سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات
ارور کامپایل ارور کامپایل
ارور کامپایل ارور کامپایل
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: ارور کامپایل

 1. #1

  شماره عضویت
  1297
  تاریخ عضویت
  Jun 2016
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  ارور کامپایل

  سلام. من سیستمم عوض کردم بعد ویندوز هم تغییر دادم از 7 به 10 بعد. هومدم فرایند cmake رو انجام دادم درست بود. بعد رفتم قسمت کیمپایل ارور 2تا ارور میداد . اگه کسی هست یه کمک کنه سریع حلش کنم. اینم ارروش.
  Severity Code Description Project File Line Suppression State
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "bool __cdecl StartDB(void)" ([email protected]@YA_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "void __cdecl StopDB(void)" ([email protected]@YAXXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: virtual bool __thiscall PingOperation::Execute(void)" ([email protected]@@EAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>(void)" ([email protected]@ @@@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::Open(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > const &,unsigned char,unsigned char)" ([email protected][email protected] [email protected]@@@[email protected][email protected]@std @@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>(void)" ([email protected]@ @@@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: void __thiscall DatabaseWorkerPool<class LoginDatabaseConnection>::EscapeString(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > &)" ([email protected][email protected] [email protected]@@@[email protected]?$char_trait [email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(Log.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@PA_KP[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" ([email protected]@@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: bool __thiscall MySQLConnection::_HandleMySQLErrno(unsigned int)" ([email protected]@@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" ([email protected]@@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@[email protected]@ [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@[email protected]@ [email protected]@@Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual __thiscall MySQLConnection::~MySQLConnection(void)" ([email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(MySQLConnection .obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall ResultSet::NextRow(void)" ([email protected]@@QAE_NXZ) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(QueryResult.obj ) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" ([email protected]@[email protected][email protected]@ @Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" ([email protected]@[email protected][email protected]@ @Z) authserver I:\source server\build 1\src\server\authserver\common.lib(PreparedStateme nt.obj) 1
  Warning LNK4272 library machine type 'x64' conflicts with target machine type 'x86' authserver C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\lib\libmysql.lib 1
  Error LNK1120 43 unresolved externals authserver I:\source server\build 1\bin\Release\authserver.exe 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "void __cdecl `dynamic initializer for 'CharacterDatabase''(void)" ([email protected]@YAXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "void __cdecl `dynamic initializer for 'CharacterDatabase''(void)" ([email protected]@YAXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Main.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: bool __thiscall Master::_StartDB(void)" ([email protected]@@AAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: void __thiscall Master::_StopDB(void)" ([email protected]@@AAEXXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall DatabaseWorkerPool<class CharacterDatabaseConnection>::Open(class std::basic_string<char,struct std::char_traits<char>,class std::allocator<char> > const &,unsigned char,unsigned char)" ([email protected][email protected] [email protected]@@@[email protected][email protected] @[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\Master.obj 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: virtual bool __thiscall PingOperation::Execute(void)" ([email protected]@@EAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(World.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: static bool __cdecl misc_commandscript::HandleSaveAllCommand(class ChatHandler *,char const *)" ([email protected][email protected]@SA_NPAV [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_misc.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_wp.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(Log.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_ban.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_go.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\scripts.lib(cs_gobject.ob j) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(CharacterHandler .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(PetitionsHandler .obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(GroupHandler.obj ) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\game.lib(PlayerDump.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(Transaction.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" ([email protected]@@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "private: bool __thiscall MySQLConnection::_HandleMySQLErrno(unsigned int)" ([email protected]@@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(char const *)" ([email protected]@@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(char const *,struct st_mysql_res * *,struct st_mysql_field * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPBDPAPAUst_mysql_re [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "protected: void __thiscall MySQLConnection::PrepareStatement(unsigned int,char const *,enum ConnectionFlags)" ([email protected]@@IAEXIPBDW4Conn [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::Execute(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStateme [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2001 unresolved external symbol [email protected] worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall MySQLConnection::_Query(class PreparedStatement *,struct st_mysql_res * *,unsigned __int64 *,unsigned int *)" ([email protected]@@QAE_NPAVPreparedStatemen [email protected]@[email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual bool __thiscall MySQLConnection::Open(void)" ([email protected]@@UAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@[email protected]@ [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: class PreparedResultSet * __thiscall MySQLConnection::Query(class PreparedStatement *)" ([email protected]@@[email protected]@ [email protected]@@Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: virtual __thiscall MySQLConnection::~MySQLConnection(void)" ([email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(MySQLConnectio n.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: bool __thiscall ResultSet::NextRow(void)" ([email protected]@@QAE_NXZ) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall PreparedResultSet::PreparedResultSet(struct st_mysql_stmt *,struct st_mysql_res *,unsigned __int64,unsigned int)" ([email protected]@[email protected][email protected]@PAUst [email protected]@[email protected]) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(QueryResult.ob j) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" ([email protected]@[email protected][email protected]@ @Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Error LNK2019 unresolved external symbol [email protected] referenced in function "public: __thiscall MySQLPreparedStatement::MySQLPreparedStatement(str uct st_mysql_stmt *)" ([email protected]@[email protected][email protected]@ @Z) worldserver I:\source server\build 1\src\server\worldserver\common.lib(PreparedStatem ent.obj) 1
  Warning LNK4272 library machine type 'x64' conflicts with target machine type 'x86' worldserver C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\lib\libmysql.lib 1
  Error LNK1120 43 unresolved externals worldserver I:\source server\build 1\bin\Release\worldserver.exe 1

 2. # ADS
  سیستم تبلیغات

 3. #2

  شماره عضویت
  140
  تاریخ عضویت
  Jan 2015
  محل سکونت
  mshhd
  نوشته ها
  3
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  version mysql ro change konid
  im dev.ac :)
  if you have any question in trinity src i can solution that
  My Telegram : @Am7R21

 4. #3

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,135
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 671
  مورد پسند : 1,226 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  مشخصات سورستون رو نگفتید.

 5. #4

  شماره عضویت
  1297
  تاریخ عضویت
  Jun 2016
  نوشته ها
  28
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  azerothcore هست . قبلا این مشکل نبود تازه پیدا شده

 6. #5

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,135
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 671
  مورد پسند : 1,226 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط kidmasol نمایش پست ها
  azerothcore هست . قبلا این مشکل نبود تازه پیدا شده
  با visual 2015 و یک mysql ورژن دیگه 5.6 یا ... تست کن.

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •