to escape thats noobie! Your health is lowered as Punishment!")
  else
  unit:GossipCreateMenu(500player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Borean Tundra|"5010)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Crystalsong Forest|"5020)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dalaran (City)|"5030)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Dragonblight|"5040)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Grizzly Hills|"5050)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Howling Fjord|"5060)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Icecrown|"5070)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Sholazar Basin|"5080)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|The Storm Peaks|"5090)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|Zul'Dark|"5100)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|DK Start Zone|"5110)
  unit:GossipMenuAddItem(10"|cff990000[Main Menu]"750)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end
  end

  if(intid == 9090then
  unit
  :GossipCreateMenu(500player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"If you want me to remove your sickness, ill lower your HP to 10%!"90900)
  unit:GossipMenuAddItem(10"Is that a deal?!"90910)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 9091then
  unit
  :GossipCreateMenu(500player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"YES!"90920)
  unit:GossipMenuAddItem(10"NO!"750)
  unit:GossipMenuAddItem(10"I DONT KNOW!"80850)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 9092then
  unit
  :GossipCreateMenu(62player0)
  unit:GossipMenuAddItem(10"[Main Menu]"750)
  player:SendAreaTriggerMessage("Your Sickness has been cured, but health is reduced!")
  player:LearnSpell(15007)
  player:UnlearnSpell(15007)
  player:SetHealthPct(10)
  unit:GossipSendMenu(player)
  end

  if(intid == 10then
  player
  :Teleport(11484, -441725)
  end

  if(intid == 11then
  player
  :Teleport(0183123860)
  end

  if(intid == 12then
  player
  :Teleport(1, -1277118131)
  end

  if(intid == 13then
  player
  :Teleport(5309413, -727714)
  end

  if(intid == 14then
  player
  :Teleport(0, -8913.23554.63394.7944)
  end

  if(intid == 15then
  player
  :Teleport(0, -4981.25, -881.542502.66)
  end

  if(intid == 833then
  player
  :Teleport(3892.258112, -10.744517, -16.434870)
  end

  if(intid == 16then
  player
  :Teleport(1994824131327)
  end

  if(intid == 17then
  player
  :Teleport(530, -4014.080078, -11895.799805, -1.990842)
  end

  if(intid == 19then
  player
  :Teleport(0, -234.4950871561.94641176.892143)
  end

  if(intid == 20then
  player
  :Teleport(0, -11919.073242, -1202.45937492.298744)
  end

  if(intid == 21then
  player
  :Teleport(02870.442627, -819.985229160.331085)
  end

  if(intid == 22then
  player
  :Teleport(03359.111572, -3380.8444238144.781860)
  end

  if(intid == 23then
  player
  :Teleport(01267.468628, -2556.65136794.127983)
  end

  if(intid == 24then
  player
  :Teleport(0, -7527.129883, -1224.997437285.733002)
  end

  if(intid == 25then
  player
  :Teleport(1, -4708.491699, -3727.67236354.535076)
  end

  if(intid == 26then
  player
  :Teleport(0, -7515.409668, -1045.369629182.301208)
  end

  if(intid == 27then
  player
  :Teleport(0, -11122.913086, -2014.49877947.079350)
  end

  if(intid == 28then
  player
  :Teleport(03132.915283, -3731.012939138.658371)
  end

  if(intid == 29then
  player
  :Teleport(1, -8519.718750, -4297.542480, -208.441376)
  end

  if(intid == 30then
  player
  :Teleport(530, -247.9672948.570984.3798)
  end

  if(intid == 31then
  player
  :Teleport(530, -1045.01795380.028822.1216)
  end

  if (intid == 32then
  player
  :Teleport(530, -468841828)
  end

  if(intid == 33then
  player
  :Teleport(5301552.22366813.3798125.1364)
  end

  if(intid == 34then
  player
  :Teleport(53033964185137)
  end

  if(intid == 35then
  player
  :Teleport(530, -2276.825132.03, -8.62994)
  end

  if(intid == 36then
  player
  :Teleport(530, -3004.34882968.434381.8821)
  end

  if(intid == 37then
  player
  :Teleport(530, -1849.42005401.4599, -12.4279)
  end

  if(intid == 669then
  player
  :Teleport(6031673.903809, -24.098600427.311707)
  end

  if(intid == 38then
  player
  :Teleport(530, -1821.6455085415.8701170.857084)
  end

  if(intid == 46then
  player
  :Teleport(5715785.240234724.909973641.080994)
  end

  if(intid == 100then
  player
  :Teleport(19874.646484595.7424321303.874023)
  end

  if(intid == 102then
  player
  :Teleport(530, -2721.68, -12208.910.0882)
  end

  if(intid == 103then
  player
  :Teleport(530, -4020.48, -13783.374.9001)
  end

  if(intid == 105then
  player
  :Teleport(16207.5, -152.83380.8185)
  end

  if(intid == 106then
  player
  :Teleport(17101.68, -2670.2512.2)
  end

  if(intid == 107then
  player
  :Teleport(15483.9, -749.881335.621)
  end

  if(intid == 108then
  player
  :Teleport(16107.62, -4181.6853.322)
  end

  if(intid == 109then
  player
  :Teleport(12717.15967.91107.4)  (13469.43847.626.36476)
  end

  if(intid == 111then
  player
  :Teleport(1341.42, -4684.731.9493)
  end

  if(intid == 112then
  player
  :Teleport(11145.85664.812143)
  end

  if(intid == 113then
  player
  :Teleport(1, -93.16141691.1590.0649)
  end

  if(intid == 114then
  player
  :Teleport(1, -90.19003, -1943.44, -180.4727)
  end

  if(intid == 115then
  player
  :Teleport(1, -1840.755359, -7.845)
  end

  if(intid == 709then
  player
  :Teleport(1, -3750.5124511098.846294151.969482)
  end

  if(intid == 116then
  player
  :Teleport(1, -4458.93243.415, -65.6136)
  end

  if(intid == 117then
  player
  :Teleport(1, -3463.26, -4123.1318.1043)
  end

  if(intid == 118then
  player
  :Teleport(0, -1324.612305, -1245.64978032.123672)
  end

  if(intid == 119then
  player
  :Teleport(1, -7932.61, -2139.61, -229.728)
  end

  if(intid == 120then
  player
  :Teleport(1, -7373.69, -2950.2, -11.7598)
  end

  if(intid == 121then
  player
  :Teleport(1, -7373.69, -2950.2, -30.7598)
  end

  if(intid == 201then
  player
  :Teleport(5309449.15, -6782.6116.6167)
  end 

  if(intid == 202then
  player
  :Teleport(5307880, -619322)
  end

  if(intid == 203then
  player
  :Teleport(01224.36, -1151.9761.7327)
  end 

  if(intid == 205then
  player
  :Teleport(02019.351904.36106.144)
  end

  if(intid == 206then
  player
  :Teleport(01919.44, -4306.2377.838)
  end 

  if(intid == 207then
  player
  :Teleport(0511.5361638.63121.417)
  end

  if(intid == 208then
  player
  :Teleport(0272.704, -654.514129.609)
  end 

  if(intid == 209then
  player
  :Teleport(0139.375, -1982.79134.043)
  end 

  if(intid == 210then
  player
  :Teleport(0, -852.854, -576.71221.0293)
  end 

  if(intid == 211then
  player
  :Teleport(0, -4086.36, -2610.9547.0143)
  end

  if(intid == 212then
  player
  :Teleport(0, -5425.924316, -224.271957404.984344)
  end

  if(intid == 213then
  player
  :Teleport(0, -4939.1, -3423.74306.595)
  end

  if(intid == 214then
  player
  :Teleport(0, -6018.138184, -3311.517822261.744324)
  end 

  if(intid == 215then
  player
  :Teleport(0, -7176.63, -937.667171.206)
  end

  if(intid == 216then
  player
  :Teleport(0, -7907.41, -1128.66192.056)
  end 

  if(intid == 217then
  player
  :Teleport(0, -9621.383789, -371.06820757.471478)
  end

  if(intid == 218then
  player
  :Teleport(0, -9219.37, -2149.9471.606)
  end

  if(intid == 219then
  player
  :Teleport(0, -10264.6, -3059.919.9356)
  end                         

  if(intid == 220then
  player
  :Teleport(0, -11224.254883, -378.47180252.764240)
  end

  if(intid == 221then
  player
  :Teleport(0, -10435.4, -1809.28101)
  end

  if(intid == 222then
  player
  :Teleport(0, -11204.5, -2730.6115.8972)
  end

  if(intid == 223then
  player
  :Teleport(0, -11634.8, -54.069714.4439)
  end

  if(intid == 430then
  player
  :Teleport(530, -360.6713071.9, -15.0977)
  end 

  if(intid == 431then
  player
  :Teleport(542, -3.996714.6363, -44.8009)
  end 

  if(intid == 432then
  player
  :Teleport(530721.9267012.24, -73.065)
  end 

  if(intid == 433then
  player
  :Teleport(530779.8026769.33, -71.4282)
  end 

  if(intid == 434then
  player
  :Teleport(530, -3101.474947.11, -101.177)
  end 

  if(intid == 435then
  player
  :Teleport(530, -3357.325216.77, -101.049)
  end 

  if(intid == 777then
  player
  :Teleport(0, -13243.240234197.94979932.112690)
  end

  if(intid == 778then
  player
  :Teleport(530, -2044.3886726655.30859437.733746)
  end

  if(intid == 779then
  player
  :Teleport(12177.811523, -4764.24169967.311165)
  end

  if(intid == 776then
  player
  :Teleport(116227.86816416404.136719, -44.751499)
  end

  if(intid == 436then
  player
  :Teleport(1, -8195.94, -4500.139.60819)
  end 

  if(intid == 438then
  player
  :Teleport(530, -3360.134667.85, -101.047)
  end 

  if(intid == 439then
  player
  :Teleport(0, -11634.8, -54.069714.4439)
  end 

  if(intid == 440then
  player
  :Teleport(530, -3635.764931.82, -100.034)
  end 

  if(intid == 441then
  player
  :Teleport(530, -309.833080.08, -3.63538)
  end 

  if(intid == 442then
  player
  :Teleport(5302885.21564.73248.874)
  end

  if(intid == 443then
  player
  :Teleport(5303405.481489.14183.838)
  end

  if(intid == 444then
  player
  :Teleport(53028721555.29253.159)
  end 

  if(intid == 445then
  player
  :Teleport(5852.19347, -0.123698, -2.8025)
  end

  if(intid == 446then
  player
  :Teleport(5303606.855260.494.1724)
  end 

  if(intid == 447then
  player
  :Teleport(530, -319.6353102.03, -113.937)
  end 

  if(intid == 448then
  player
  :Teleport(5306850, -7950170)
  end 

  if(intid == 449then
  player
  :Teleport(530742.8836867.19, -68.8289)
  end 

  if(intid == 450then
  player
  :Teleport(5303087.221380.7184.883)
  end

  if(intid == 451then
  player
  :Teleport(530, -3604.74328.25238.3077)
  end

  if(intid == 452then
  player
  :Teleport(5801791.17926.3115.1135)
  end

  if(intid == 501then
  player
  :Teleport(5712087.01096508.61711.4727)
  end

  if(intid == 502then
  player
  :Teleport(5715434.8281, -1022.4812175.0125)
  end

  if(intid == 503then
  player
  :Teleport(5715811.4067647.7883647.4152)
  end

  if(intid == 504then
  player
  :Teleport(5713511.68502841.845436.7473)
  end

  if(intid == 505then
  player
  :Teleport(5713346.2551, -4486.8173259.2319)
  end

  if(intid == 506then
  player
  :Teleport(5712195.3654, -4526.7729216.7943)
  end

  if(intid == 507then
  player
  :Teleport(5716729.23872510.4931427.7868)
  end

  if(intid == 508then
  player
  :Teleport(5704913.30905536.0737, -76.4190)
  end

  if(intid == 509then
  player
  :Teleport(5716196.4174, -776.7462402.3688)
  end

  if(intid == 510then
  player
  :Teleport(5715443.4326, -1259.7487248.7494)
  end

  if(intid == 511then
  player
  :Teleport(6092355.7048, -5662.7075426.0274)
  end

  if(intid == 521then
  player
  :Teleport(574149, -8813)
  end

  if(intid == 522then
  player
  :Teleport(575570, -327111)
  end

  if(intid == 523then
  player
  :Teleport(576146, -10, -16)
  end

  if(intid == 524then
  player
  :Teleport(5781129105270)
  end

  if(intid == 525then
  player
  :Teleport(5991153811196)
  end

  if(intid == 526then
  player
  :Teleport(6021333, -23741)
  end

  if(intid == 527then
  player
  :Teleport(6031739310119)
  end

  if(intid == 528then
  player
  :Teleport(600, -518, -48811)
  end

  if(intid == 529then
  player
  :Teleport(6042031805246)
  end

  if(intid == 530then
  player
  :Teleport(1, -8638, -4382, -207)
  end

  if(intid == 531then
  player
  :Teleport(59519671287146)
  end

  if(intid == 532then
  player
  :Teleport(59523001495129)
  end

  if(intid == 533then
  player
  :Teleport(5952258.31153.6139)
  end

  if(intid == 534then
  player
  :Teleport(5951560.4603.3100)
  end

  if(intid == 535then
  player
  :Teleport(5951654.31611.9117)
  end

  if(intid == 536then
  player
  :Teleport(60716053223)
  end

  if(intid == 578then   --Horde Mall
  player
  :Teleport(11933.285889, -4370.04687521.199747)
  end


  if(intid == 567then   --Alliance Mall
  player
  :Teleport(0, -8452.386719346.997894120.885796)
  end
  end

  RegisterUnitGossipEvent
  (ID_NPC1"On_Gossip")
  RegisterUnitGossipEvent(ID_NPC2"Gossip_Submenus"

  3 کاربر پست Ezio عزیز را پسندیده اند .

  Assassin (01-26-2016),Nightprince (10-25-2014),stark (10-02-2015)

  ویرایش توسط Ezio : 10-25-2014 در ساعت 02:31 PM
  مردم دنیا زمان رو 3 حالت می بینن

  اما ما ایرانیا 4 حالت:

  زمان گذشته ، زمان حال ، زمان آینده ، زمـــان شـــــــاہ.....!!!!

  Hamed.Wower@yahoo.com

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •