سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
logo_forum_header

تبلیغات
×
+
سفارش تبلیغات
لیست Extended Cost ها لیست Extended Cost ها
لیست Extended Cost ها لیست Extended Cost ها
نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8

موضوع: لیست Extended Cost ها

 1. #1

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,140
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 677
  مورد پسند : 1,226 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:

  Post لیست Extended Cost ها

  Honor Points

  460 - 1 Honor
  1565 - 5 Honor
  1564 - 8 Honor
  2483 - 12 Honor
  822 - 100 Honor
  1648 - 200 Honor
  826 - 300 Honor
  871 - 400 Honor
  821 - 500 Honor
  837 - 700 Honor
  883 - 1000 Honor
  2426 - 1250 Honor
  491 - 1600 Honor
  496 - 2400 Honor
  2557 - 2500 Honor
  634 - 2805 Honor
  427 - 3000 Honor
  444 - 5000 Honor
  747 - 6000 Honor
  95 - 6885 Honor
  1442 - 8000 Honor
  99 - 8500 Honor
  465 - 9000 Honor
  2240 - 9100 Honor
  2405 - 9200 Honor
  170 - 9435 Honor
  165 - 10000 Honor
  129 - 12000 Honor
  173 - 12750 Honor
  1935 - 13000 Honor
  2263 - 14000 Honor
  171 - 15000 Honor
  386 - 15300 Honor
  2447 - 15800 Honor
  127 - 16000 Honor
  115 - 16983 Honor
  201 - 17000 Honor
  1911 - 18000 Honor
  2239 - 19000 Honor
  94 - 19125 Honor
  1006 - 20000 Honor
  359 - 20400 Honor
  360 - 21000 Honor
  2967 - 21700 Honor
  98 - 22950 Honor
  125 - 23000 Honor
  2446 - 24800 Honor
  2257 - 25000 Honor
  2238 - 26000 Honor
  2968 - 26100 Honor
  2237 - 28000 Honor
  2605 - 30400 Honor
  131 - 31000 Honor
  2560 - 31600 Honor
  2966 - 34100 Honor
  2958 - 34700 Honor
  2427 - 36000 Honor
  2561 - 38000 Honor
  2256 - 39000 Honor
  2403 - 40000 Honor
  2960 - 43300 Honor
  2963 - 43400 Honor
  2559 - 49600 Honor
  423 - 50000 Honor
  2964 - 52200 Honor
  2959 - 54500 Honor
  2569 - 60000 Honor
  2965 - 68200 Honor


  Honor Points and Arena Points

  66 - 1 Honor + 1 Arena Points
  1 - 13 Honor + 9 Arena Points
  2590 - 100 Honor + 200 Arena Points
  2444 - 6400 Honor + 175 Arena Points
  2441 - 7200 Honor + 200 Arena Points
  2443 - 7200 Honor + 200 Arena Points
  2957 - 8000 Honor + 440 Arena Points
  2445 - 9600 Honor + 275 Arena Points
  2955 - 10550 Honor + 600 Arena Points
  2440 - 12000 Honor + 350 Arena Points
  2956 - 13200 Honor + 770 Arena Points
  2442 - 16800 Honor + 475 Arena Points
  2439 - 20000 Honor + 575 Arena Points
  2438 - 24000 Honor + 700 Arena Points


  Honor Points and Arena Rating

  2401 - 13000 Honor + 1575 Rating
  2402 - 16000 Honor + 1650 Rating
  2400 - 18000 Honor + 1700 Rating
  2473 - 19700 Honor + 1660 Rating
  2475 - 23700 Honor + 1600 Rating
  2476 - 23700 Honor + 1690 Rating
  2474 - 23700 Honor + 1750 Rating
  2471 - 31000 Honor + 1630 Rating
  2472 - 31000 Honor + 1720 Rating
  2477 - 31000 Honor + 1800 Rating
  2714 - 39400 Honor + 1200 Rating
  2614 - 39400 Honor + 1400 Rating
  2564 - 39400 Honor + 1660 Rating
  2716 - 47400 Honor + 1450 Rating
  2717 - 47400 Honor + 1500 Rating
  2617 - 47400 Honor + 1550 Rating
  2566 - 47400 Honor + 1600 Rating
  2618 - 47400 Honor + 1650 Rating
  2567 - 47400 Honor + 1690 Rating
  2715 - 47400 Honor + 1750 Rating
  2565 - 47400 Honor + 1750 Rating
  2619 - 47400 Honor + 2000 Rating
  2712 - 62000 Honor + 1250 Rating
  2713 - 62000 Honor + 1300 Rating
  2615 - 62000 Honor + 1450 Rating
  2616 - 62000 Honor + 1500 Rating
  2562 - 62000 Honor + 1630 Rating
  2718 - 62000 Honor + 1650 Rating
  2563 - 62000 Honor + 1720 Rating
  2568 - 62000 Honor + 1800 Rating
  2962 - 68200 Honor + 1300 Rating
  2961 - 68200 Honor + 1400 Rating


  Honor Points, Arena Points and Arena Rating

  2608 - 6400 Honor + 350 Arena Points + 700 Rating
  2457 - 6400 Honor + 350 Arena Points + 1705 Rating
  2609 - 7200 Honor + 400 Arena Points + 800 Rating
  2452 - 7200 Honor + 400 Arena Points + 1615 Rating
  2456 - 7200 Honor + 400 Arena Points + 1705 Rating
  2613 - 9600 Honor + 550 Arena Points + 1350 Rating
  2459 - 9600 Honor + 550 Arena Points + 1775 Rating
  2610 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 900 Rating
  2611 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1000 Rating
  2612 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1100 Rating
  2454 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1645 Rating
  2451 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1675 Rating
  2458 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1705 Rating
  2453 - 12000 Honor + 700 Arena Points + 1735 Rating
  2698 - 15000 Honor + 1100 Arena Points + 1800 Rating
  2626 - 15000 Honor + 1100 Arena Points + 1850 Rating
  2946 - 16500 Honor + 450 Arena Points + 1800 Rating
  2455 - 16800 Honor + 950 Arena Points + 1705 Rating
  2450 - 20000 Honor + 1150 Arena Points + 1705 Rating
  2449 - 24000 Honor + 1400 Arena Points + 1705 Rating
  2695 - 35000 Honor + 1200 Arena Points + 1800 Rating
  2625 - 35000 Honor + 1200 Arena Points + 1850 Rating
  2624 - 35000 Honor + 1200 Arena Points + 1850 Rating
  2945 - 38500 Honor + 1090 Arena Points + 1800 Rating
  2943 - 38500 Honor + 1300 Arena Points + 1800 Rating
  2693 - 50000 Honor + 1400 Arena Points + 1800 Rating
  2623 - 50000 Honor + 1400 Arena Points + 1850 Rating
  2936 - 55000 Honor + 1540 Arena Points + 1800 Rating
  2941 - 55000 Honor + 1540 Arena Points + 1800 Rating (3v3 and 5v5 only)


  Arena Points

  2596 - 100 Arena Points
  2431 - 250 Arena Points
  2432 - 400 Arena Points
  2374 - 600 Arena Points
  2357 - 650 Arena Points
  2343 - 675 Arena Points
  2388 - 800 Arena Points
  2423 - 800 Arena Points
  2380 - 800 Arena Points
  146 - 870 Arena Points
  2379 - 900 Arena Points
  2387 - 900 Arena Points
  21 - 978 Arena Points
  1758 - 1000 Arena Points
  2286 - 1125 Arena Points
  2342 - 1125 Arena Points
  2283 - 1125 Arena Points
  24 - 1304 Arena Points
  2288 - 1500 Arena Points
  22 - 1630 Arena Points
  2285 - 1875 Arena Points
  133 - 2283 Arena Points
  2287 - 2625 Arena Points
  148 - 2739 Arena Points
  2284 - 3150 Arena Points
  26 - 3261 Arena Points
  1664 - 3750 Arena Points


  Arena Points and Arena Rating


  2720 - 300 Arena Points + 1800 Rating
  2701 - 300 Arena Points + 1800 Rating
  2950 - 350 Arena Points + 1800 Rating
  2636 - 500 Arena Points + 2350 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2722 - 500 Arena Points + 2350 Rating
  2938 - 550 Arena Points + 2300 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2937 - 550 Arena Points + 2350 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2356 - 650 Arena Points + 1750 Rating
  2393 - 650 Arena Points + 2050 Rating
  2375 - 650 Arena Points + 2050 Rating
  2345 - 675 Arena Points + 1700 Rating
  2371 - 675 Arena Points + 1800 Rating
  2390 - 900 Arena Points + 1800 Rating
  2382 - 900 Arena Points + 1800 Rating
  2339 - 1000 Arena Points + 1750 Rating
  2627 - 1066 Arena Points + 1850 Rating
  2721 - 1100 Arena Points + 1850 Rating
  2719 - 1100 Arena Points + 1850 Rating
  2341 - 1110 Arena Points + 1700 Rating
  2368 - 1110 Arena Points + 1800 Rating
  2335 - 1125 Arena Points + 1550 Rating
  2346 - 1125 Arena Points + 1700 Rating
  2338 - 1125 Arena Points + 1750 Rating
  2372 - 1125 Arena Points + 1800 Rating
  1432 - 1125 Arena Points + 1850 Rating
  2363 - 1125 Arena Points + 2050 Rating
  2700 - 1150 Arena Points + 1800 Rating
  2384 - 1150 Arena Points + 1950 Rating
  2468 - 1200 Arena Points + 1930 Rating
  2392 - 1200 Arena Points + 1950 Rating
  2699 - 1245 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2635 - 1245 Arena Points + 2350 Rating
  2951 - 1260 Arena Points + 1700 Rating
  2689 - 1300 Arena Points + 1400 Rating
  2621 - 1300 Arena Points + 1600 Rating
  2358 - 1304 Arena Points + 1850 Rating
  2373 - 1304 Arena Points + 1950 Rating
  2463 - 1350 Arena Points + 1750 Rating
  2467 - 1350 Arena Points + 1930 Rating
  2947 - 1370 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2954 - 1430 Arena Points + 1400 Rating
  2383 - 1500 Arena Points + 1800 Rating
  2391 - 1500 Arena Points + 1800 Rating
  1435 - 1500 Arena Points + 2000 Rating
  2359 - 1500 Arena Points + 2200 Rating
  2344 - 1575 Arena Points + 1700 Rating
  2369 - 1575 Arena Points + 1800 Rating
  2370 - 1575 Arena Points + 1800 Rating
  2692 - 1750 Arena Points + 2000 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2470 - 1750 Arena Points + 2050 Rating
  2366 - 1875 Arena Points + 1550 Rating
  2337 - 1875 Arena Points + 1600 Rating
  2334 - 1875 Arena Points + 1650 Rating
  2365 - 1875 Arena Points + 1700 Rating
  2336 - 1875 Arena Points + 1750 Rating
  1431 - 1875 Arena Points + 1850 Rating
  2364 - 1875 Arena Points + 2050 Rating
  2948 - 1930 Arena Points + 2000 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2628 - 1950 Arena Points + 1850 Rating
  2678 - 2000 Arena Points + 1850 Rating (5v5 only)
  2677 - 2000 Arena Points + 1850 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2676 - 2000 Arena Points + 1850 Rating
  2381 - 2100 Arena Points + 1800 Rating
  2389 - 2100 Arena Points + 1800 Rating
  2691 - 2150 Arena Points + 1550 Rating
  2688 - 2150 Arena Points + 1600 Rating
  2340 - 2150 Arena Points + 1700 Rating
  2622 - 2150 Arena Points + 1750 Rating
  2690 - 2150 Arena Points + 1900 Rating
  2629 - 2150 Arena Points + 1900 Rating
  2367 - 2250 Arena Points + 1800 Rating
  2465 - 2250 Arena Points + 1810 Rating
  2462 - 2250 Arena Points + 1870 Rating
  2469 - 2250 Arena Points + 1930 Rating
  2464 - 2250 Arena Points + 1990 Rating
  2953 - 2370 Arena Points + 1500 Rating
  2952 - 2370 Arena Points + 1600 Rating
  2949 - 2370 Arena Points + 1950 Rating
  2378 - 2520 Arena Points + 1800 Rating
  2385 - 2520 Arena Points + 1800 Rating
  1670 - 2625 Arena Points + 1850 Rating
  2362 - 2625 Arena Points + 2050 Rating
  2377 - 3000 Arena Points + 1800 Rating
  2386 - 3000 Arena Points + 1800 Rating
  2697 - 3000 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2634 - 3000 Arena Points + 2350 Rating
  1757 - 3150 Arena Points + 1850 Rating
  2466 - 3150 Arena Points + 1930 Rating
  2361 - 3150 Arena Points + 2050 Rating
  2944 - 3300 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2696 - 3585 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2633 - 3585 Arena Points + 2350 Rating
  2282 - 3750 Arena Points + 1850 Rating
  2461 - 3750 Arena Points + 1930 Rating
  2360 - 3750 Arena Points + 2050 Rating
  2940 - 3950 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2694 - 4250 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2632 - 4250 Arena Points + 2350 Rating
  2460 - 4500 Arena Points + 1930 Rating
  2939 - 4670 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)
  2942 - 4670 Arena Points + 2200 Rating (3v3 and 5v5 only)  Marks of Honor

  18 - Halaa Battle Token x 100
  1765 - Halaa Research Token x 2
  2236 - Halaa Research Token x 4
  7 - Halaa Research Token x 8
  6 - Halaa Battle Token x 20 + Halaa Research Token x 1
  5 - Halaa Battle Token x 40 + Halaa Research Token x 2
  1647 - Halaa Battle Token x 70 + Halaa Research Token x 15
  1646 - Halaa Battle Token x 100 + Halaa Research Token x 20

  2994 - AB x 1
  1061 - AB x 20
  1110 - AB x 30
  1000 - AB x 60
  2996 - WSG x 1
  1111 - WSG x 30
  1009 - WSG x 60
  2991 - IoC x 1
  2992 - SotA x 1
  2993 - EotS x 1
  2995 - AV x 1
  2435 - AV x 1 - AB x 1 - EotS x 1 - WSG x 1 - SotA x 1
  2576 - WG x 9
  2577 - WG x 15
  2578 - WG x 25
  2579 - WG x 40


  Emblems and Badges

  1909 - Badge of Justice x 10 
  1642 - Badge of Justice x 15
  1452 - Badge of Justice x 20
  1015 - Badge of Justice x 25
  1454 - Badge of Justice x 30
  1037 - Badge of Justice x 33
  2060 - Badge of Justice x 35
  2347 - Badge of Justice x 40
  1027 - Badge of Justice x 41
  2332 - Badge of Justice x 45
  1040 - Badge of Justice x 50
  2059 - Badge of Justice x 60
  2049 - Badge of Justice x 75
  2333 - Badge of Justice x 100
  2331 - Badge of Justice x 105
  2330 - Badge of Justice x 125
  2329 - Badge of Justice x 150
  2484 - Emblem of Heroism x 10
  2525 - Emblem of Heroism x 15
  2706 - Emblem of Heroism x 20
  2523 - Emblem of Heroism x 25
  2529 - Emblem of Heroism x 30
  2531 - Emblem of Heroism x 35
  2524 - Emblem of Heroism x 40
  2528 - Emblem of Heroism x 45
  2532 - Emblem of Heroism x 50
  2526 - Emblem of Heroism x 60
  2551 - Emblem of Heroism x 65
  2527 - Emblem of Heroism x 75
  2533 - Emblem of Heroism x 80
  2530 - Emblem of Heroism x 100
  2550 - Emblem of Heroism x 200
  2589 - Emblem of Valor x 1
  2638 - Emblem of Valor x 15
  2534 - Emblem of Valor x 25
  2540 - Emblem of Valor x 30
  2536 - Emblem of Valor x 40
  2539 - Emblem of Valor x 45
  2535 - Emblem of Valor x 60
  2537 - Emblem of Valor x 60
  2538 - Emblem of Valor x 75
  2637 - Emblem of Conquest x 1
  2604 - Emblem of Conquest x 18
  2606 - Emblem of Conquest x 19
  2607 - Emblem of Conquest x 28
  2630 - Emblem of Conquest x 39
  2631 - Emblem of Conquest x 46
  2620 - Emblem of Conquest x 58
  2711 - Emblem of Conquest x 75
  2734 - Emblem of Triumph x 1
  2707 - Emblem of Triumph x 1
  2723 - Emblem of Triumph x 15
  2997 - Emblem of Triumph x 22
  2682 - Emblem of Triumph x 25
  2687 - Emblem of Triumph x 30
  2685 - Emblem of Triumph x 35
  2709 - Emblem of Triumph x 45
  2686 - Emblem of Triumph x 50
  2708 - Emblem of Triumph x 75
  2683 - Emblem of Triumph x 75 + Trophy of the Crusade x 1
  2684 - Emblem of Triumph x 45 + Trophy of the Crusade x 1
  2743 - Emblem of Frost x 1
  2744 - Emblem of Frost x 23
  2739 - Emblem of Frost x 30
  2741 - Emblem of Frost x 50
  2740 - Emblem of Frost x 60
  2742 - Emblem of Frost x 95
  2590 - Emblem of Heroism x 2 + Emblem of Valor x 2 + Stone Keeper's Shard x 2 + 100 Honor + 200 Arena Points  Other dungeon/raid tokens

  2671 - Champion's Seal x 5
  2602 - Champion's Seal x 10
  2597 - Champion's Seal x 15
  2601 - Champion's Seal x 25
  2599 - Champion's Seal x 40
  2598 - Champion's Seal x 50
  2673 - Champion's Seal x 60
  2675 - Champion's Seal x 75
  2674 - Champion's Seal x 95
  2600 - Champion's Seal x 100
  2603 - Champion's Seal x 150
  2481 - Stone Keeper's Shard x 12
  2547 - Stone Keeper's Shard x 15
  2545 - Stone Keeper's Shard x 20
  2482 - Stone Keeper's Shard x 24
  2546 - Stone Keeper's Shard x 30
  2549 - Stone Keeper's Shard x 40
  2548 - Stone Keeper's Shard x 100
  2542 - Stone Keeper's Shard x 200
  2544 - Stone Keeper's Shard x 250
  2552 - Stone Keeper's Shard x 300
  2543 - Stone Keeper's Shard x 325
  1959 - Mark of the Illidari x 1
  1992 - Spirit Shard x 2
  298 - Spirit Shard x 8
  194 - Spirit Shard x 18
  293 - Spirit Shard x 50


  Reputation

  2501 - Relic of Ulduar x 2
  2500 - Relic of Ulduar x 10
  2502 - Relic of Ulduar x 250
  2639 - Champion's Writ x 1
  1963 - Coilfang Armaments x 1
  1949 - Apexis Shard x 2
  1948 - Apexis Shard x 3
  1958 - Apexis Shard x 10
  1910 - Apexis Shard x 35
  1973 - Apexis Shard x 40
  2272 - Apexis Shard x 50
  1979 - Apexis Shard x 160
  1985 - Apexis Crystal x 3
  1981 - Apexis Crystal x 4
  1950 - Apexis Crystal x 4 + Apexis Shard x 100
  1952 - Apexis Crystal x 1 + Apexis Shard x 50
  1184 - Holy Dust x 2
  1188 - Holy Dust x 8
  1192 - Arcane Rune x 2
  1196 - Arcane Rune x 8
  54 - Mark of Thrallmar x 5
  55 - Mark of Thrallmar x 10
  65 - Mark of Thrallmar x 15
  76 - Mark of Thrallmar x 30
  53 - Mark of Honor Hold x 5
  56 - Mark of Honor Hold x 10
  69 - Mark of Honor Hold x 15
  77 - Mark of Honor Hold x 30
  100 - Glowcap x 1
  102 - Glowcap x 2
  1994 - Glowcap x 10
  104 - Glowcap x 15
  1076 - Glowcap x 20
  103 - Glowcap x 25
  388 - Glowcap x 30
  1077 - Glowcap x 45


  Crafting Materials

  2985 - Frozen Orb x 1
  2987 - Frozen Orb x 4
  2986 - Frozen Orb x 6
  2710 - Titanium Powder x 10
  2355 - Borean Leather x 1
  2376 - Borean Leather x 4
  2555 - Heavy Borean Leather x 3
  2724 - Heavy Borean Leather x 10
  2556 - Arctic Fur x 2
  2731 - Primordial Saronite x 1
  2584 - Abyss Crystal x 5
  2582 - Ink of the Sea x 1
  2583 - Ink of the Sea x 10
  2553 - Dream Shard x 4
  2554 - Dream Shard x 10
  2433 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 1
  2434 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 2
  2429 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 3
  2436 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 4
  2430 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 5
  2558 - Dalaran Jewelcrafter's Token x 6
  2480 - Dalaran Cooking Award x 1
  2478 - Dalaran Cooking Award x 3
  2479 - Dalaran Cooking Award x 5
  2541 - Dalaran Cooking Award x 10
  2670 - Dalaran Cooking Award x 100
  1645 - Silken Thread x 1


  World Events

  2725 - Love Token x 1
  2728 - Love Token x 2
  2727 - Love Token x 5
  2726 - Love Token x 10
  2733 - Love Token x 20
  2732 - Love Token x 30
  2729 - Love Token x 40
  2730 - Lovely Charm Bracelet x 1
  2575 - Noblegarden Chocolate x 5
  2571 - Noblegarden Chocolate x 10
  2572 - Noblegarden Chocolate x 25
  2573 - Noblegarden Chocolate x 50
  2574 - Noblegarden Chocolate x 100
  2398 - Brewfest Prize Token x 2
  2424 - Brewfest Prize Token x 5
  2399 - Brewfest Prize Token x 20
  2274 - Brewfest Prize Token x 50
  2275 - Brewfest Prize Token x 100
  2276 - Brewfest Prize Token x 200
  2397 - Brewfest Prize Token x 200
  2273 - Brewfest Prize Token x 600
  2348 - Burning Blossom x 2
  2349 - Burning Blossom x 5
  2350 - Burning Blossom x 20
  2351 - Burning Blossom x 100
  2352 - Burning Blossom x 200
  2353 - Burning Blossom x 350
  2580 - Coin of Ancestry x 1
  2581 - Coin of Ancestry x 5
  2520 - Necrotic Rune x 8
  2518 - Necrotic Rune x 15
  2519 - Necrotic Rune x 20
  2521 - Necrotic Rune x 30
  2522 - Necrotic Rune x 40


  Misc

  2413 - Winterfin Clam x 1
  2585 - Winterfin Clam x 2
  2586 - Winterfin Clam x 2
  2416 - Winterfin Clam x 5
  2587 - Winterfin Clam x 10
  2417 - Winterfin Clam x 20
  2415 - Winterfin Clam x 30
  2414 - Winterfin Clam x 50
  2419 - Winterfin Clam x 60
  2418 - Winterfin Clam x 100
  2412 - Ethereal Credit x 25
  2411 - Ethereal Credit x 50
  2408 - Ethereal Credit x 100
  2409 - Ethereal Credit x 250
  2407 - Ethereal Credit x 500
  2410 - Ethereal Credit x 1000
  2420 - Venture Coin x 30
  2421 - Venture Coin x 70
  2422 - Venture Coin x 50
  2396 - Venture Coin x 120
  2394 - Venture Coin x 200
  2395 - Venture Coin x 200


  Armor Tokens

  Tier 4

  Paladin, Rogue and Shaman
  1200 - Chestguard of the Fallen Champion x 1
  1203 - Gloves of the Fallen Champion x 1
  1206 - Helm of the Fallen Champion x 1
  1209 - Leggings of the Fallen Champion x 1
  1212 - Pauldrons of the Fallen Champion x 1

  Warrior, Priest and Druid
  1235 - Chestguard of the Fallen Defender x 1
  1237 - Gloves of the Fallen Defender x 1
  1239 - Helm of the Fallen Defender x 1
  1241 - Leggings of the Fallen Defender x 1
  1243 - Pauldrons of the Fallen Defender x 1

  Hunter, Mage and Warlock
  1215 - Chestguard of the Fallen Hero x 1
  1216 - Gloves of the Fallen Hero x 1
  1217 - Helm of the Fallen Hero x 1
  1218 - Leggings of the Fallen Hero x 1
  1219 - Pauldrons of the Fallen Hero x 1

  Tier 5

  Paladin, Rogue and Shaman
  1342 - Chestguard of the Vanquished Champion x 1
  1343 - Gloves of the Vanquished Champion x 1
  1344 - Helm of the Vanquished Champion x 1
  1345 - Leggings of the Vanquished Champion x 1
  1346 - Pauldrons of the Vanquished Champion x 1

  Warrior, Priest and Druid
  1332 - Chestguard of the Vanquished Defender x 1
  1333 - Gloves of the Vanquished Defender x 1
  1334 - Helm of the Vanquished Defender x 1
  1335 - Leggings of the Vanquished Defender x 1
  1336 - Pauldrons of the Vanquished Defender x 1

  Hunter, Mage and Warlock
  1357 - Chestguard of the Vanquished Hero x 1
  1358 - Gloves of the Vanquished Hero x 1
  1359 - Helm of the Vanquished Hero x 1
  1360 - Leggings of the Vanquished Hero x 1
  1361 - Pauldrons of the Vanquished Hero x 1

  Tier 6

  Paladin, Priest and Warlock
  1491 - Chestguard of the Forgotten Conqueror x 1
  1485 - Gloves of the Forgotten Conqueror x 1
  1488 - Helm of the Forgotten Conqueror x 1
  1494 - Leggings of the Forgotten Conqueror x 1
  1497 - Pauldrons of the Forgotten Conqueror x 1
  2320 - Bracers of the Forgotten Conqueror x 1
  2324 - Belt of the Forgotten Conqueror x 1
  2326 - Boots of the Forgotten Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  1478 - Chestguard of the Forgotten Protector x 1
  1474 - Gloves of the Forgotten Protector x 1
  1476 - Helm of the Forgotten Protector x 1
  1480 - Leggings of the Forgotten Protector x 1
  1482 - Pauldrons of the Forgotten Protector x 1
  2323 - Bracers of the Forgotten Protector x 1
  2322 - Belt of the Forgotten Protector x 1
  2328 - Boots of the Forgotten Protector x 1

  Rogue, Mage and Druid
  1522 - Chestguard of the Forgotten Vanquisher x 1
  1520 - Gloves of the Forgotten Vanquisher x 1
  1521 - Helm of the Forgotten Vanquisher x 1
  1523 - Leggings of the Forgotten Vanquisher x 1
  1524 - Pauldrons of the Forgotten Vanquisher x 1
  2321 - Bracers of the Forgotten Vanquisher x 1
  2325 - Belt of the Forgotten Vanquisher x 1
  2327 - Boots of the Forgotten Vanquisher x 1

  Tier 7

  Paladin, Priest and Warlock
  2491 - Chestguard of the Lost Conqueror x 1
  2494 - Gloves of the Lost Conqueror x 1
  2490 - Helm of the Lost Conqueror x 1
  2492 - Leggings of the Lost Conqueror x 1
  2493 - Spaulders of the Lost Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  2495 - Chestguard of the Lost Protector x 1
  2496 - Gloves of the Lost Protector x 1
  2497 - Helm of the Lost Protector x 1
  2498 - Leggings of the Lost Protector x 1
  2499 - Spaulders of the Lost Protector x 1

  Rogue, Mage, Druid and Death Knight
  2485 - Chestguard of the Lost Vanquisher x 1
  2486 - Gloves of the Lost Vanquisher x 1
  2487 - Helm of the Lost Vanquisher x 1
  2488 - Leggings of the Lost Vanquisher x 1
  2489 - Spaulders of the Lost Vanquisher x 1

  Tier 7.5 (heroic)

  Paladin, Priest and Warlock
  2504 - Breastplate of the Lost Conqueror x 1
  2503 - Gauntlets of the Lost Conqueror x 1
  2505 - Crown of the Lost Conqueror x 1
  2506 - Legplates of the Lost Conqueror x 1
  2507 - Mantle of the Lost Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  2508 - Breastplate of the Lost Protector x 1
  2510 - Gauntlets of the Lost Protector x 1
  2509 - Crown of the Lost Protector x 1
  2511 - Legplates of the Lost Protector x 1
  2512 - Mantle of the Lost Protector x 1

  Rogue, Mage, Druid and Death Knight
  2513 - Breastplate of the Lost Vanquisher x 1
  2515 - Gauntlets of the Lost Vanquisher x 1
  2514 - Crown of the Lost Vanquisher x 1
  2516 - Legplates of the Lost Vanquisher x 1
  2517 - Mantle of the Lost Vanquisher x 1

  Tier 8

  Paladin, Priest and Warlock
  2646 - Chestguard of the Wayward Conqueror x 1
  2640 - Gloves of the Wayward Conqueror x 1
  2648 - Helm of the Wayward Conqueror x 1
  2644 - Leggings of the Wayward Conqueror x 1
  2642 - Spaulders of the Wayward Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  2650 - Gloves of the Wayward Protector x 1
  2652 - Spaulders of the Wayward Protector x 1
  2654 - Leggings of the Wayward Protector x 1
  2656 - Chestguard of the Wayward Protector x 1
  2658 - Helm of the Wayward Protector x 1

  Rogue, Mage, Druid and Death Knight
  2660 - Gloves of the Wayward Vanquisher x 1
  2662 - Spaulders of the Wayward Vanquisher x 1
  2664 - Leggings of the Wayward Vanquisher x 1
  2666 - Chestguard of the Wayward Vanquisher x 1
  2668 - Helm of the Wayward Vanquisher x 1

  Tier 8.5 (heroic)

  Paladin, Priest and Warlock
  2647 - Breastplate of the Wayward Conqueror x 1
  2641 - Gauntlets of the Wayward Conqueror x 1
  2649 - Crown of the Wayward Conqueror x 1
  2645 - Legplates of the Wayward Conqueror x 1
  2643 - Mantle of the Wayward Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  2657 - Breastplate of the Wayward Protector x 1
  2651 - Gauntlets of the Wayward Protector x 1
  2659 - Crown of the Wayward Protector x 1
  2655 - Legplates of the Wayward Protector x 1
  2653 - Mantle of the Wayward Protector x 1

  Rogue, Mage, Druid and Death Knight
  2667 - Breastplate of the Wayward Vanquisher x 1
  2661 - Gauntlets of the Wayward Vanquisher x 1
  2669 - Crown of the Wayward Vanquisher x 1
  2665 - Legplates of the Wayward Vanquisher x 1
  2663 - Mantle of the Wayward Vanquisher x 1

  Tier 9.5 (heroic)

  Paladin, Priest and Warlock
  2679 - Regalia of the Grand Conqueror x 1

  Warrior, Hunter and Shaman
  2680 - Regalia of the Grand Protector x 1

  Rogue, Mage, Druid and Death Knight
  2681 - Regalia of the Grand Vanquisher x 1

  Tier 10.25 (ilvl 264)

  Paladin

  Holy
  2815 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Tunic x 1
  2819 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Gloves x 1
  2817 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Headpiece x 1
  2818 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Greaves x 1
  2816 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Spaulders x 1

  Retribution
  2829 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Battleplate x 1
  2828 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Gauntlets x 1
  2827 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Helmet x 1
  2826 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Legplates x 1
  2825 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Shoulderplates x 1

  Protection
  2839 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Chestguard x 1
  2837 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Handguards x 1
  2838 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Faceguard x 1
  2836 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Legguards x 1
  2835 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Lightsworn Shoulderguards x 1


  Priest

  Holy/Discipline
  2856 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Robe x 1
  2859 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Gloves x 1
  2858 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Hood x 1
  2857 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Leggings x 1
  2855 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Shoulderpads x 1

  Shadow
  2865 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Raiments x 1
  2868 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Handwraps x 1
  2869 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Cowl x 1
  2866 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Pants x 1
  2867 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Crimson Acolyte Mantle x 1


  Warlock
  2846 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Dark Coven Robe x 1
  2849 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Dark Coven Gloves x 1
  2848 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Dark Coven Hood x 1
  2847 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Dark Coven Leggings x 1
  2845 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Dark Coven Shoulderpads x 1

  Warrior

  Fury/Arms
  2875 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Shoulderplates x 1
  2876 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Legplates x 1
  2877 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Helmet x 1
  2878 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Gauntlets x 1
  2879 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Battleplate x 1

  Protection :
  2885 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Pauldrons x 1
  2886 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Legguards x 1
  2887 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Handguards x 1
  2888 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Greathelm x 1
  2889 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ymirjar Lord's Breastplate x 1

  Hunter :
  2895 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ahn'Kahar Blood Hunter's Tunic x 1
  2896 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ahn'Kahar Blood Hunter's Spaulders x 1
  2897 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ahn'Kahar Blood Hunter's Legguards x 1
  2898 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ahn'Kahar Blood Hunter's Headpiece x 1
  2899 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Ahn'Kahar Blood Hunter's Handguards x 1

  Shaman :

  Restoration :
  2905 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Tunic x 1
  2906 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Handguards x 1
  2907 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Headpiece x 1
  2908 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Legguards x 1
  2909 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Spaulders x 1

  Elemental :
  2925 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Hauberk x 1
  2926 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Gloves x 1
  2927 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Helm x 1
  2928 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Kilt x 1
  2929 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Shoulderpads x 1

  Enhancement :
  2915 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Chestguard x 1
  2916 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Grips x 1
  2917 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Faceguard x 1
  2918 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's War-Kilt x 1
  2919 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Frost Witch's Shoulderguards x 1


  Rogue :
  2759 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Shadowblade Breastplate x 1
  2758 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Shadowblade Gauntlets x 1
  2757 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Shadowblade Helmet x 1
  2756 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Shadowblade Legplates x 1
  2755 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Shadowblade Pauldrons x 1

  Death-Knight :

  Blood/Unholy :
  2799 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Battleplate x 1
  2798 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Gauntlets x 1
  2797 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Helmet x 1
  2796 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Legplates x 1
  2795 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Shoulderplates x 1

  Frost :
  2809 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Chestguard x 1
  2807 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Handguards x 1
  2808 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Faceguard x 1
  2806 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Legguards x 1
  2805 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Scourgelord Pauldrons x 1

  Mage :
  2746 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Bloodmage Robe x 1
  2749 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Bloodmage Gloves x 1
  2748 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Bloodmage Hood x 1
  2747 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Bloodmage Leggings x 1
  2745 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Bloodmage Shoulderpads x 1

  Druid :

  Restoration :
  2769 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Robes x 1
  2768 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Gauntlets x 1
  2767 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Helmet x 1
  2766 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Legplates x 1
  2765 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Pauldrons x 1

  Balance :
  2775 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Vestment x 1
  2778 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Gloves x 1
  2779 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Cover x 1
  2776 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Trousers x 1
  2777 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Mantle x 1

  Feral :
  2786 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Raiment x 1
  2789 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Handgrips x 1
  2788 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Headguard x 1
  2787 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Legguards x 1
  2785 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Lasherweave Shoulderpads x 1

  Tier 10.5 (heroic, ilvl 277)

  Paladin :

  Holy :
  2824 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Tunic x 1
  2820 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Gloves x 1
  2822 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Headpiece x 1
  2821 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Greaves x 1
  2823 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Spaulders x 1

  Retribution :
  2830 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Battleplate x 1
  2831 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Gauntlets x 1
  2832 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Helmet x 1
  2833 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Legplates x 1
  2834 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Shoulderplates x 1

  Protection :
  2840 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Chestguard x 1
  2841 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Faceguard x 1
  2842 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Handguards x 1
  2843 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Legguards x 1
  2844 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lightsworn Shoulderguards x 1


  Priest :

  Holy/Discipline :
  2860 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Gloves x 1
  2861 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Hood x 1
  2862 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Leggings x 1
  2863 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Robe x 1
  2864 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Shoulderpads x 1

  Shadow :
  2870 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Cowl x 1
  2871 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Handwraps x 1
  2872 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Mantle x 1
  2873 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Pants x 1
  2874 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Crimson Acolyte Raiments x 1


  Warlock :
  2850 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Dark Coven Gloves x 1
  2851 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Dark Coven Hood x 1
  2852 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Dark Coven Leggings x 1
  2853 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Dark Coven Robe x 1
  2854 - Conqueror's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Dark Coven Shoulderpads x 1

  Warrior :

  Fury/Arms :
  2880 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Battleplate x 1
  2881 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Gauntlets x 1
  2882 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Helmet x 1
  2883 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Legplates x 1
  2884 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Shoulderplates x 1

  Protection :
  2890 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Breastplate x 1
  2891 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Greathelm x 1
  2892 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Handguards x 1
  2893 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Legguards x 1
  2894 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ymirjar Lord's Pauldrons x 1

  Hunter :
  2904 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ahn'Kahar Blood Hunter's Tunic x 1
  2900 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ahn'Kahar Blood Hunter's Handguards x 1
  2901 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ahn'Kahar Blood Hunter's Headpiece x 1
  2902 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ahn'Kahar Blood Hunter's Legguards x 1
  2903 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Ahn'Kahar Blood Hunter's Spaulders x 1

  Shaman :

  Restoration :
  2910 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Tunic x 1
  2911 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Handguards x 1
  2912 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Headpiece x 1
  2913 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Legguards x 1
  2914 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Spaulders x 1

  Elemental :
  2930 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Hauberk x 1
  2931 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Gloves x 1
  2932 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Helm x 1
  2933 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Kilt x 1
  2934 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Shoulderpads x 1

  Enhancement :
  2920 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Chestguard x 1
  2921 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Grips x 1
  2922 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Faceguard x 1
  2923 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's War-Kilt x 1
  2924 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's War-Kilt x 1
  2935 - Protector's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Frost Witch's Shoulderguards x 1


  Rogue :
  2760 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Shadowblade Breastplate x 1
  2761 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Shadowblade Gauntlets x 1
  2762 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Shadowblade Helmet x 1
  2763 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Shadowblade Legplates x 1
  2764 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Shadowblade Pauldrons x 1

  Death-Knight :

  Blood/Unholy :
  2800 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Battleplate x 1
  2801 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Gauntlets x 1
  2802 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Helmet x 1
  2803 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Legplates x 1
  2804 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Shoulderplates x 1

  Frost :
  2810 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Chestguard x 1
  2812 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Handguards x 1
  2811 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Faceguard x 1
  2813 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Legguards x 1
  2814 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Scourgelord Pauldrons x 1

  Mage :
  2753 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Bloodmage Robe x 1
  2750 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Bloodmage Gloves x 1
  2751 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Bloodmage Hood x 1
  2752 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Bloodmage Leggings x 1
  2754 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Bloodmage Shoulderpads x 1

  Druid :

  2770 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Robes x 1
  2771 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Gauntlets x 1
  2772 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Helmet x 1
  2773 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Legplates x 1
  2774 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Pauldrons x 1

  Balance :
  2784 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Vestment x 1
  2781 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Gloves x 1
  2780 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Cover x 1
  2783 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Trousers x 1
  2782 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Mantle x 1

  Feral :
  2793 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Raiment x 1
  2790 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Handgrips x 1
  2791 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Headguard x 1
  2792 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Legguards x 1
  2794 - Vanquisher's Mark of Sanctification x 1 + Sanctified Lasherweave Shoulderpads x 1 2. 9 کاربر پست Nightprince عزیز را پسندیده اند .

  abad (06-21-2015), ahura (06-23-2015), AmirDontfear (07-31-2017), Gerrard (05-25-2016), Promise (06-21-2015), StratusKala (12-10-2017), Unknown.Bboy (06-26-2016), VIASA (11-24-2015), شایان (06-22-2015)

 3. # ADS
  سیستم تبلیغات

 4. #2

  شماره عضویت
  92
  تاریخ عضویت
  Dec 2014
  محل سکونت
  گلستان
  نوشته ها
  97
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 44
  مورد پسند : 54 بار در 26 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  ممنون بابت زحمتی که کشیدید
  هیچ چیز انی نیست که در نگاه اول به نظر میرسد (اهورا)

 5. #3

  شماره عضویت
  1108
  تاریخ عضویت
  Feb 2016
  نوشته ها
  1
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  من اسفاده کردم. عالی بودش. ولی چندتاش کار نمیکردش
  ویرایش توسط atlasweb : 06-25-2016 در ساعت 11:11 AM

 6. #4

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,140
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 677
  مورد پسند : 1,226 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط atlasweb نمایش پست ها
  من اسفاده کردم. عالی بودش. ولی چندتاش کار نمیکردش
  همش برای پچ 3.3.5 نیست .

 7. #5

  شماره عضویت
  1417
  تاریخ عضویت
  Aug 2016
  نوشته ها
  2
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پسندیده : 0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام برای اضافه کردن توکن خودمون باید چه کار کنیم

 8. #6

  شماره عضویت
  891
  تاریخ عضویت
  Dec 2015
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  213
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 51
  مورد پسند : 60 بار در 52 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Mohamad440 نمایش پست ها
  سلام برای اضافه کردن توکن خودمون باید چه کار کنیم
  بفرمایید:

  [فقط کاربران عضو شده قادر به مشاهده لینک ها هستند. ]

 9. کاربر مقابل پست 1213 عزیز را پسندیده است:

  Nightprince (09-10-2016)

 10. #7

  شماره عضویت
  1841
  تاریخ عضویت
  Jun 2017
  نوشته ها
  24
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 3
  مورد پسند : 1 بار در 1 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  سلام ایدی 280 یا 300 تا Emblem of Triumph چیه ؟

 11. #8

  شماره عضویت
  1
  تاریخ عضویت
  Oct 2014
  محل سکونت
  بوشهر
  نوشته ها
  2,140
  نسل
  نسل مورد علاقه
  نژاد
  نژاد مورد علاقه
  کلاس
   کلاس مورد علاقه
  سورس
   سورس مورد علاقه
  پچ
  پچ مورد علاقه
  پسندیده : 677
  مورد پسند : 1,226 بار در 609 پست
  سیستم عامل و مرورگر:
  نقل قول نوشته اصلی توسط Storms نمایش پست ها
  سلام ایدی 280 یا 300 تا Emblem of Triumph چیه ؟
  این همه ی Extended های پیشفرض بازیه ، اگر نداره باید توی DBC بسازید و به پلیر هم پچ بدید .

  ساخت کاستوم Token یا (Extendedcost)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •