سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: nerf کردن دمیج پت hunter و Dk

پیام شما

به هر ستون در یک جدول دیتابیس چه میگویند؟